Anda di halaman 1dari 2

JAGALAH AGAMAMU LEBIH DARI MENJAGA DIRIMU SENDIRI

Dari Abu Hurairah dia berkata,

- -

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah berdoa sebagai berikut: Alloohumma ashlih lii
diiniilladzii huwa ishmatu amrii, wa ashlih lii dun-yaayallatii fiihaa maaasyii, wa ash-lih
lii aakhirotiillatii fiihaa maaadii, wajalil hayaata ziyaadatan lii fii kulli khoirin, wajalil
mauta roohatan lii min kulli syarrin [Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai
benteng (ishmah) urusanku; perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku;
perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini
mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai
kebebasanku dari segala kejahatan!] (HR. Muslim no. 2720). An Nawawi membawakan hadits ini
dalam bab Berlindung dari sesuatu yang telah diamalkan dan apa-apa yang belum diamalkan.
Faedah Hadits
1.

2.
3.
4.

5.

Islam adalah benteng yang melindungi seseorang agar tidak terjerumus dalam
kesalahan dan ketergelinciran serta menjaga dari kesesatan dan sekedar mengikuti
hawa nafsu.
Seorang muslim beramal untuk dunianya seakan-akan ia hidup selamanya dan dia
beramal untuk akhiratnya seakan-akan ia akan mati besok.
Seharusnya umur panjang seorang muslim dijadikan sebagaimana sarana untuk
menambah amalan kebaikan dan ketaatan.
Kematian adalah kebebasan dari segala kejelekan. Maksudnya, boleh jadi
seseorang di dunia hidup lama, namun hanya kerusakan yang ia perbuat. Oleh
karenanya, kematian itulah yang menyebabkan ia terbebas dari banyak kejelekan.
Karena hidup yang sementara dan kematian yang pasti datang, maka hendaklah
setiap hamba memperbaiki ibadahnya dan mengokohkan amalannya, bertawakkal
dan selalu meminta tolong pada Allah.

Sebagai renungan !
Dari Abu Bakroh, ia berkata,

.
Seseorang bertanya, Wahai Rasulullah, siapa manusia yang baik? Beliau menjawab, Orang yang
panjang umurnya dan baik amalnya. Ia bertanya lagi, Lalu siapa manusia yang jelek? Beliau
menjawab, Orang yang panjang umurnya namun jelek amalnya (HR. Tirmidzi no. 2330 dan Ad
Darimi no. 2742, shahih lighoirihi)

Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kaum muslimin sekalian.