Anda di halaman 1dari 2

Page | 1

NOVEL TIRANI
SINOPSIS KESELURUHAN : Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan
yang tepat.
TIRANI mengisahkan tentang ______________________ yang bernama
________________ mahu menjadi ______________ dan _____________________ kerana
________________________. Waheeda juga ingin _______________________ atas nama
dirinya
dalam
bidang
_________________sehingga
suaminya,
________________mengatakan bahawa Waheeda telah mengabaikan batas-batas
pergaulan sebagai isteri. Bagi menjadi cantik Waheeda yang kebetulan
hidungnya digigit monyet melakukan ______________________ atau pembinaan
semula wajahnya dengan memasang ___________________ menjadikannya
hidungnya mancung dan cantik. Dengan kejayaannya menjadi cantik datang
jugalah kejayaannya dalam bidang kerjaya. Bidang pelancongan yang
diterokainya telah mempertemukannya dengan suaminya, Zahid, anak rakan
niaganya di Sarawak iaitu Datuk Yasser. _______________dan ____________ dalam
kerjaya yang dicapai oleh Waheeda _________menjamin kebahagian rumah
tangga.
Sebenarnya
_______________tidak
menjadi
kenyataan
kerana
_______________ yang diperolehnya itu yang _________________ kehidupannya.
____________________ itu menyebabkan tugasnya bertambah berat dan harapan
orang terhadapnya melambung tinggi sehingga Waheeda tidak larat
memikulnya. Dalam novel TIRANI cinta Waheeda terhadap suaminya begitu
mendalam sehingga _________________ setelah diceraikan oleh suaminya.
Penceraian itu berpunca daripada _________________ yang tidak ada mewarisi
kecantikan dirinya dan ditambah dengan rasa ______________oleh Zahid.
Akhirnya Waheeda bertekad untuk berjaya dan berdikari dalam bidang
pelancongan dengan menguruskan sebuah chalet di ___________________.
Kemajuan chalet yang diusahakan oleh Waheeda dan anaknya Izzati telah
menarik kehadiran ramai pelancong termasuklah Zahid. Akhir mereka
dipertemukan di chalet itu. Namun, disudut hati Waheeda dan Zahid terselit
satu ______________________bahawa kecantikan seseorang hanyalah satu
_____________.

Persoalan

Tema
Contoh

Page | 2

Soalan esei: Jawab semua soalan berikut


Jelaskan tema dan tiga persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.

[8m]

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________