Anda di halaman 1dari 20

BIDANG KURIKULUM

SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR


_______________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN STRATEGIK
PANITIA SAINS
2016 - 2020
SK PEKAN LAYANGLAYANG,
KLUANG JOHOR
Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ISU STRATEGIK
1.Penguasaan
murid didalam
KPS masih
lemah
2.Pengetahuan
sedia ada
murid amat
kurang dan
pendedahan
awal murid
terhadap Sains
juga amat
terbatas

MATLAMAT
STRATEGIK
Meningkatkan
prestasi murid
dalam Sains

SASARAN
OBJEKTIF
Meningkatkan
penguasaan,
pengetahuan
dan kemahiran
murid serta
memberi
pendedahan
awal dan minat
mengenai Sains
kepada murid.

KPI
Bilangan 100%
kelulusan dalam
Sains

INISIATIF / STRATEGI
2016

2017

2018

2019

2020

96%

97%

98%

99%

100% S1 Memastikan
PdP yang
berkesan
S2 Mengukuhkan
pencapaian murid
dalam Sains
S3 Menarik minat murid
terhadap mata
pelajaran Sains
S4 Meningkatkan
kecemerlangan
guru. Menyediakan
pakej bahan PdP
Sains untuk tugasan
murid
S5 Memantapkan
kemahiran guru yang

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
mengajar Sains

Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan


Bil.

Program / Projek

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kursus Dalaman

Semua guru
Sains

Mac November

Pembinaan
modul soalan
Tahun 1 - 6

Semua guru
Sains

Mac November

Kos / Sumber

Pelan
Kontigensi

Output

KPI

RM 100

Memantapkan
kemahiran guru yang
mengajar Sains

Guru dapat
mengaplikasikan
kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

Kursus Dalaman

RM500

Memperbanyakkan
koleksi bahan
pembelajaran dan
pengajaran
berdasarkan format
baru KSSR.

Murid dapat
membuat latih
tubi dengan
banyak melalui
bahan yang telah
dibina

Perkembangan
staff

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Program / Projek

Teknik
menjawab kertas
1 dan 2

Ketua Panitia
Sains

2 kali (Feb Ogos)

RM 400
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan murid
mendapat A dan
lulus dalam
UPSR
meningkat

Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

2.

Kelas tambahan
UPSR

Penyelaras Tahun
6 dan PIBG

4 kali sebulan
(Feb Ogos)

Bayaran dari
murid
RM 10 sebulan

Murid lulus dalam


peperiksaan
meningkat kepada
100%

Bilangan murid
mendapat A dan
lulus dalam
UPSR
meningkat .

Kelas
Tambahan
Malam

3.

Latih tubi
berasaskan
modul oleh guru
Sains tahun 6

Semua guru
Sains Tahun 6

Mac-Sept

100% murid dapat


memanfaatkan bahan

Bilangan murid
mendapat A dan
lulus dalam
UPSR
meningkat

Program
Klinik Sains

4.

Sains bersama
Akhbar DIDIK

Semua guru
Sains Tahun 6

Jan- Sept
Setiap hari Isnin

100% murid dapat


memanfaatkan bahan

Bilangan murid
mendapat A dan
lulus dalam
UPSR

Tutorial
Akhbar DIDIK

Bayaran dari
murid
RM 40 setahun

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

Bil.

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
meningkat

Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains


Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

Bil.

Program / Projek

Terokai Dunia
Sains

Semua guru
Sains

April

Rm 400
PIBG

Semua murid Tahun


1- 6 mengambil
bahagian

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Program Minggu
Panitia Sains
2015

Pertandingan
Reka Binaan

Guru Sains Tahun


6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari
murid

Mencungkil idea
kreativiti murid

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Aktiviti selepas
UPSR

Perlumbaan
Kereta Buatan
Sendiri

Guru Sains Tahun


6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari
murid

Mencungkil idea
kreativiti murid

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Aktiviti selepas
UPSR

Lawatan Sambil
Belajar

Semua guru
Sains

1 hari
(Jun)

RM 60
seorang

Semua murid dapat


pengetahuan Sains

Bilangan murid
meminati Sains
bertambah

Lawatan Sambil
Belajar

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru.


Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid
Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

Bil.

Program / Projek

Celik ICT

Semua guru
Sains

Mac- Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
mengajar Sains
menggunakan
peralatan ICT

Guru dapat
mengaplikasikan
kemahiran ICT
dalam
pembelajaran dan
pengajaran

Perkembangan
Staf

Peta Pemikiran
I-Think Sains

Semua guru
Sains

Mac- Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
membina dan
mengajar
menggunakan peta IThink Sains

Guru dapat
mengaplikasikan
kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

Perkembangan
Staf

Didik Hibur
Sains

Semua guru
Sains

Jan - Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
menyelitkan unsur
Didik Hibur di dalam
kelas

Guru dapat
mencipta dan
mengaplikasikan
unsur Didik Hibur
dalam
pembelajaran dan
pengajaran

Perkembangan
staf

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Strategi 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains


Bil.

Program / Projek

Kursus
Peningkatan
PdP (secara
dalaman)

Tanggungjawab
Semua guru
Sains

Tempoh / Hari
Februari
(1 hari)

Kos / Sumber
4 orang x 1
hari x RM5 =
RM 20

Output

KPI

Meningkatkan
kemahiran guru
mengajar Sains

Guru dapat
mengaplikasikan
Kemahiran dalam
pembelajaran dan
pengajaran

Pelan
Kontigensi
Perkembangan
Staf

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Pelan Operasi 1
Nama Program
Rasional
Objektif

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan


: Kursus Dalaman
: Meningkatkan kemahiran guru Sains berdasarkan penguasaan kemahiran proses Sains
: Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Tarikh/Tempoh pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos
BIL

: Mac - November
: Semua guru Sains
: Rm 100

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

2.

Mesyuarat Jawatankuasa
Tarikh
Aktiviti, kos / sumber
Kertas kerja
Lantikan AJK
Agihan tugas
Hal-hal lain
Surat menyurat

3.

Pengesahan kehadiran

Setiausaha Panitia

Seminggu sebelum ceramah diadakan

4.

Jadual Program

1 hari

5.

Menyediakan Hadiah & Cenderamata

Setiausaha Panitia
AJK Cenderahati
AJK Jamuan

1.

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

1 hari

Setiausaha Panitia

Dua minggu sebelum ceramah diadakan

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Kursus Dalaman

1 hari
Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 2016-

2020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
6.

Tempat dan Peralatan

AJK Tempat

1 hari

7.

Pelaksanaan

AJK Program

1 hari

8.

Penilaian dan Pelaporan KPI

Ketua Panitia

1 hari

Pelan Operasi 1

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Projek
Rasional

: Pembinaan Modul Soalan Tahun 1 - 6


: Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang telah
ditetapkan dan soalan KBAT

Objektif
Tarikh & Tempoh pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos
BIL

: Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran


: Mac - November
: Semua guru Sains
: RM 500

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat pada guru


Agihan tugas

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

2.

Surat menyurat

Setiausaha Panitia

3.

Pengesahan kehadiran guru

Ketua Panitia

4.

Jadual Program

Ketua Panitia

5.

Tempat dan Peralatan

Semua guru Sains

6.

Pelaksanaan

Semua guru Sains

Mac- Nov

7.

Penilaian dan pelaporan KPI

Ketua Panitia

1 hari

1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Perkembangan Staf

1 hari

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Pelan Operasi 2

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Teknik menjawab Kertas 1 dan 2 mata pelajaran Sains.


: Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahan
: 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format KSSR UPSR

Tarikh & Tempoh pelaksanaan


Kumpulan Sasaran
Kos

2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR
: 2 kali (Februari Ogos)
: Semua murid Tahun 6
: RM 400 (Sumbangan PIBG)

LANGKAH

PROSES KERJA

Mesyuarat Guru Sains


1. Lantik AJK dan agihan tugas
2. Peruntukan kos
3. Menentukan tarikh Program

2.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

1 hari

Taklimat kepada semua Guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia

1 hari

3.

