Anda di halaman 1dari 8

1.

Pilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk
menyelesaikan masalah.
A
B
C
D

Melayari internet
Mengunjungi pameran yang berkaitan
Melakukan temubual
Berdiam diri tanpa mengambil apa-apa tindakan

2. Gerudi tangan digunakan untuk


A Menebuk lubang
B Memotong wayar
C Menjalur wayar
D Mengesan kebocoran elektrik
3. Antara yang berikut, yang manakah tujuan merekod maklumat?
I.
Senang untuk membeli bahan projek pada masa akan datang
II.
Bahan rujukan untuk penyelidikan dan pembangunan
III.
Menjadi bukti bertulis ciptaan seseorang
IV. Harga projek akan meningkat
A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

4. Pendokumentasian boleh dibuat dalam pelbagai cara KECUALI


A Fail
B Folio
C Buku
D Batu
5. Antara berikut, bahan manakah bukan penebat?
A Kayu
B Kaca
C Getah
D Aluminium
6. Antara komponen di bawah, yang manakah tidak mempunyai kutub?
A Perintang tetap
B Kapasitor
C Buzer
D LED
7. Untuk membengkokkan kaki L.E.D, alatan tangan apakah yang sesuai digunakan?
A Pena ujian
B Penjalur wayar
1

C Playar muncung tirus


D Playar gabung
8. Kerja penyenggaraan mesti dilakukan
A Setiap masa
B Setiap hari
C Dari semasa ke semasa
D Setiap tahun
Soalan 9 berdasarkan gambar rajah di bawah

9. Apabila Kai menuruni bukit dibelakang rumahnya, dia mendapati kelajuan basikalnya tidak
boleh diperlahankan. Bahagian manakah pada basikalnya yang berkemungkinan rosak?
A I
B II
C III
D IV
10. Alatan kemasan yang dapat mencantikkan permukaan kayu adalah
A gris
B syelek
C tepung penyumbat
D glu
11. Apakah tujuan menghias artikel?
A Supaya tidak kotor
B Supaya tahan lama
C Supaya lebih cantik
D Supaya lebih berkualiti
12. Berikut adalah contoh alat jahitan, KECUALI
2

A
B
C
D

gunting
benang
gerimit
jarum

Soalan 13 berdasarkan gambar rajah di bawah

13. Namakan alatan tangan dalam gambar rajah di atas.


A Serampang tangan
B Pencakar
C Cangkul
D Sudip tangan
14. Mengapakah pembajaan asas harus dilakukan?
A Melembutkan tanah
B Membaiki pengudaraan tanah
C Menghalang serangga perosak
D Menambahkan kandungan nutrien di dalam tanah

Soalan 15 berdasarkan pernyataan di bawah


Teknik ini dibuat dengan cara
penyemburan akar pokok.
15. Pernyataan di atas merupakan salah satu teknik penanaman secara hidroponik. Apakah teknik
tersebut?
A Teknik air takung
B Teknik nutrien cetek
3

C Teknik kultur air dalam


D Teknik kultur aeroponik
16. Susun langkah-langkah berikut mengikut turutan yang betul cara untuk menampal tiub
basikal yang bocor.
I.
Rendam tiub basikal ke dalam besen yang berisi air
II.
Keluarkan tiub daripada tayar dan pam tiub sehingga cukup udara
III.
Tandakan tempat yang bocor, lap sehingga kering dan tampalkan dengan penampal siap
IV. Gelembung-gelembung udara keluar di tempat yang bocor
A I, III, II dan IV
B II, I, III dan IV

C II, I, IV dan III


D IV, III, I dan II

17. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan untuk membaiki sesebuah perabot?
A Kenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
B Mencabut paku yang telah tertanggal
C Memotong papan yang hendak diganti
D Membuat kemasan
18. Mata jahitan yang manakah bukan jenis jahitan hiasan?
A Jahitan rantai
B Jahitan jelujur kasar
C Jahitan insang pari
D Jahitan silang pangkah
Soalan 19 berdasarkan pernyataan di bawah
Alat ini digunakan untuk
menggembur tanah.
19. Alat yang sesuai bagi pernyataan di atas ialah _______________.
A Serampang tangan
B Sudip tangan
C Penyiram
D Pongkes
20. Antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran berikut, yang manakah perlu dilakukan setiap
hari?
A Membaja
B Merumput
C Menyiram
D Menggembur
21. Mengapakah kita harus menyiram sayuran yang ditanam?
A Melembapkan tanah dan melarutkan nutrien
B Melarutkan nutrien dan mencegah perosak
4

C Mengeraskan tanah dan mencegah perosak


D Mengambuskan tanah dan mengurangkan nutrien
Soalan 22 berdasarkan pernyataan di bawah
Tanaman ini menggunakan kaedah
penanaman air yang mengandungi baja.
22. Pernyataan di atas berkaitan dengan
A tanaman di dalam pasu
B tanaman di atas batas
C tanaman hidroponik
D tanaman organik
23. Susun aktiviti-aktiviti menanam sayuran di batas dengan betul
I.
memungut hasil
II.
membina batas
III.
menyemai biji benih
IV. membuat penjagaan
A
B
C
D

