Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT KEMAHIRAN MARA JASIN

KM 32 JALAN CHINCHIN,
SIMPANG KERAYONG,
PETI SURAT 141,
77008 JASIN, MELAKA

KERTAS KERJA
WORK SHEET
KOD NAMA DAN
PROGRAM /
PROGRAM CODE AND
NAME

TEKNOLOGI BAIKPULIH BADAN KENDERAAN

TAHAP / LEVEL

SIJIL

NO DAN TAJUK
MODUL/ MODULE NO
AND TITLE

M03 CIRCIUT AND TERMINALS

NO DAN PERNYATAAN
TUGASAN /TASK(S)
NO AND STATEMENT

3.1 WIRE HARNESS


3.2 COLOR CODING
3.3 TERMINALS & SOCKETS
3.4 RELAYS, SWITCHERS AND SOLENOIDS
3.5 POWER WINDOW
3.6 EARTH

NO. DAN TAJUK


PENGALAMAN
PEMBELAJARAN /
LEARNING EXPERIENCES
NO. AND TITLE

OBJEKTIF MODUL /
MODULE OBJECTIVE

NO KOD / CODE NO

LE01 Select type of wires


LE02 Perform wire repairing
LE03 Perform a basic circiut

PERFORM CIRCIUT AND TEMINALS REPAIR USING


HAND TOOL AND TEST EQUIPMENT SO THAT WIRE
HARNESS AND COLOR CODING BEING IDENTIFIED,
TERMINAL AND SOCKETS BEING REPLACED, RELAYS,
SWITCHERS, SOLENOIDS AND POWER WINDOW
TESTED AND EARTH LOCATED MEETS THE AAM
STANDARD
No. Kod - Kod NOSS /No.
Modul/No. Kertas Kerja

Muka :

Drpd : 8

NO KOD / CODE NO

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

2 drpd
10

TAJUK : SAMBUNG DUA WAYAR


TUJUAN :
Pelajar-pelajar mesti boleh:
1. Pilih wayar
2. Potong wayar.
3. Sambung wayar
4. Bersihkan kawasan kerja

ARAHAN :
Penyambungan wayar yang dilakukan dengan kaedah yang betul dapat mengurangkan kadar
rintangan yang berlaku akibat daripada perbezaan wayar yang disambung. Kertas Kerja ini akan
memberi panduan cara bagaimana hendak membuat penyambungan dua wayar.
Pelajar dikehendaki melaksanakan kerja-kerja menyambung dua wayar seperti yang ditunjukkan
di dalam lukisan, data atau jadual dengan menggunakan peralatan, perkakasan dan bahan-bahan
yang disediakan.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

Sambungan Pig Tail

Sambungan Western Union

Sambungan T-type

NO KOD / CODE NO

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

3 drpd
10

PERALATAN/PERKAKASAN/BAHAN

BIL

PERALATAN/PERKAKAS/BAHAN

Combination plier

Cutter plier

Wire stripper

Pisau

Automotive wire - 3 mm diameter - Black

Automotive wire - 3 mm diameter - Red

Automotive wire - 3 mm diameter - Blue

Automotive wire - 3 mm diameter Blue

Steel Rule

10

Tray

KUANTITI
1:1
1:1
1:1
1:1
1 roll / 3m
1 roll / 3m
1 roll / 3m
1 roll / 3m
1:1
1:1

NO KOD / CODE NO

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

LANGKAH
KERJA

Muka:

4 drpd
10

BUTIRAN KERJA
KESELAMATAN :

1. Pilih wayar

Pastikan pakaian yang dipakai bersesuaian dengan kerja


yang hendak dilakukan.
Elakkan memakai barangan kemas berlogam.
Elakkan bergurau semasa melakukan kerja.
Pastikan kawasan kerja selamat dari sebarang bahaya.

1.1 Sediakan peralatan dan bahan yang hendak diperlukan.


- Plier
- Wire cutter
- Wire stripper
- Knife
- Wayar automotif
- Merah
- Hitam
- Biru
- Kuning

1.2 Pilih wayar automotif yang mempunyai diameter 35 mm yang


berwarna merah, hitam, biru dan kuning.

1.3 Pastikan wayar tersebut dalam keadaan baik.

2. Potong wayar

2.1 Gunakan pembaris untuk membuat ukuran.

2.2 Potong wayar dengan menggunakan wire cutter sepanjang


15 cm seperti di bawah
- Wayar merah 3 unit
- Wayar hitam 1 unit
- Wayar biru 1 unit
- Wayar kuning - 1 unit.

2.3 Gunakan wire stripper untuk membuang lebih kurang 5 cm


penebat daripada hujung wayar yang telah siap dipotong
tadi. Lihat gambarajah 1.