Mempromosikan Program
-surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid

Setiausaha Panitia

1 minggu

4.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 6


Penceramah Luar (Guru Pakar Sains)

1 hari

5.

Pelaksanaan: 1. Penyediaan Jadual Program


2. Pengagihan tugas guru

Setiausaha Panitia

1 hari

6.

Tempat dan Peralatan

AJK Tempat

1 Hari

7.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

Pelan Operasi 2

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Teknik Menjawab
Soalan Sains
(Penceramah Luar)

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 2016-

2020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Nama Projek
Matlamat
Objektif

: Kelas Tambahan UPSR


: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%

Tarikh & Tempoh pelaksanaan


Kumpulan Sasaran
Kos
LANGKAH

3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat


: 4 kali sebulan (Februari Ogos)
: Semua murid Tahun 6
: Bayaran dari murid (RM 10 sebulan)
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Mempromosikan Program
- surat pemberitahuan kepada murid dan ibu bapa

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 6

Feb- Ogos

4.

Pelaksanaan : 1. Penyediaan Jadual Kelas Tambahan


2. Pengagihan tugas guru

Penyelaras Tahun 6
Ketua Panitia Sains

1 minggu

5.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

Pelan Operasi 2
Nama Projek
Matlamat
Objektif

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Kelas Tambahan UPSR

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


: Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6
: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 2016-

2020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Tarikh & Tempoh pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
Kos
LANGKAH

2. 100% murid dapat memanfaatkan bahan


: Mac - Sept
: Semua murid Tahun 6
: Bahan oleh guru
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

1.

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

2.

Menghadiri Program

Semua murid tahun 6

3.
4.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Program
2. Pengagihan tugas guru
Penilaian Dan Pelaporan

Pelan Operasi 2
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tarikh & Tempoh pelaksanaan
Kumpulan Sasaran

TEMPOH
1 hari

Ketua Panitia Sains

1 hari

Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Program Klinik Sains

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam semua subjek khususnya Sains


: Sains Bersama Akhbar DIDIK
: Keputusan peperiksaan murid meningkat
: 100 % murid dapat memanfaatkan bahan
: Jan Sept
Setiap Hari Isnin
: Semua murid Tahun 6
Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 2016-

2020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Kos

: Bayaran dari murid (RM 40 setahun)

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat semua guru Sains Tahun 6

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Sasaran Program

Semua murid tahun 6

3.

Pelaksanaan
1. Penyediaan Jadual Program
2. Pengagihan tugas guru

Ketua Panitia Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Setiausaha Panitia

1 hari

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains


: Terokai Dunia Sains
: Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap Sains
: 1. Meningkatkan kemahiran Sains di kalangan murid-murid
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Sains
Tarikh & Tempoh pelaksanaan : April
Minggu Panitia Sains 5 hari
Kumpulan Sasaran
: Semua Murid Tahun 1 hingga 6
Kos
: Rm 400 (Sumbangan PIBG)
BIL
PROJEK KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Tutorial Akhbar DIDIK

Pelan Operasi 3
Nama Projek
Rasional
Objektif

STATUS / PELAN

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa
Tarikh
Aktiviti, kos / sumber
Kertas kerja
Lantikan AJK
Agihan tugas
Hal-hal lain

Ketua Panitia Sains


Ahli Panitia Sains

2.

Surat menyurat

Setiausaha Panitia

3.

Jadual Program

Ketua Panitia Sains

Dua minggu sebelum


aktiviti diadakan
1 hari

4.

Menyediakan Hadiah & Cenderamata

AJK Hadiah

1 hari

5.
6.

Tempat dan Peralatan


Pelaksanaan
Penilaian dan pelaporan KPI
- bilangan kemenangan dalam pertandingan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.

AJK Tempat
Semua guru Sains

1 hari
5 hari

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

1.

7.

