Anda di halaman 1dari 8

SULIT

ABM 2
Tingkatan Peralihan
UJIAN FORMATIF 2
2011
1 Jam 30 minit

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG


73000 TAMPIN MELAKA
UJIAN FORMATIF 2
TINGKATAN PERALIHAN

AMALAN BAHASA MELAYU 2


1 JAM 30 MIN
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.
2.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Jawab KESEMUA soalan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Lihat Sebelah
2011 Hakcipta Terpelihara Panitia ABM SMJKPS

1. Rajah di bawah merupakan bendera Negara Malaysia. Labelkan WARNA bagi setiap
ruangan yang telah disediakan.

(4 markah)
2. Isi ruang kosong di bawah dengan jawapan yang betul.
a. Se ____ ngor

SELANGOR

b. ___rengganu

TERENGGANU

c. Pe ________

PERAK

d. Pahang

______HANG

e. Sarawak

SARA ______

f. Perlis

______LIS
(6 markah)

3. Rajah di bawah merupakan sebuah kompas. Pilih jawapan yang betul berkaitan
dengan kompas. (4 markah)

a. Fungsi kompas adalah untuk menentukan ______________

(arah / berat)

b. Anak panah kompas sentiasa menunjukkan arah _________

(timur / selatan)

c. Arah yang BERTENTANGAN dengan timur adalah ________ (barat / utara)


d. Kompas dibaca dengan merujuk kepada _________nya

(penutup / jarum)

4. Suaikan (6 markah)
Keris

Congkak

Tekat

Labu Sayong

Gasing
Wau

5. Isikan ruang kosong dengan jawapan yang betul.


TOKOH-TOKOH PEJUANG TANAH AIR.
Dato Maharaja

Tun V.T.

Dato Onn bin


3

Tunku Abdul

Tun Tan Cheng

Lela

Sambanthan

Jaafar

Rahman Putra

Lock

Al HAj

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
(5 markah)
6. Rajah di bawah merupakan peristiwa penubuhan sebuah kerajaan yang masyhur
suatu ketika dahulu.

a. Kerajaan tersebut ialah kerajaan ____________________


b. Siapakah pemerintah PERTAMA kerajaan tersebut? ______________________
c. Apakah haiwan yang menendang anjing pada rajah tersebut? _______________
d. Apakah nama pokok yang disandar oleh pemerintah tersebut? _______________
e. Dari negara manakah pemerintah tersebut berasal? ________________________
(5 markah)
7. Isi ruang kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan rajah. (5 markah)

kere_____pi

sam______

kapal ter______

_____reta

moto____kal

8. TEKA SILANGKATA (5 markah)

1
4

2
5

PEMBAYANG
Menegak
1.

Negeri jelapang padi

3.

Negeri di bawah bayu

Melintang
2.

Negeri yang mencapai status maju tahun 2010

4.

Negeri yang terletak paling utara di Semenanjung Malaysia

5.

Negeri terbesar di Semenanjung Malaysia

9. Susun perkataan menjadi ayat yang betul. (10 markah)


a. ibu

saya

sekolah

ke

menghantar

__________________________________________________________________________
b. Cikgu

mengajar

bola

saya

bermain

sepak

__________________________________________________________________________
c. lelaki pengetua

sekolah

itu

saya

__________________________________________________________________________

d. saya

Hobi setem mengumpul

__________________________________________________________________________
e. Sebang

Pulau

tinggal

Saya

di

__________________________________________________________________________

===========KERTAS SOALAN TAMAT============