Anda di halaman 1dari 12

Borang Skor USBM(SR)

SKOR UJIAN SARINGAN BAHASA MELAYU


PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH
( MENGGUNAKAN IPP2M SEBAGAI UJIAN SARINGAN & PENCAPAIAN)

Kod Sekolah:

Daerah:

Nama Sekolah:..

Bil

Nama Murid
(Susun ikut rangking markah
tertinggi di atas)

Jantina

Kaum

Thn
L

No. Tel:
Jum
Kehadiran
Thn Lepas
Bagi Skor
L
0-9
0-9

Skor
10 - 45 46 - 65

JUMLAH MURID
Disediakan Oleh:
..
Nama:
(Guru Pemulihan Khas atau
Guru BM (jika tiada Kelas Pemulihan Khas)

Disahkan oleh:

Guru Besar
Cap Jawatan:

NOTA:
SKOR: 0 - 9 .. Dicadangkan ke Program Pendidikan Khas (isi jumlah kehadiran persekolahan tahun lalu)
SKOR: 10 - 45 .. Masuk ke Program Pemulihan Khas
SKOR: 46 - 65 .. Kelas Biasa
* Perbanyakkan borang ini jika tidak mencukupi.

PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH


(UJIAN SARINGAN TAHUN 2)

Kod Sekolah:

Bulan:

JANUARI

Nama Sekolah:..

Bil

Nama Murid
(Susun ikut rangking markah
tertinggi di atas)

Jantina

Kaum

Skor

Thn
L

0 - 75

76-100

JUMLAH MURID
Disediakan Oleh:
..
Nama:

NOTA:
SKOR: 0-75 .. Masuk ke Program Pemulihan Khas
SKOR: 76 -100 .. Kelas Biasa (Pemullihan Dalam Kelas KBSR)
* Perbanyakkan borang ini jika tidak mencukupi.

PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH


(UJIAN SARINGAN TAHUN 3)

Kod Sekolah:

Bulan:

Nama Sekolah:..

Bil

Nama Murid
(Susun ikut rangking markah
tertinggi di atas)

Jantina

Kaum

Thn
L

JUMLAH MURID
Disediakan Oleh:
..
Nama:

NOTA:
SKOR: 0 - 91 .. Masuk ke Program Pemulihan Khas
SKOR: 92 - 123 .. Kelas Biasa (Pemullihan Dalam Kelas KBSR)
* Perbanyakkan borang ini jika tidak mencukupi.

RENDAH
Bulan:

JANUARI

aum

Skor
L

0 - 91

92-123

PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH


( MENGGUNAKAN IKAM SEBAGAI UJIAN SARINGAN)

Kod Sekolah:

Bulan JUN /OKTOBER

Nama Sekolah:..

Bil

Nama Murid
Jantina
(Susun ikut rangking markah Thn
tertinggi di atas)
L
P M

Kaum
C

Skor
L

0 - 91

92 - 123

JUMLAH MURID
Disediakan Oleh:
..
Nama:

NOTA:
SKOR: 0 - 91 .. Masuk ke Program Pemulihan Khas
SKOR: 92 - 123 .. Kelas Biasa (Pemullihan Dalam Kelas KBSR)
* Perbanyakkan borang ini jika tidak mencukupi.