Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BELLAMY,

JALAN BELLAMY, 50460 KUALA LUMPUR


TEL : 03 21423475 FAX : 03 21425292
E-mel : la.wbb0043@btpnkl.edu.my

Ruj. Kami : SKJB 05/05/003 Jld 3(


)
Tarikh

: 25 JULAI 2016

Kepada,
Ibu/bapa/penjaga
................................................................................................
Tuan,
KEBENARAN UNTUK MENYERTAI PEMILIHAN PASUKAN BOLASEPAK
UNTUK KEJOHANAN MSSM
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Anak jagaan tuan/puan telah dipilih untuk menyertai pemilihan
pasukan bolasepak . Berikut adalah butiran aktiviti:
Tarikh
Masa
Tempat

: Mulai 26 Julai 2016


: 8.00 pagi 12.00 tengahari
: Sek. Keb. Taman Koperasi Polis

3.
Pihak sekolah amat berharap pihak tuan/puan dapat membenarkan
anak jagaan tuan/puan menyertai aktiviti ini. Kerjasama dari pihak
tuan/puan amatlah kami hargai.
Sekian, terima kasih.
Yang menjalankan tugas,

Sekolah Kebangsaan Jalan Bellamy

50460, Kuala Lumpur


BORANG KEBENARAN IBU/BAPA/PENJAGA
Saya adalah ibu/bapa/penjaga
kepada ..................................................
......................................................................................................................
......................................................................................... dari
kelas .............................................
dengan ini *membenarkan / tidak membenarkan anak jagaan
saya untuk mengambil bahagian dalam pemilihan pasukan bola sepak
sempena Kejohanan MSSM di tempat dan pada masa yang telah
dinyatakan.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
........................................
Nama: ...........................................................................................................
..
Alamat

: ..................................................................................................

...........
..................................................................................................
...........
No. KP
: ...........................................................................................................
.