Anda di halaman 1dari 16

2

Bahagian A
[ 30 markah ]
Jawab semua soalan.
1

Rajah 1 menunjukkan tiga jenis makanan yang dimasak dengan kaedah memasak tertentu.

Kaedah memasak A

Kaedah memasak B

Kaedah memasak C
Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1:
(a)

terangkan kesan haba terhadap ketiga-tiga masakan itu dari segi rupa, warna dan
tekstur.
[ 9 markah ]

(b)

nyatakan tiga kebaikan memasak menggunakan kaedah A.


[ 3 markah ]

(c)

nyatakan tiga cara pemilihan alat penjimat masa bagi kaedah memasak C.
[ 3 markah ]

(a)

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

Kaedah memasak

Rupa

Warna

Tekstur

(b)

Kebaikan memasak menggunakan kaedah memasak A.

(c)

(i)

(ii)

(iii)

Pemilihan alat penjimat masa.

3758/2

(i)

..

(ii)

...

(iii)

..

Nuhani tidak menyusun wardrobenya dengan cara yang betul sehingga menyebabkan
beliau sukar untuk mencari pakaian dan aksesori yang sesuai. Rajah 2 menunjukkan
keadaan wardrobe Nuhani.

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

Rajah 2
(a) Terangkan mengapa Nuhani tidak dapat mencari pakaian dan aksesori yang sesuai

dan cadangkan cara mengatasi masalah itu.


[9 markah]
(b) Nyatakan cara Nuhani perlu membersihkan aksesori tersebut.
i)

Beg Tangan Kulit

ii) Barang Kemas


iii) Kasut
[3 markah]
(c) Nyatakan tiga contoh pakaian kasual.
[3 markah]

(a)
Bahan

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

Masalah

Cara Mengatasi

SULIT

(b)
Aksesori

Cara pembersihan

Beg tangan kulit

Barang kemas

Kasut
(c)

3758/2

i)

ii)

iii)

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

Bahagian B
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.

Rajah 2 menunjukkan makanan dan maklumat nutrisi pada label makanan

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

Bun

berkrim
coklat

Minuman Yogurt Strawberry

Berat bersih : 120 gm


% E.P : 100%
Berat bersih : 250 gm
% E.P : 100%
Fakta nutrisi bagi setiap 100gm makanan

Fakta nutrisi bagi setiap 100gm makanan

Lemak -12gm

Lemak -2.6gm

Protein 8gm

Protein 0.6gm

Karbohidrat 53gm

Karbohidrat 9.6gm

( Dipetik daripada buku Komposisi Zat Dalam Makanan Malaysia, Edisi Keempat, I997,IMR :
Kuala Lumpur)
Rajah 2
(a)

Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan itu

[ 12 markah ]

(b)

Nyatakan tiga sumber protien

[ 3 markah ]

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

a)
MENU

3758/2

Komposisi nutrien pada setiap 100g bahagian yang boleh dimakan

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

b)
i)

.....................................................................

ii) .....................................................................
iii) .....................................................................
4

Jadual 2 menunjukkan senarai bahan untuk menjahit sepasang baju kurung sekolah.
1
2
3
4
5
6
7

3758/2

Bahan
Cangkuk dan palang
Fabrik kapas putih
Fabrik kapas biru
Lapik pinggang
Benang putih
Benang biru
Zip kain

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

Kuantiti diperlukan
1 pasang
2 meter
2 meter
meter
buku
buku
1 keping

Kos seunit
RM 0.20/pasang
RM 6.10/ meter
RM 7.50 / meter
RM 3.80 / meter
RM0.80 / buku
RM 0.80 / buku
RM 0.90 / keping

SULIT

10

Jadual 2
a) Hitungkan kos bahan untuk membuat sepasang baju kurung dan sehelai baju kurung
sekolah
i)

Kos bahan sepasang baju kurung sekolah


( 6 markah )

ii)

Kos bahan untuk sehelai baju kurung sekolah


( 3 markah )

b) Berapakah kos untuk menyiapkan 2 pasang baju kurung sekolah jika kos upah RM 4/ jam
dengan waktu bekerja 6 jam dan kos sampingan RM 3.50.
( 4 markah )
c) Nyatakan 2 faktor mengapa fabrik kapas sesuai dijadikan sebagai uniform sekolah
( 2 markah )

a) Kos bahan sepasang baju kurung

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

11

b) Kos sehelai baju kurung sekolah

c) Kos 2 pasang baju kurung sekolah

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

12

d) 2 faktor fabrik kapas sesuai sebagai uniform sekolah

i)

..
.
.

ii)

.
.

Bahagian C
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.

Rajah 3 menunjukkan sejenis penghilang gelembung pada sehelai skirt.

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

13

Rajah 3
Berdasarkan Rajah 3
a) Namakan proses X.

[1 markah]

b) Huraikan proses menjahit X

[12 markah]

c) Nyatakan 3 ciri proses jahitan di X

[2 markah]

a) Proses X ialah .......................................................


b)
Huraian

Gambar rajah

Langkah 1

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

14

Langkah 2

Langkah 3

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

15

c)

i)

ii)

...

Rajah 2 di bawah menunjukkan sistem pencernaan manusia.

X
Y

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

16

Rajah 2
Zairin makan seketul ayam goreng semasa rehat di sekolah.
a) Nyatakan nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut.
[1 markah]
b) Terangkan tindak balas enzim ke atas nutrien tersebut di bahagian yang bertanda
X dan Y pada Rajah 2.
[9 markah]
c) Huraikan proses penyerapan hasil akhir nutrien ini di vilus.
[5 markah]

a) ________________________
[1 markah]
b) Tindak balas enzim ke atas utrient tersebut di bahagian yang bertanda X dan Y.

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT

17

[9 markah]
c) Proses penyerapan hasil akhir nutrien ini di vilus.

[5 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT.

3758/2

2014 GERAK GEMPUR e-WARIS

SULIT