III, II, I dan IV


I, III, II dan IV
II, III, IV dan I
I, II, III dan IV

24. Mengapakah sayur-sayuran perlu dibungkus?


A Mengekalkan kesegaran
B Mengelakkan kerosakan
C Mengeluarkan lebihan air
D Menghilangkan baja kimia
25. Rancangan jualan perlu mengandungi perkara-perkara berikut.
I.
Harga barangan
II.
Untung atau rugi
III.
Lokasi perniagaan
IV. Cara penjualan barang
A
B
C
D

I, II dan III
I, II, dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

26. Manakah antara barangan tersebut boleh dijual secara komisen?


I.
Kuih muih
II.
makanan berbungkus
5

III.
IV.

Bahan bacaan
tiket atau kupon

A
B
C
D

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

27. Apakah bentuk bayaran komisen yang diterima oleh peniaga?


A Peratus
B Faedah
C Keuntungan
D Riba
28. Berapakah komisen yang akan diperoleh peniaga jika hasil jualan yang diperoleh untuk suatu
barangan ialah RM 3500 dan komisen yang diberi ialah 15%?
A RM 520
B RM 525
C RM 535
D RM 555
29. Mengapakah jadual kerja harus disediakan oleh seseorang peniaga?
A Menentukan kelancaran kerja dalam perniagaan
B Mengurangkan kuantiti barangan
C Menambahkan modal pembekal
D Meningkatkan upah pekerja
30. Berikut merupakan kebaikan menjual barangan secara komisen, KECUALI
I.
Risiko perniagaan secara komisen tinggi
II.
Peniaga akan menerima barangan mengikut keperluan
III.
Kos pengeluaran, promosi, dan pengangkutan ditanggung oleh pembekal
IV. Barangan yang rosak tidak boleh dikembalikan dan kerugian ditanggung oleh peniaga
A I dan II
C II dan III

B I dan IV
D III dan IV

31. Pihak berkuasa telah merampas VCD dan DVD cetak rompak yang dijual oleh peniaga X.
Risiko yang dialami oleh peniaga X adalah kerana
A menjalankan perniagaan yang menyalahi undang-undang
B mengamalkan sikap tidak jujur dan tidak amanah
C perancangan perniagaan yang tidak sempurna
D lokasi yang tidak sesuai
32. Berikut merupakan kandungan yang perlu ada di dalam katalog, KECUALI
A jenama
B kod barang
C jenis barang
6

D nama pembeli
33. Anda ingin mempromosikan jualan buku terpakai di sekolah anda. Cara promosi yang
manakah paling sesuai?
A Televisyen
B Majalah
C Poster
C Radio
34. Peniaga menyusun atur barangan bertujuan untuk
A menarik perhatian pelanggan
B menyukarkan peniaga mengira stok barangan
C merumitkan pelanggan membuat pilihan
D menyusahkan pembeli mencari barangan

Soalan 35 berdasarkan pernyataan di bawah

Diletakkan di atas rak.


Boleh dicuba pakai untuk
memuaskan hati pelanggan.

35. Apakah barangan jualan yang mempunyai ciri-ciri jualan seperti di atas?
A Lampu tidur
B Kasut
C Dompet
D Minyak wangi
36. Berikut merupakan risiko yang berlaku akibat alam semula jadi, KECUALI
I.
Gempa bumi
II.
Kebakaran
III.
Kecurian
IV. Tsunami
A I dan II
C II dan III

B I dan III
D III dan IV

Soalan 37 berdasarkan gambar rajah di bawah

37. Berdasarkan risiko di atas, apakah kemungkinan yang akan ditanggung oleh peniaga?
A Kemusnahan harta benda, stok, dan tempat perniagaan
B Penjualan stok barangan yang luput tarikh
C Kehilangan wang yang banyak
D Keuntungan diambil oleh orang lain
38. Berikut ialah maklumat yang boleh diperoleh melalui label barang, KECUALI
A kod bar
B tarikh luput
C nama pembeli
D jenama barang
39. Pengguna yang bijak akan memelihara alam sekitar dengan
A membuang sampah merata-rata
B membuang bahan beracun ke dalam sungai
C mengitar semula barang yang boleh digunakan
D merosakkan kemudahan awam yang disediakan
40. Apakah yang harus dilakukan oleh peniaga semasa melayan pelanggan di kedainya?
A Bercakap dengan sopan dan lemah lembut
B Bermasam muka dengan pelanggan
C Meletakkan harga yang tinggi
D Menghalau pelanggan yang datang

-Kertas soalan tamat-

Anda mungkin juga menyukai