Anda di halaman 1dari 4

BIL

PROGRAM/ AKTIVITI
1.
Mesyuarat Induk Unit HEM

TARIKH
Jan/Jun/Oktober

TINDAKAN
S/U HEM

Mesyuarat Unit Unit HEM

Jan/Feb/Mac/April/Mei/

S/ U Unit - Unit

3.

Taklimat Guru Guru Kelas

Jun/Julai/Sept/Okt
Januari

HEM
Guru Kelas

4.

Watikah Pelantikan Pengawas, Pengawas PSS,

Januari

Unit Disiplin

5.

Pengawas BOSS dan Ketua Kelas


Program Sifar Ponteng

Januari/Julai/September

Unit Disiplin

6.

Kursus Kepimpinan

Februari

Unit Disiplin

7.

Bancian Cermin Mata/

Februari/Julai

Unit Disiplin

8.

Spot Check Buku Teks


Motivasi Keibubapaan/

Mac

Unit Bimbingan

2.

Kecemerlangan Murid

& Kaunseling

9.

Bulan Penghayatan Disiplin

Mac

Unit Disiplin

10.

Latihan Kecemasan Kebakaran

April

Unit 3K

11.

Ceramah Kesihatan

April

Unit Kesihatan

12.
13.
14.
15.

Ceramah dan Pameran PPDa


Bulan Pemantapan Disiplin
Gotong Royong Cegah Denggi
Program Perkembangan Keremajaan

Mei
Jun/September
Ogos
Oktober

Unit Anti Dadah


Unit Disiplin
Unit 3K
Unit Bimbingan

16.
17.
18.

Program Gigi Bersih/Sihat


Program Guru Penyayang
Program RMTS

& Kaunseling
Sepanjang tahun
Sepanjang tahun
Sepanjang tahun

TAKWIM UNIT HEM SK GUAL JEDOK 2016


BULAN

TARIKH

AKTIVITI

21/12/2015

Mesyuarat Induk HEM Bil 1/2016

28/12/2015
29/12/2015
06/01/2016

JANUARI

10/01/2016
12/01/2016
19/01/2016
24/01/2016
28/01/2016
02/02/2016
13/02/2016

FEBRUARI

16/02/2016
23/02/2016
25/02/2016
01/03/2016
10/03/2016
MAC
22/03/2016
01 -31/03/2016
11-19/03/2016
05/04/2016
APRIL
12/04/2016
18/04/2016
04/05/2016
MEI
16/05/2016
24/05/2016
27/05- 11/06/2016
JUN
16/06/2016
24/06/2016
JULAI
04/07/2016
19/07/2016
31/07/2016
04/08/2016
OGOS
16/08/2016
09-17/09/2016
SEPTEMBE
05/09/2016
R
19/09/2016
26/09/2016
11/10/2016
OKTOBER
16/10/2016
23/10/2016
NOVEMBER
06-10/11/2016
21/11 31/12/2016
DISEMBER
28 -29/12/2016
Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun

Agihan BUku Teks Tahap 1


Agihan Buku Teks Tahap 2
Mesy Jawatankuasa Disiplin & Pengawas Sekolah Bil
1/2016
Program Sifar Ponteng
Mesy Jawatankuasa Kantin & RMTS Bil 1/2016
Mesyuarat 3K / Kesihatan Bil 1/2016
Majlis Watikah Pelantikan Pengawas Sekolah/
Ketua & Pen Ketua Djh/Pustakawan & Pengawas SPBT
Mesy Jawatankuasa Bimb.Kaunseling Bil 1/2016
Mesyuarat SBPT Bil 1 /2016
Kursus Kepimpinan Pengawas/Ketua &
Penolong/Pustakawan/ SPBT
Bancian Cermin mata / Minggu Spot check Buku Teks
Mesyuarat Jawatankuasa Kelab Jenayah Bil 1/2016
Mesy Jawatankuasa PPDa Bil 1/2016
Mesy Jawatankuasa Susu 1 Malaysia/ Vitamin Bil 1/2016
Motivasi Keibubapaan dan Kecemerlangan Murid
Mesy Jawatankuasa Bantuan/KWAPM Bil 1/2016
Bulan PenghayatanDisiplin
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
Ceramah kesihatan
Latihan Kecemasan Kebakaran
Mesy Jawatankuasa SPBT Bil 2/2016
Ceramah dan Pameran PPDa
Mesy Jawatankuasa PPDa & KPJ Bil 2 /2016
Mesy Jawatankuasa Kantin & RMTS Bil 2/2016
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Mesy Jawatankuasa Disiplin & Pengawas Bil 2/2016
Mesy Jawatankuasa Induk Hem Bil 2/2016
Mesyuarat Kebajikan Guru/Kakitangan & Murid
Mesyuarat 3K / Kesihatan Bil 2/2016
Program Sifar Ponteng
Spot Check Buku Teks
Gotong Royong Cegah Denggi
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Program Sifar Ponteng
Mesy Jawatankuasa Kantin & RMTS Bil 3/2016
Mesy Jawatankuasa Bantuan/KWAPM Bil 2/2016
Mesy Jawatankuasa Induk Hem Bil 3/2016
Program Perkembangan Keremajaan
Mesyuarat Pemilihan Pengawas 2017
Pungutan Buku Teks
CUTI AKHIR TAHUN
Agihan Buku Teks Kepada Pelajar 2017
Program Gigi Bersih & Sihat
Program Guru Penyayang
Program RMTS

BI
L

PROGRAM/AKTIVITI

JA
N

FE
B

MA
C

AP
R

ME
I

JU
N

JU
L

OG
S

SE
PT

MESYUARAT J/KUASA INDUK HEM

PELANTIKAN PENGAWAS/KETUA & PEN.KET.


DARJAH

PROGRAM SIFAR PONTENG

AGIHAN/PUNGUTAN BUKU TEKS

MESYUARAT DISIPLIN & PENGAWAS

MESYUARAT KANTIN & RMTS

MESYUARAT 3K & KESIHATAN

MESYUARAT BIMB. DAN KAUNSELING

MESYUARAT SPBT

1
0

KURSUS KEPIMPINAN

1
1

BANCIAN CERMIN MATA / SPOT CHECK


BUKU TEKS

1
2

MESYUARAT J/KUASA KELAB JENAYAH

1
3

MESYUARAT J/KUASA PPDa & KPJ

1
4

MESYUARAT J/KUASA SUSU 1M

1
5

MOTIVASI KEIBUBAPAAN/KECEMERLANGAN
MURID

1
6

MESYUARAT J/KUASA BANTUAN/KWAPM

1
7

BULAN PENGHAYATAN DISIPLIN

1
8

CERAMAH KESIHATAN

1
9

LATIHAN KECEMASAN KEBAKARAN

2
0

CERAMAH DAN PAMERAN PPDa

2
1

PROGRAM PERKEMBANGAN KEREMAJAAN

2
2

MESYUARAT PEMILIHAN PENGAWAS 2017

MESYUARAT KEBAJIKAN
GURU/KAKITANGAN/MURID

OK
T

NO
V

D
S

X
X

X
X

X
X

3
2
4

GOTONG ROYONG CEGAH DENGGI

2
5

PROGRAM GIGI BERSIH DAN SIHAT

2
6

PROGRAM GURU PENYAYANG

2
7

PROGRAM RMTS

JADUAL AKTIVITI TAHUNAN UNIT HEM 2016