Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH

BAHASA MALAYU
1.

KEKELUARGAAN
INDIVIDU: Ibubapa merupakan ikon kepada anak-anak. Ulas pernyataan tersebut.
KUMPULAN: Pengaruh rakan sebaya lebih dominan berbanding didikan ibubapa. Bahaskan
PENULISAN: Kecemerlangan anak-anak di dalam bidang sukan memerlukan sokongan
ibubapa. Bincangkan.

2. PERPADUAN
INDIVIDU: Semangat kejiranan mampu membentuk masyarakat harmoni. Berikan
pandangan anda.
KUMPULAN: Rukun nNegara asas perpaduan kaum di negara kita. Bincangkan.
PENULISAN: Perpaduan melalui pendidikan. Ulaskan.
3.

KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


INDIVIDU: Ibubapa merupakan ikon kepada anak-anak. Ulas pernyataan tersebut.
KUMPULAN: Pengaruh rakan sebaya lebih dominan berbanding didikan ibubapa. Bahaskan
PENULISAN: Amalan bersukan dapat meningkatkan tahap kesihatan. Ulas pendapat
tersebut.

4. SAINS DAN TEKNOLOGI


INDIVIDU: Penggunaan gajet mengganggu pelajaran remaja masa kini. Berikan pandangan
anda.
KUMPULAN: Pendidikan teknik dan vokasional perlu diperbanyakkan demi melahirkan
masyarakat yang berkemahiran tinggi. Bincangkan.
PENULISAN: Pertandingan sains dan inovasi mampu mencetus budaya kreatif dalam
kalangan pelajar. Ulas pernyataan tersebut.
5. PATRIOTISME, JATI DIRI DAN KEWARGANEGARAAN
INDIVIDU: Daya saing dan daya juang pemacu kejayaan Malaysia di persada dunia. Ulas
pernyataan tersebut.
KUMPULAN: Semangat patriotism perlu dijiwai, bukan sekadar simbolik. Bincangkan.
PENULISAN: Untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang dinamis, semangat kekitaan amat
penting diamalkan. Beri pendapat anda.

SEKOLAH RENDAH
BAHASA MALAYU
1. KEKELUARGAAN
INDIVIDU: Amalan zaiarah menziarahi dapat mengeratkan hubungan silaturrahim. Huraikan
KUMPULAN: Kesibukan ibubapa dewasa ini mengakibatkan gejala sosial makin meningkat.
Bincangkan
PENULISAN: Aplikasi sosial abad ini telah menyumbang kepada keretakan institusi keluarga.
Beri pendapat anda.
2. PERPADUAN
INDIVIDU: Kempen Bulan Bahasa Kebangsaan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan
murid di sekolah. Huraikan.
KUMPULAN: Peribahasa Serumpun bak serai, sesusun bak sirih bertujuan untuk memupuk
perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bincangkan.
PENULISAN: Dalam usaha memupuk perpaduan kaum pelbagai kempen telah dilaksanakan
olehpihak keranaan namun kurang berkesan. Beri pendapat anda.
3. KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
INDIVIDU: Cuaca yang panas telah menyebabkan gajala Strok Haba. Huraikan langkahlangkah pencegahan wabak ini.
KUMPULAN: Salah satu faktor penyakit demam denggi berleluasa adalah disebabkan sikap
individu sendiri. Bincangkan.
PENULISAN: Dadah Musuh Nombor 1 Negara. Namun masih ramai individu yang
terperangkap dengan gejala dadah. Beri pendapat anda.
4. SAINS DAN TEKNOLOGI
INDIVIDU: Jerebu merupakan fenomena alam yang sukar diatasi akibat sikap manusia yang
tidak bertanggungjawab. Huraikan.
KUMPULAN: Bahan digital dalam pengajaran dan pembelajaran dapat mewujudkan suasana
pembelajaran yang kondusif. Bincangkan.
PENULISAN: Inovasi teknologi komunikasi memberikan implikasi positif, namun jika
disalahgunakan akan mendatangkan implikasi negative kepada individu. Bersetujukan anda
dengan pernyataan ini.
5. PATRIOTISME, JATI DIRI DAN KEWARGANEGARAAN
INDIVIDU: Bagaimana slogan Sehati Sejiwa yang diuar-uarkan oleh puhak kerajaan dapat
memupuk nilai patriotism masyarakat Malaysia.
KUMPULAN: Untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang harmonis, semangat kekitaan
wajar menjadi amalan seharian. Bincangkan.
PENULISAN: Semangat daya saing yang sihat menjadi asas kejayaan kepada murid. Beri
pendapat anda.