Pelan Operasi 3

1 hari

Minggu Panitia Sains

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Projek

: Pertandingan Reka Binaan dan Perlumbaan Kereta Buatan Sendiri

Rasional

: Menambahkan kreativiti murid dalam mata pelajaran Sains

Objektif

: 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap Sains


2. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan rekaan

Tarikh & Tempoh pelaksanaan

3. Menambahkan minat murid tentang Sains


: Oktober (2 minggu)
Aktiviti Selepas UPSR
Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 2016-

2020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Kumpulan Sasaran
Kos
BIL
1.
2.

: Semua Murid Tahun 6


: Sumber dari murid
PROJEK KERJA

Taklimat kepada guru dan murid


Menyediakan Hadiah

3.

Pelaksanaan

4.

Penilaian dan pelaporan KPI


- bilangan kemenangan dalam pertandigan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.

Pelan Operasi 3

TANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia
AJK Hadiah
Ketua Panitia dan Guru
Sains Tahun 6
Ketua Panitia dan
Setiausaha Panitia

TEMPOH
1 hari
1 hari

Aktiviti Selepas UPSR

2 hari
1 hari

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Projek
Rasional
Objektif

: Lawatan Sambil Belajar ke Petrosains Johor Bahru / Melaka


: Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
: 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains

Tarikh & Tempoh pelaksanaan

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains


: Jun

Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua Murid Tahun 4 - 6


: Bayaran dari RM 60 seorang

BIL

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

PROJEK KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1.

Jadual Tugas Guru

Ketua Panitia

1 hari

2.

Menyediakan Makanan

Guru Sains

1 hari

3.

Pelaksanaan

Ketua Panitia dan semua


guru Sains

1 hari

4.

Penilaian dan pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

Pelan Operasi 4

Lawatan Sambil Belajar

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Projek

: Celik ICT

Rasional
Objektif

: Dapat menghasilkan bahan interaktif untuk latih tubi dan pembelajaran murid
: 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
3. Menambahkan pengetahuan guru tentang penggunaan ICT dalam Sains

Tarikh & Tempoh pelaksanaan

: Mac - Oktober

Kumpulan Sasaran

: Semua guru Sains


Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 2016-

2020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Kos

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat semua guru Sains

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Perkembangan Staf

Pelan Operasi 4

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Projek

: Peta Pemikiran I-Think Sains

Rasional

: Dapat menghasilkan pelbagai peta I-Think yang sesuai mengikut topik.

Objektif

: 1. Murid dapat pengetahuan membina peta I-Think

Tarikh & Tempoh pelaksanaan

2. Memudahkan murid faham topik yang diajar dan bukan hanya menghafal sahaja
: Mac - Oktober

Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru yang mengajar Sains


:

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat semua guru Sains

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI
Perkembangan Staf

Pelan Operasi 4

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Projek

: Didik Hibur Sains

Rasional
Objektif

: Dapat menghasilkan suasana yang seronok semasa PdP Sains


: 1. Murid seronok dan mendapat gambaran topik yang akan diajar.

Tarikh & Tempoh pelaksanaan

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains


: Jan - Oktober

Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru yang mengajar Sains


:

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/
PELAN KONTIGENSI

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1.

Taklimat semua guru Sains

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

Pelan Operasi 5

Perkembangan Staf

: .Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Projek

: Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)

Rasional
Objektif

: Dapat menghasilkan bahan pembelajaran untuk murid


: Menambahkan pengetahuan guru tentang penghasilan bahan pembelajaran dan teknik pengajaran yang
berkesan

Tarikh & Tempoh pelaksanaan

: Februari (1 hari)

Kumpulan Sasaran
Kos

: Semua guru yang mengajar Sains


:

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

BIDANG KURIKULUM
SK PEKAN LAYANG-LAYANG, KLUANG, JOHOR
_______________________________________________________________________________________________________________________________
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

1.

Taklimat semua guru Sains

Ketua Panitia Sains

1 hari

2.

Surat pemberitahuan kepada guru

Setiausaha Panitia

1 minggu

3.

Menghadiri Program

Semua guru Sains

1 hari

4.

Penilaian Dan Pelaporan

Ketua Panitia dan


Setiausaha Panitia

1 hari

STATUS/
PELAN KONTIGENSI

Panitia Sains SK Pekan Layang-layang 20162020

Anda mungkin juga menyukai