Anda di halaman 1dari 9

Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani

Modul/ Aspek: Kemahiran Pergerakan


Standard Kandungan: 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul.
2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan prinsip pergerakan dalam kemahiran asas balingan.
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
Tajuk: Kemahiran melontar
Fokus: Melontar objek sfera pada pelbagai jarak.
Standard Pembelajaran: 1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak.
2.11.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lontaran.
5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
Objektif Pembelajaran: Di akhir pelajaran, diharapkan murid dapat:
1. Psikomotor: Melontar bola dengan lakuan yang betul.
2. Kognitif: Menyatakan sekurang-kurangnya 2 postur badan yang betul semasa melakukan lontaran.
3. Afektif: Dapat berhati-hati semasa membuat lontaran dan tidak melontarkan bola ke arah rakan.
Tarikh: 18/7/2016 (Isnin)
Masa: 9.10 9.40 pagi (30 minit)
Tahun: 3B

Bil. Murid: 33 orang (12 orang lelaki dan 21 orang perempuan)


Penerapan nilai:
Kemahiran berfikir:
Strategi utama:
EMK:
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran:

Bahagian / Masa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan/ Strategi PdP

Alatan/
Catatan

1. Permulaan
( 5 minit)

1.
Memanaskan
badan

20 skitter
1. Secara berpasangan, murid

berdiri secara berselerak di


dalam dewan.

(a) Permainan
Belalang
Belatuk

merah
20 skitter biru

2. Seorang murid akan menjadi


pengejar dan seorang lagi
akan menjadi orang yang
dikejar.
3. Murid yang dikejar akan
memasuki pasukan yang
lain.
Organisasi Murid
4. Setiap
terhad

pasukan
kepada

hanya
2

orang

Petunjuk:

sahaja. Pihak ketiga yang


berada

dalam

pasukan

T= skiter merah

tersebut perlu keluar untuk


mencari pasukan yang lain.

T= skiter biru

5. Sekiranya

murid

yang

mengejar

berjaya

menyentuh
dikejar

murid

sebelum

X= murid kumpulan biru

yang
murid

O= murid kumpulan merah

tersebut memasuki pasukan


lain,

peranan

pengejar

akan

murid
bertukar

menjadi murid yang dikejar


sementara
dikejar
pengejar.

(b) Regangan
otot secara
dinamik

murid
akan

yang
menjadi

G= guru

16 biji bola
2. Perkembangan

Aktiviti 1:

baling
1. Guru

( 10 minit)

Berlatih lakuan
melontar tanpa
bola

mendemonstrasi

kemahiran

melontar

bola.
2. Murid-murid

meniru

lakuan guru.
3. Murid-murid melakukan
aksi

melontar

tanpa

bola. Pasangan murid


diminta memeriksa dan
memperbetulkan lakuan
rakannya.

1. Murid

melontar

secara berpasangan.

bola

Aktiviti 2:
Melontar bola
secara
berpasangan.

1. Murid-murid di barisan A
mengundur lima langkah
Aktiviti 3:
Melontar bola
pada jarak yang
lebih jauh

ke belakang.
2. Murid melontar bola
secara berpasangan.

16 biji bola
baling

3. Kemuncak

Permainan
Monkey Play

( 10 minit)

1. Pasukan

akan

Murid dibahagikan kepada 2

menghantar bola kepada

kumpulan. Setiap kumpulan

Pasukan C. Seterusnya,

dibahagikan lagi kepada pasukan A,

pasukan

B dan C.

akan

menghantar kembali bola


kepada

murid-murid

pasukan A.
2. Murid-murid
akan

pasukan

cuba

untuk

merampas

bola

atau

menyentuh

bola

yang

dibaling oleh murid-murid


pasukan A dan C.
3. Jika murid-murid pasukan
B dapat menyentuh bola
yang dibaling oleh muridmurid pasukan A dan C,
pemain yang membaling
akan menggantikan murid
yang

menyentuh

tersebut.

bola

4. Penutup
Aktiviti Gerak
( 5 minit)

Kendur

1. Murid

menggoyang-

goyang bahagian tangan


dan kaki.
2. Murid melakukan regangan
otot tangan dan kaki.

Teknik melontar
bola

1. Dengan bimbingan guru,


murid merumuskan teknikteknik melontar bola.

G
Organisasi Murid

Tindakan
susulan:
Lembaran kerja

1. Murid
menggariskan
yang betul.

diminta

Petunjuk:

jawapan
O= Murid
G= Guru