Anda di halaman 1dari 4

Nama :.

Tajuk : Mencari Sumber Tenaga Elektrik


Tujuan : Mengenalpasti pelbagai alatan dan sumber tenaga elektrik yang
digunakan.
Langkah-langkah :
1. Kenal pasti alatan yang terdapat di persekitaran kamu.
2. Cari sumber tenaga elektrik yang digunakan.
3. Lengkapkan jadual di bawah dengan hasil pemerhatian kamu.
Alatan

Sumber Tenaga Elektrik

Jumlah Alatan

Bincangkan hasil pemerhatian kamu bersama-sama rakan di dalam kelas.


Soalan.
Apakah sumber tenaga elektrik yang paling banyak digunakan di
persekitaran kamu?