Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENYERTAAN PERMAINAN TRADISIONAL

(KUMPULAN 1)
1.

BATAK LEMPUNG (1 Lelaki, 1 Perempuan)


NAMA PESERTA

NO. KAD PENGENALAN

1.
2.

2.
BI
L
1
2
3
4

3.
BIL

CHAPTEH (Campur)
NAMA PESERTA

NO. KAD PENGENALAN

CONGKAK (Campur)
NAMA PESERTA

NO.KAD PENGENALAN

.
1.
2.

4.
BIL
1
2

BATU SEREMBAN (Campur)


NAMA PESERTA

NO. KAD PENGENALAN

5.

BOWLING KELAPA ( 2 Lelaki, 2 Perempuan)

6.

BALING SELIPAR (Campur 7 Peserta)

BIL
BIL NAMA PESERTA
NAMA PESERTA

NO.
NO.KAD
KADPENGENALAN
PENGENALAN

1.
1
2.

2
3.

4.
3
5.
6.
7.

7.
BIL

LAGA AYAM ( 1 Lelaki, 1 Perempuan )


NAMA PESERTA

NO. KAD PENGENALAN

.
1.
2.
8.
BIL.
1.
2.
3.
4.

TARIK UPIH (Campur)


NAMA PESERTA

NO. KAD PENGENALAN

9.

TIBAI LALAT (Campur)

BIL. NAMA PESERTA


1.
2.
3.
10.
BIL.
1.
2.

NO. KAD PENGENALAN

SUMPIT (1 Lelaki, 1 Perempuan)


NAMA PESERTA

NO. KAD PENGENALAN