Anda di halaman 1dari 11

TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

SET SOALAN KERTAS 2 : BAHAGIAN A (SOALAN STRUKTUR)


BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
SET 1
Jadual berikut menunjukkan sistem pentadbiran di Kelantan.
Sultan
Sultan Muhammad I
Sultan Muhammad II

Sistem pentadbiran
X
Jemaah Menteri

No
(a)

Soalan 1
Apakah X?

(b)

Nyatakan usaha Sultan Muhammad II untuk


memantapkan pentadbiran.

( 1 markah )
( 2 markah )

(c)

Senaraikan dua jawatan yang terdapat dalam Sistem


Jemaah Menteri Kelantan.
( 2 markah )

(d)

Apakah kejayaan penubuhan Sistem Jemaah Menteri


kepada kerajaan Kelantan?
( 2 markah)

Skema
Melantik pembesar

Membentuk Sistem Jemaah Menteri


Untuk melicinkan pentadbiran
Terdapat lapan badan Jemaah Menteri
Setiap badan dianggotai oleh empat orang pembesar
Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing
Menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian merebut
kuasa
Menggantikannya dengan pembesar bergelar Nik dan Wan
Memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada baginda
Membantu mengukuhkan kewibawaan baginda
Jemaah Penasihat Raja
Jemaah Menteri Istana
Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman
Jemaah Menteri Dalam Negeri
Jemaah Menteri Luar
Jemaah Menteri Perbendaharaan
Jemaah Menteri Peperangan
Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri
Pentadbiran licin
Bidang tugas pembesar jelas
Pentadbiran mantap

(e)

Pada pandangan anda,apakah perbezaan sistem Jemaah


Menteri di Kelantan dengan sistem Jemaah Menteri hari
ini?
( 3 markah )

Pembesar setia
Perebutan kuasa berakhir
Kewibawaan sultan kukuh
[mana-mana jawapan yang munasabah]

Jemaah Menteri dilantik oleh sultan


Jemaah menteri hari ini dipilih melalui pilihanraya
Terdapat lapan badan Jemaah Menteri di Kelantan
Jemaah Menteri yang terdapat pada hari ini melebihi sepuluh
badan
Jemaah Menteri di Kelantan menguruskan pentadbiran negeri
Jemaah Menteri hari ini menguruskan pentadbiran kerajaan pusat.
[ mana-mana jawapan yang munasabah]

SET 2
No Soalan 2

Skema

(a)

Siapakah pengasas Undang-undang Tubuh Kerajaan


Terengganu?
( 1 markah )

Sultan Zainal Abidin III

(b)

Apakah tujuan undang-undang tersebut diperkenalkan?

Untuk menghalang British meluaskan kuasa


Untuk menjamin pentadbiran yang berkesan
Untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran
Untuk menggambarkan kebijaksanaan pemerintah

Beragama Islam
Berbangsa Melayu
Lelaki
Waris sultan yang memerintah

( 2 markah )

(c)

Senaraikan syarat syarat untuk menjadi pemerintah


Terengganu mengikut undang-undang Tubuh Terengganu.
( 2 markah )

(d)

Berdasarkan pengetahuan anda,apakah ciri-ciri yang perlu


ada pada seorang pemimpin untuk meneraju pentadbiran
masa hadapan?
( 2 markah )

Berwawasan
Berdaya saing
Inovatif dan kreatif
Berpandangan jauh
[ mana-mana jawapan yang munasabah]

(e)

Pada pandangan anda, mengapakah perlu diwujudkan


undang-undang bagi sebuah negara yang berdaulat?

Menjamin keamanan negara


Menjamin kestabilan politik
Mendisiplinkan rakyat
Menjamin kemajuan Negara berterusan
[mana-mana jawapan yang munasabah]

( 3 markah )

SET 3

Kaedah Penyatuan Negara dan Bangsa

Realpolitik

Islam

Rajah di atas menunjukkan kaedah yang digunakan untuk menyatukan Negara dan bangsa di dunia.
No Soalan 3
Skema
(a)
Apakah Realpolitik?
Amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli
Dalam bukunya.The Prince.
( 1 markah )
Amalan ini mewajarkan apa sahaja cara
seperti tipu helah,kekerasan bersenjata dan peperangan
untuk mencapai matlamat politik
(b)
Nyatakan strategi yang digunakan oleh pemimpin Jerman
tipu helah
bagi menyatukan negara tersebut mengikut realpolitik.
pemalsuan dokumen
provokasi
( 2 markah )
penipuan
ugutan
(c)

Berdasarkan kajian anda,bagaimanakah Nabi Muhammad


S.A.W membentuk Negara Islam di Madinah?
( 2 markah )

(d)

Apakah keistimewaan pembentukan negara bangsa


Malaysia?
( 2 markah )

Dibentuk melalui prinsip Islam


Nabi Muhammad S.A.W menyusun perlembagaan terlebih dahulu
sebelum mengasaskan kerajaan
Menggunakan diplomasi
Musyawarah
Permuafakatan
Kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin
Kerjasama antara pemimpin dengan rakyat

Kerjasama pemimpin pelbagai kaum


Tidak melibatkan pertumpahan darah
Kebijaksanaan pemimpin

(e)

Pada pandangan anda,bagaimanakah hasrat membentuk


Negara dan bangsa berteraskan konsep 1 Malaysia boleh
dicapai?
( 3 markah )

Kemerdekaan dicapai melalui rundingan


[mana-mana jawapan yang munasabah]

Pelaksanaan pendidikan kebangsaan


Pemgamalan kebudayaan kebangsaan
Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
Semangat gotong-royong
Amalan ziarah-menziarahi
Kegiatan ko-kurikulum di sekolah
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
[ mana-mana jawapan yang munasabah]

