Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TENIS

Tarikh : 12 Mei 2016

Tingkatan : 4 Bestari

Hari

Bil : 21 pelajar

: Khamis

Masa : 10.00 10.40 a.m.

Jantina : 12L / 7P

TUNJANG PEMBELAJARAN

Kemahiran.

BIDANG PEMBELAJARAN

Tennis

UNIT / FOKUS PEMBELAJARAN

Smash

PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR

Pelajar pernah didedahkan dengan teknik serve, forehand, backhand dan


volley

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat :


1. Dapat menguasai kemahiran Smash dengan baik.

PSIKOMOTOR

1 ) Melakukan teknik Smash dengan betul dan tepat.


2 ) Boleh mengadaptasi kemahiran Smash

KOGNITIF

AFEKTIF

1) Mengetahui jenis-jenis kemahiran Smash betul.


2) Menyenaraikan 2 daripada 3 otot yang terlibat.
Mempamerkan sikap bekerjasama, menghormati dan mematuhi peraturan.

STRATEGI MENGAJAR

Gaya perintah.

PENERAPAN NILAI

Pelajar pelajar akan memperlihatkan nilai daya saing, bekerjasama dan


menghormati dalam kumpulan.

KBKK

Apakah kaedah yang paling sesuai digunakan untuk


dapat mengatasi pihak lawan dengan laju?
Jawapan : gunakan kemahiran Smash.

PERSEDIAAN PELAJAR

Pakaian sukan dan kasut.

PERSEDIAAN GURU

raket tennis, bola, wisel, dan kon / penanda.

KOMPONEN /

AKTIVITI / KETERANGAN

MASA
Memanaskan

a. Umum

badan

i. Larian bervariasi

(5 minit)

Ke hadapan
Ke belakang
gerak sisi kanan dan kiri
silang kaki
gera kerja kaki / foot work

Aktiviti Smash

b. Regangan individu dan berpasangan


Pemain menggunakan smash untuk menghadapi pukulan tinggi/lob

(25 minit)

pihak lawan sama ada sebelum atau selepas bola itu melantun.
Pergerakan untuk smash adalah sama seperti pergerakan untuk
melakukan servis tetapi hayunan raket ke belakang adalah pendek.
- Gunakan cekak Continental.
- Pemain-pemain baru boleh menggunakan cekak Eastern forehand

PENGELOLAAN / GAMBAR RAJAH

Langkah-langkah untuk melakukan smash.


1. Apabila melihat bola di melambung, bergerak pantas ke hadapan
atau ke belakang supaya kita berada di bawah bola. Pusingkan
badan ke sisi dan berdiri dengan berat badan di kaki kanan Jarak
di antara kaki kanan dengan kaki kiri kira-kira seluas bahu
Angkat raket ke kedudukan belakang kepala, manakala tangan
kiri menunjuk ke arah bola
2. Pukul bola pada ketinggian maksimum yang boleh dicapai
( seperti membuat servis)
3. Selepas membuat pukulan, ikut lajak.
Nota guru
Pertimbangan-pertimbangan.
Sebaik sahaja kita menghayun untuk memukul bola, biarkan
tangan kiri jatuh
Lajakan terus pukulan dengan membawa raket melepasi sisi kiri
badan.
Pastikan berlakunya pemindahan berat badan daripada kaki
belakang kepada kaki hadapan

AKTIVITI LATIH TUBI 1


1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Mengadap secara
berpasangan dalam jarak 4m.
2. Murid dari kumpulan X akan melambungkan bola kepada Y. Y
akan melakukan smash terus
3. Setelah beberapa ulangan, tukar kumpulan Y melambung dan X
melakukan smash
AKTIVITI LATIH TUBI 2
1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu X dan Y.
2. Pada awalnya murid X melambungkan bola ke atas, Y tunggu
bola melantun dan melakukan smash (bersendirian) diikuti
dengan peserta berikutnya.
3. Aktiviti bertukar dengan Y melambung manakala X melakukan
smash
AKTIVITI LATIH TUBI 3
1. Murid berada di dalam dua kumpulan Xdan Y.
2. Kumpulan Y akan melakukan lob dan kumpulan X akan
melakukan smash. Lakukan berulang kali secara rali.
3. Tukar kumpulan X melakukan lob dan kumpulan Y melakukan
smash.

Permainan

Secara berpasangan. Bermain mini tenis menggunakan kemahiran

Kecil

smash sahaja dalam jarak 4 meter

(15 minit)

Penutup

Regangan semula dan perbincangan/rumusan

(5 minit)

Anda mungkin juga menyukai