Anda di halaman 1dari 40

KANDUNGAN

1. Zikir Selepas Solat


2. Zikir di Waktu Pagi
3. Zikir di Waktu Petang

3-9
10-24
25-38

PANDUAN
1. Zikir ini disusun untuk dibaca setiap kali
selepas solat fardhu, waktu pagi dan waktu
petang.
2. Sekiranya setelah solat ada keperluan dan
perlu terus berdiri, boleh membaca zikir ini
dalam keadaan berjalan atau memandu.
3. Berusahalah untuk jangan tinggalkan zikirzikir ini, dalam apa jua keadaan sekali pun.

1. Membaca Istighfar

2. Membaca Tahlil dan Memuji Keesaan Allah s.w.t

3. Membaca Tahlil dan Menyerahkan Diri kepada


Allah s.w.t

4. Membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir (33 kali)


dan digenapkan 100 dengan bacaan tahlil

5. Berdoa Memohon Pertolongan agar bisa


berdzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik

6. Membaca Ayat Kursi

7. Membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas


selepas solat fardhu 1x (kecuali selepas solat
)Maghrib & subuh 3x

8. Membaca Zikir Ini 10x selepas solat Maghrib dan


Subuh

10

1. Membaca Ayat Kursi. (1 kali)

11

2. Membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas.


)(Masing-masing di baca 3 kali

12

3. Memohon Kebaikan pada hari itu dan berlindung


)dari keburukannya. (1 kali

13

4. Pernyataan pasrah hidup dan mati hanya kepada


)Allah semata. (1 kali

14

5. Membaca Sayyidul Istighfar. (1 kali)

6. Persaksian tauhid yang amat agung. (4 kali)

15

7. Membaca pernyataan
mencukupi. (1 kali)

16

syukur

yang

telah

8. Membaca doa memohon keselamatan,


berlindung dari kekufuran, kekafiran dan azab
kubur. (3 kali)

9. Membaca doa memohon keselamatan, dan


berlindung dari kekufuran, kekafiran dan azab
kubur. (7 kali)

17

10. Memohon keselamatan dalam agama, dunia,


akhirat, keluarga dan harta. (1 kali)

18

11. Memohon perlindungan dari keburukan jiwa,


setan dan perbuatan maksiat. (1 kali)

19

12. Memohon perlindungan dari segala sesuatu yang


membahayakan. (3 kali)

13. Pernyataan Ridha terhadap Allah, Islam dan Nabi


Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. (3 kali)

20

)14. Memohon di perbaiki segala urusan. (1 kali

15. Memohon kemudahan dalam berbuat kebaikan


)dan berlindung dari keburukan. (1 kali

21

16. Persaksian sebagai seorang Muslim yang lurus di


atas fitrah. (1 kali)

17. Menyucikan dan memuji Allah Azzawajalla. (100


kali)

22

18. Perkataan Terbaik Para Nabi. (Boleh dibaca 1 kali,


10 kali, atau 100 kali)

19. Mengucapkan tasbih dan tahmid. (3 kali)

23

20. Memohon ilmu, rezeki dan amal soleh. (1 kali)

21. Membaca istighfar dan bertaubat. (100 kali)

22. Membaca selawat ke atas Nabi sholallohualaihi


wasallam. (10 kali)

24

25

1. Membaca Ayat Kursi. (1 kali)

26

2. Membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas.


)(Masing-masing di baca 3 kali

27

3. Memohon Kebaikan pada hari itu dan berlindung


)dari keburukannya. (1 kali

28

4. Pernyataan pasrah hidup dan mati hanya kepada


)Allah semata. (1 kali

29

5. Membaca Sayyidul Istighfar. (1 kali)

6. Persaksian tauhid yang amat agung. (4 kali)

30

7. Membaca pernyataan
mencukupi. (1 kali)

31

syukur

yang

telah

8. Membaca doa memohon keselamatan,


berlindung dari kekufuran, kekafiran dan azab
kubur. (3 kali)

9. Membaca doa memohon keselamatan, dan


berlindung dari kekufuran, kekafiran dan azab
kubur. (7 kali)

32

10. Memohon keselamatan dalam agama, dunia,


akhirat, keluarga dan harta. (1 kali)

33

11. Memohon perlindungan dari keburukan jiwa,


setan dan perbuatan maksiat. (1 kali)

34

12. Memohon perlindungan dari segala sesuatu yang


membahayakan. (3 kali)

13. Pernyataan Ridha terhadap Allah, Islam dan Nabi


Muhammad shalallahu alaihi wasallam. (3 kali)

35

14. Memohon di perbaiki segala urusan. (1 kali)

15. Memohon kemudahan dalam berbuat kebaikan


dan berlindung dari keburukan. (1 kali)

36

16. Persaksian sebagai seorang Muslim yang lurus di


atas fitrah. (1 kali)

17. Menyucikan dan memuji Allah Azzawajalla. (100


kali)

37

18. Perkataan Terbaik Para Nabi. (Boleh dibaca 1 kali,


10 kali, atau 100 kali)

19. Berlindung dari kejahatan segala makhluk (3 kali)

20. Membaca selawat ke atas Nabi sholallohualaihi


wasallam. (10 kali)

38

Penutup
Kandungan buku ini diambil dari buku asalnya
berjudul Hisnul Muslim dan ditulis semula oleh
Ustaz Farhan Syah dalam bentuk PDF untuk
memudahkan pembacaan menggunakan komputer /
perisian mudah alih seperti telefon pintar.
PDF ini diberi hak untuk disebarkan secara percuma,
namun tidak boleh digunakan untuk tujuan komersil,
sama ada bercetak atau tidak.
PDF ini boleh dimuatturun dari laman web:
http://www.ukhwah.net/bukuzikirpdf
Untuk mendapatkan Buku Poket Zikir Pagi & Petang
versi bercetak, boleh dapatkannya dari:
www.ukhwah.net/bukuzikir

39