Anda di halaman 1dari 1

SK BUNDU TUHAN,

PETI SURAT 38,


89307 RANAU, SABAH
NO.TELEFON: 088-888113

BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN / NOTA PELAJAR


Mata Pelajaran
:
Tahun/Tingkatan
:
Nama Guru Mengajar:
Jumlah Pelajar Dalam Kelas:
Tarikh Dikumpul
:

Tarikh Disemak
:
Tarikh Dikembalikan:
Pegawai Pemeriksa :
Jawatan:

1. HASIL PEMANTAUAN:
1.1 GURU MEMBERIKAN LATIHAN/TUGASAN /KERJA RUMAH KEPADA PELAJAR DENGAN:
BIL
ITEM
0
1
2
3
4
01
Mengikut keupayaan dan kebolehan pelajar.
02
Mempelbagai jenisnya.
03
Tugasan berkait dengan tajuk yang dipelajari.
04
Menekankan prosedur dan arahan dalam membuat
tugasan.
1.2 GURU MEMERIKSA LATIHAN/TUGASAN/PROJEK/KERJA RUMAH PELAJAR DENGAN:
BIL
ITEM
0
1
2
3
4
01
Menunjukkan kesilapan pelajar.
02
Memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah.
03
Memberi ulasan yang membina.
04
Memberi penghargaan kepada hasil kerja pelajar yang baik.
05
Memastikan pelajar membuat pembetulan.
1.3 HASIL KERJA PELAJAR: PELAJAR MEMBUAT LATIHAN DAN TUGASAN DENGAN:
BIL
ITEM
0
1
2
3
01
Lengkap.
02
Kemas dan bersih.
03
Menepati masa.
04
Menepati format dan prosedur latihan dan tugasan.
05
Membuat latihan dengan betul.
06
Membuat pembetulan bagi latihan yang salah.
2. HASIL DAN RUMUSAN PEMERIKSAAN
Item 9.11
Lengkap
Bersih
Menepati
Sampel
dan
Masa
kemas
01
02
03
04
05
PURATA
3. PANDUAN PEMANTAUAN SKOR
Skor
Pemerian
Pemeriksa
0
Tiada
( 0% )
1
Sangat Sedikit
( 124 % )
2
Sebahagian Kecil
)
( 25-49 % )
3
Kebanyakan
( 50-74 % )
4
Sebahagian
Besar(75-100% )
TB
Tiada Berkaitan

Menepati/
format
/prosedur
tugasan

Membuat
latihan
dengan
betul

TB

TB

TB

Membuat
pembetulan
bagi latihan
yang salah

Tandatangan Pegawai

____________________________
(

Tarikh:_______________________