NO KOD / CODE NO

LANGKAH
KERJA

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

5 drpd
10

BUTIRAN KERJA

Gambarajah 1 : Membuang penebat wayar dengan menggunakan


wire stripper

*Jika wire stripper itu didapati ada kerosakan anda diminta


melaporkan terus kepada pengajar.

2.4 Hanya 5 unit wayar sahaja yang dibuang pada bahagian


hujungnya. Satu wayar lagi hendaklah dibuang pada bahagian
tengah wayar. Lihat gambarajah 2.

Penebat wayar

5 cm

Wayar pengalir

Gambarajah 2 : Ukuran penebat yang perlu dibuang

*Pastikan penebat dibuang dengan berhati-hati supaya lembaran


wayar pengalir tidak terputus semasa memotong penebat wayar.

NO KOD / CODE NO

LANGKAH
KERJA

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

6 drpd
10

BUTIRAN KERJA
2.5 Gunakan pisau untuk membelah dan membuang penebat di
bahagian tengah wayar.

*Hati-hati ketika menggunakan pisau ketika membuang penebat


wayar.

3. Sambung wayar

3.1 Pintal bahagian pengalir wayar supaya kelihatan kemas dan


tidak terurai dari lembarnya.

3.2 Buat sambungan wayang mengikut kaedah yang telah


ditetapkan seperti di bawah:

i. Sambungan Pig Tail


- rapatkan dan silangkan dua wayar di bahagian pengalir
yang telah dibuang penebat.
- dua wayar disambungkan dan dipintal di bahagian hujung
kedua-duanya sehinga ke hujung. Pastikan pintalan
wayar tersebut kemas. Lihat gambarajah 3.

Gambarajah 3 : Sambungan Pig Tail

NO KOD / CODE NO

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

LANGKAH
KERJA

Muka:

7 drpd
10

BUTIRAN KERJA

ii. Sambungan Western Union


- rapatkan dan silangkan dua wayar di bahagian pengalir
yang telah dibuang penebat.
- silangkan wayar pengalir dibahagian tengah wayar.

Gambarajah 4: Pengalir wayar yang disilangkan

- simpulkan wayar pengalir tersebut satu pusingan dengan


kemas dan ketat.

Rajah 5 : Proses menyimpulkan wayar pengalir

lilitkan bahagian hujung kedua-dua wayar pengalir


tersebut pada bahagian pangkal wayar dengan kemas
dan rapi.

- pastikan setiap lilitan kemas dan tersusun

NO KOD / CODE NO

LANGKAH
KERJA

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

8 drpd
10

BUTIRAN KERJA

Rajah 6 : Sambungan Western Union

iii. Sambungan T-type


- sambungan ini memerlukan satu wayar dibuang penebat
di bahagian tengah dan satu wayar lagi dibahagian
hujung wayar.
- lilitkan hujung wayar pengalir yang telah dibuang penebat
kepada wayar yang telah dibuang penebat di bahagian
tengah.
- lilitkan dengan kemas dan rapi sperti membentuk huruf
T.
- pastikan lilitan itu tersusun dan ketat.

Rajah 7 : Sambungan T-type

4. Bersihkan kawasan
kerja

4.1 Bersihkan dan buang sisa-sisa penebat wayar.


4.2 Susun dan simpan semula peralatan yang telah digunakan.
*Sekiranya terdapat perlatan yang rosak laporkan kepaada
pengajar dengan segara sebelum menyimpan.

NO KOD / CODE NO

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

9 drpd
10

SENARAI SEMAK PRESTASI

TAHAP PENCAPAIAN

TERIMA

TIDAK
TERIM
A

CATATAN

1. Menggunakan peralatan
yang betul dengan kerja
A. PROSES KERJA

2. Kaedah kerja yang betul


dan ikut aturan

1. Potong wayar mengikut


ukuran

B. HASIL KERJA

2. Penebat dibuang dengan


kemas dan sempurna
tanpa memutuskan
wayar pengalir.
3. Setiap sambungan
dihasilkan dengan
kemas dan rapi.

MASA

Menepati masa yang


ditetapkan
1.Berdisplin

SIKAP

2.Komited
3.Bertanggungjawab
1.Diri

KESELAMATAN
KERJA

2.Peralatan
3.Persekitaran

___________________________

___________________________

( Tandatangan & Nama Calon )

( Tandatangan & Nama PP )

TARIKH :__________________

TARIKH : _____________________

NO KOD / CODE NO

Kod NOSS /No Modul/No Kertas


Kerja

Muka:

10 drpd
10