Anda di halaman 1dari 1

MINGGU : 4

HARI

: ISNIN

TARIKH : 25 JAN

2016
PERKARA

KELAS : 3B
PENDIDIKAN SENI VISUAL

MASA

TAJUK

BAB 2 : SENI HALUS


(LUKISAN)
Aras 1 : Menerangkan proses,gubahan dan fungsi seni
visual
Media dan teknik
Pensil,pensil warna,pen dakwat ,arang,krayon berus
pastel dan komputer

GAMBAR/ ILUSTRASI

HASIL
PEMBELAJARAN
ISI
PEMBELAJARAN

: 9.00-10.20

AKTIVITI
Penerangan proses gubahan dalam lukisan dan fungsi
seni visual

PENYERAPAN
Kerjasama dan sabra untuk kreatif

PENILAIAN
Tahap pelajar

BBM
PERKARA
PERKARA

TAJUK
TAJUK
HASIL
PEMBELAJARAN
HASIL
ISI
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
ISI
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENYERAPAN
PENYERAPAN
PENILAIAN
PENILAIAN
BBM

70%,80%,89%,100%

KELAS
: 5B
Buku sumber,rujukan,nota, majalah dan peralatan
PENDIDIKAN
SENI VISUAL
KELAS : 3A
melukis BAB : 1 PENGHASILAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN SENI VISUAL

MASA
: 12.50-2.10
MASA : 11.30-12.50

GAMBAR/ILUSTRASI

(CATAN)
BAB 2 : SENI
HALUS
(LUKISAN)
menghasilkan catan berdasarkan tema dan tajuk
Aras 1 : Menerangkan proses,gubahan dan fungsi seni visual
Aliran realisme dan impresionisme dan teknik yang digunakan

GAMBAR/ ILUSTRASI

Aras 3 :

Media dan teknik


Pensil,pensil warna,pen dakwat ,arang,krayon berus pastel dan
komputer
Penghasilan
catan mengikut aliran berdasarkan tema
Penerangandan
proses
gubahan dalam lukisan dan fungsi seni
Kebersihan
bertanggungjawab
visual
Kerjasama dan sabra untuk kreatif
Tahap pelajar
pelajar
Tahap

70%,80%,89%,100%
70%,80%,89%,100%

Buku sumber,rujukan,nota,
sumber,rujukan,nota, majalah
majalah dan
dan peralatan
peralatan melukis
melukis
Buku

..
TANDATANGAN/PENGETUA/GURU BESAR
..
PRINCIPAL/HEADMASTER SIGNATURE

TARIKH/DATE :