Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN B

( 20 MARKAH )
JAWAB SEMUA SOALAN.
SOALAN 1
Jadual 1 adalah kos pengeluaran 100 unit rak serba guna.
BAHAN
Kayu
Papan Lapis
MDF
Perspek
Rivet
Glu Panas
PVC
Elektrik
Upah

JUMLAH( RM )
200.00
150.00
100.00
80.00
40.00
30.00
30.00
50.00
120.00
Jadual 1

a). Berapakah kos bahan?

(2
markah )
b). Berapakah kos upah?

(2
markah )
c). Berapakah kos overhead?

(2
markah)
d). Berapakah kos pengeluaran seunit rak serba guna ?

(4
markah )

SOALAN 2

Rajah 1 di bawah adalah sebuah bongkah. Lukiskan unjuran ortografik bongkah


itu di ruangan yang disediakan dan labelkan lukisan ortografik tersebut.

Pandangan Atas

Pandangan Hadapan

Rajah 1

Pandangan Sisi

( 10 markah )