Anda di halaman 1dari 1

0il

SULIT

BAHAGIAN A
(20 morkoh)

Soolon
Isi

I hinggo 13.

tempot kolong dengon iowopon Yong poling sesuoi.

l.

Meloko sebogoi Bondor royo Bersejoroh,"


" Beliou teloh
koto Encik lzon kePodo onoknYo.

A. meroyokon
B. memulokon
C. membukokon
D.

mengisytihorkon

2.

Ayom-oYom itu
berselerok
B. berkelioron
C. berpelesiron
D. bertemPioron

3.

Air moto ibu

opobilo dikejor oleh odik.

A.

opobilo mendengor berito kemolongon yong


menimpo oyoh sewoktu pulong dori peiobot'

A. berteruson
B. bercucuron
C. bertokungon
D.

4.

01I

berhomburon

Jonothon don keluorgonyo bergegos pulong ke kompong opobilo


di hospitol.
mendopot khobor neneknYo sokit
A. tenot
B. berot
C. penot
D. lemoh

ILihot holomon sebeloh


SUTIT