Anda di halaman 1dari 6

MASA DAN WAKTU

Mata Pelajaran
Kelas dan Masa/Bilangan murid

:
:

Matematik
4 Bijak / 9.00 9.30 pagi / 35 orang

Tajuk

Masa dan Waktu

Standard Pembelajaran

11.1 (i)

Objektif Pembelajaran

Di akhir pembelajaran, murid dapat:


Menyatakan perkaitan antara unit :
a) Minggu dan Hari

Fasa
1. Persediaan

Cadangan Aktiviti
a. Guru mempamerkan lirik lagu Hari
b. Murid dibimbing untuk menyanyikan
lagu Hari.
c. Murid menyebut nama-nama hari yang
terkandung dalam lirik lagu tersebut.

Cadangan
Komunikasi
i. Menjelaskan lirik
lagu.
ii. Tegaskan
kebaikan dan
keburukan jika
tidak
mengetahui
nama hari.

Persediaan murid:
Murid telah mengetahui dan pernah
menulis nama mana-mana hari yang dilalui
dalam kehidupan seharian.

2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea

i.

Murid ditunjukkan dengan sebuah


kalendar.

ii.

Guru membimbing murid mengenal


pasti nama-nama hari mengikut
urutannya.

Respon murid:
Menyebut nama hari

iii. Murid diperkenalkan dengan konsep


hari minggu dan hari persekolahan.
iv. Guru bertanya kepada murid secara
rawak bilakah tarikh lahir murid dan
dikaitkan dengan nama hari yang telah
dipelajari.
1

MASA DAN WAKTU

Contoh:
Kalendar

Kalendar digunakan sebagai bahan bantu


mengajar.

3. Perkembangan
Penambahbaikan

Permainan Kotak Beracun


a. Murid membuat satu bulatan besar di
dalam kelas.
b. Guru menyediakan sebuah kotak yang
mengandungi kad-kad soalan tentang
nama-nama hari dalam seminggu.
Contoh soalan :
a)Apakah nama hari yang ketiga
dalam satu minggu?
b) Pada hari apakah aktiviti
kokurikulum sekolah dijalankan?
c) Pada hari apakah perhimpunan
rasmi sekolah diadakan?
d) Nyatakan turutan nama hari dalam
seminggu.
e) Nyatakan nama hari sebelum hari
Jumaat.

i. Duduk dalam
bulatan mengikut
arahan .
ii. Kotak dipegang
oleh setiap murid
mengikut giliran
setelah muzik
dimainkan.

c. Arahan permainan:
i. Murid duduk dalam bulatan.
ii. Kotak beracun diedarkan kepada
setiap murid dengan diiringi muzik.
2

MASA DAN WAKTU

Menilai
kefahaman murid

4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan

EMK
BBB

iii. Murid yang memegang kotak ketika


muzik dihentikan dikehendaki
mencabut kad soalan yang
terkandung di dalam kotak tersebut
dan menjawab soalan itu.
iv. Guru dan semua murid akan
membincangkan jawapan yang telah
diberikan.
v. Permainan diteruskan mengikut
kesesuaian masa.
a. Edarkan lembaran kerja kepada murid.
b. Murid menulis nama-nama rakan pada
kotak mengikut nama hari mereka
dilahirkan.

i. Selesaikan
tugasan yang
diberi.

c. Murid diminta menghasilkan sebuah


kalendar seminggu dan mengambil
autograf rakan yang dilahirkan pada
hari tersebut.
Kreativiti dan inovasi
Kalendar, Radio, Seni kata lagu, Kotak
beracun, kad soalan, lembaran kerja

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menyatakan perkaitan


antara unit minggu dan hari (TP1).

Nilai dan Sikap

Terapkan nilai bekerjasama, menepati masa dan berani


memberikan jawapan secara lisan dalam menjawab soalan yang
diberikan.

Refleksi

MASA DAN WAKTU

KALENDAR SEMINGGU

HARI

AUTOGRAF rakan mengikut hari lahir

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU

AHAD

JUMLAH HARI DALAM SEMINGGU :___________

MASA DAN WAKTU

Lagu Hari
(ikut melodi lagu bangun pagi gosok gigi)

Satu minggu 7 hari


7 hari satu minggu
Isnin, Selasa, Rabu , Khamis,
Jumaat, Sabtu dan Ahad
Satu minggu 7 hari
7 hari satu minggu
Isnin, Selasa, Rabu , Khamis,
Jumaat, Sabtu dan Ahad

MASA DAN WAKTU