Anda di halaman 1dari 1

BIBILIOGRAFI

Coombs, B., & Siti, A. M. (2009). Mengajar secara efektif. Kuala Lumpur: Institut
Terjemahan Negara Malaysia.
Dick, W., Reiser, R. A., & Abdul, R. M. (1994). Merancang pengajaran yang efektif. Pulau
Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Dr Sharifah Maimunah Binti Syed Zin. (2001). FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
MATLAMAT DAN MISI. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Niami, & A. A.-A. (1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibn Khaldun dan alQabisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementarian Pendidikan
Malaysia.
Rohaiza Abdul Rahim. (2014, September 3). Rohaiza Abdul Rahim: September 2014.
Retrieved from http://rohaizaabdulrahim.blogspot.com/2014_09_01_archive.html

Anda mungkin juga menyukai