BAB 4 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


SET 1
No Soalan
Skema
(a) Mengapakah Vyner Brooke menyerahkan Sarawak
sangat uzur/ tua
kepada British?
Pengganti beliau Anthony Brooke tidak layak mentadbir dengan
(2 markah)
berkesan
mendapat persetujuan daripada Pembesar Sarawak
desakan British
(b)

Jelaskan faktor penentangan rakyat Sarawak terhadap


penyerahan tersebut?
.
(2 markah)

(c)

Sekiranya anda merupakan pemimpin tempatan di


Sarawak pada ketika itu, apakah tindakan anda untuk
menentang penyerahan tersebut?
(3 markah)

(d)

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperolehi


daripada perjuangan gerakan antipenyerahan di
Sarawak?
(3 markah)

Dipaksa untuk menerima penjajahan British secara mutlak


Bercanggah dengan perlembagaan 1941
Vyner Brooke tidak berunding dengan pembesar tempatan
Brooke berjanji akan memberikan status berkerajaan sendiri kepada
Sarawak
Garald MacBryan menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan
persetujuan ketua-ketua mereka
Kaum Ibu dalam PKMS menbantah dengan berdemonstrasi
Menghantar surat bantahan kepada kerajaan British
Seramai 338 kakitangan kerajaan meletakkan jawatan sebagai tanda
bantahan
Kaum Ibu ke kawasan pedalaman untuk mendapatkan sokongan orang
Iban
Kaum terpelajar dan orang Muda Sarawak menubuhkan Rukun 13
Pembunuhan Gabenor Sarawak yang baharu iaitu Sir Duncan Stewart,
Gabenor Sarawak
Mengadakan rapat umum
Mengedarkan poster
Menulis dalam akhbar/ majalah/ buku
Membuat hebahan di radio
Mengadakan ceramah
mana-mana jawapan munasabah.
mengukuhkan perpaduan antara penduduk tempatan menentang
penyerahan
Bersatu antara semua pemimpin
Bersedia berunding dengan pihak British
Mengajak rakyat tempatan memahami perjuangan

memastikan kedaulatan negara terjamin


Memantapkan ilmu pengetahuan
memimpin Sarawak mengikut acuan sendiri
Tidak mudah terpedaya dengan janji /ugutan /ancaman daripada British
Tidak mudah berputus asa
mana-mana jawapan munasabah.

BAB 5 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


SET 1
Sistem Ahli memainkan peranan yang penting sebagai satu persediaan untuk mentadbir negara setelah mencapai kemerdekaan.
No. Soalan
Skema
(a)
Jelaskan konsep Sistem Ahli?
Sistem ahli bermaksud
(2 markah) melatih penduduk tempatan dan kaum lain untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu
Dilaksanakan dari bulan Januari hingga Jun 1955 iaitu sebelum pilihan raya Majlis
Perundangan Persekutuan (MPP) Julai 1955
Satu usaha memulakan proses perpaduan kaum
(b)
Senaraikan ciri-ciri Sistem Ahli.
Satu kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh
(2
masyarakatuntuk memegang jawatan yang dibentuk.
markah)
Anggota Sistem Ahli dikenal sebagai Ahli.
Pelantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan Persetujuan Majlis RajaRaja Melayu
Ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota iaitu 4 orang pegawai Inggeris dan 5
penduduk Tanah Melayu, tiga daripadanya orang Melayu, Cina dan India.
Ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.
(c)

(d)

Pada pendapat anda, bagaimanakah Sistem Ahli Melatih ke arah pembentukan cabinet selepas pilihan raya.
menyumbang kea rah usaha berkerajaan sendiri Asas menentukan kemerdekaan
di Tanah Melayu.
(3
Melatih pemipin tempatan dalam pentadbiran
markah)
Sebagai satu usaha untuk memulakan perpaduan
Berkongsi kuasa antara kaum dalam pentadbiran.
Membentuk sikap yakin diri.
Terima mana2 jawapan yang munasabah
Pada pandangan anda, apakah kebaikan Sistem Menanam sikap cinta akan negara
Ahli kepada penduduk tempatan?
(3 markah) Sokongan padu daripada rakyat
Toleransi antara kaum dapat dicapai
Sebagai persediaan ke arah mencapai kemerdekaan
Terima mana2 jawapan yang munasabah

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN


SET 1
Wawasan 2020 merupakan gagasan negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020.
No
(a)

Soalan

Skema

Namakan pencetus idea wawasan 2020?


{ 1 m}

(b)

Nyatakan matlamat wawasan ini kepada negara Malaysia.

{ 2 m}

(c)

Senaraikan tiga cabaran Wawasan 2020.

(d)

Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang

perlu diambil oleh rakyat Malaysia dalam menghadapi

cabaran Wawasan 2020.

{4m}

{ 3 m}

Dato Seri Dr.Mahathir Mohammad.


Menjadi Malaysia negara maju
Mengikut acuan sendiri
setanding dengan negara maju di dunia
kemajuan bersepadu
Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
membina masyarakat berjiwa bebas,tenteram dan berkeyakinan
memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika
mewujudkan masyarakat yang matang,liberal dan toleransi
membina masyarakat yang maju dan sainstifik
masyarakat berbudaya penyayang
memupuk dan membina masyarakat makmur
Penguasaan ilmu pengetahuan
Kemahiran ICT
Penguasaan bidang sains dan teknologi
Agihan ekonomi yang adil
Kebebasan bersuara
Menghapuskan sikap perkauman
Pendidikan agama dan moral
Bersikap terbuka dengan pelbagai idea
Bekerjasama
Toleransi antara kaum
Pendidikan sepanjang hayat
Peranan keluarga dan masyarakat
Semangat bermuafakat
( mana-mana jawapan munasabah)