Anda di halaman 1dari 3

SMK TAMAN PELANGI INDAH

JOHOR BAHRU
UJIAN 2 2010
AMALAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN PERALIHAN
MASA : 1 JAM
NAMA :______________________________

TINGKATAN :____________

Jawab semua soalan yang diberi pada ruangan jawapan yang disediakan.
A. Senaraikan dua contoh makanan bagi setiap rasa makanan di bawah.
RASA MAKANAN
1. Masin
2. Tawar
3. Manis
4. Masam
5. Pahit
6. Pedas

CONTOH MAKANAN

( 12 markah )
B. Padankan pernyataan jenis pengawetan dengan cara pengawetan makanan.
CARA PENGAWETAN
Proses yang melibatkan pemanasan
makanan pada suhu yang tinggi.
Proses makanan direndam dalam
larutan seperti cuka, garam dan gula.
Proses penyejukbekuan makanan pada
suhu yang rendah.
Proses pengawetan makanan yang
menggunakan garam.
( 8 markah )

C. Baca dan fahami teks yang berikut.

Aktiviti manusia mengolah alam secara tidak terkawal menyebabkan pelbagai haiwan
dan tumbuhan diancam kepupusan. Antara aktiviti itu ialah pembalakan secara berleluasa,
penerokaan hutan dan pemburuan secara haram.
Kita perlu melakukan penanaman semula pokok-pokok hutan untuk mengelakkan
kejadian hakisan tanah, memelihara kelembapan dan untuk penyerapan karbon dioksida.
Spesies tumbuhan dan hidupan liar turut terjejas akibat penebangan hutan yang tidak
dikawal.
Beberapa jenis haiwan yang diancam kepupusan adalah seperti orang utan,
burung kenyalang dan tapir. Tumbuh-tumbuhan seperti bunga pakma dan pokok periuk
kera juga hampir pupus kerana habitatnya dimusnahkan oleh aktiviti manusia.
Berdasarkan teks di atas, jawab soalan yang berikut. ( 10 markah )
1. Nyatakan aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya kepupusan haiwan
dan tumbuhan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________(6m)
2. Nyatakan dua hidupan yang diancam kepupusan di Malaysia.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________(4m)
D. Senaraikan sumber yang boleh dihabarui dan sumber yang tidak boleh
dihaharui.
Petroleum
Tenaga angin
Tenaga hidro
Tenaga suria

( 8 markah )
E. Lengkapkan nama alat muzik
tradisional di bawah.

Tenaga gelombang
Gas asli
Arang batu
Uranium
SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIBAHARUI

e)
f)
g)
h)

P A

( 12 markah )

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

(Cik Liliana Azuar Bt. Roslee)

(Pn. Normuzliyatul Aniza Bt. Mohamad)

(En.Elango a/l Naciappan)

Ketua Panitia Bahasa Melayu

Ketua Bidang Bahasa