Anda di halaman 1dari 4

Tika_beautyshop

(menjual kosmetik)
Dokumen
Terlibat

Buku Catatan
Pertama

Membeli alat tulis bernilai RM50.00 secara tunai

Resit (asal)

Buku tunai

02-Jan16

Membeli kosmetik daripada RAF Sdn. Bhd. Secara kredit


bernilai RM3,000.00

Invois (asal)

Jurnal belian

03-Jan16

Menjual kosmetik secara tunai bernilai RM6,000.00

Bil tunai (asal)

Buku tunai

04-Jan16

Menjual kosmetik secara tunai bernilai RM1,500.00

Resit tunai
(salinan)

Buku tunai

05-Jan16

Membawa masuk rak kosmetik bernilai RM200.00 ke dalam


perniagaan

Memo

Jurnal am

06-Jan16

Mendapat nota kredit bagi pulangan kosmetik bernilai


RM150 daripada RAF Sdn. Bhd.

Nota kredit
(asal)

Jurnal pulangan
belian

07-Jan16

Membeli rak dan meja daripada Kedai Perabot Ah Seng


bernilai RM500.00 secara kredit

Invois (asal)

Jurnal am

08-Jan16

Membelanjakan RM150.00 secara tunai untuk membuat


banner dan flyers

Baucar

Buku tunai

09-Jan16

Memasukkan RM3,000.00 ke dalam bank

Slip bank

Buku tunai

10

10-Jan16

Menjual kosmetik bernilai RM2,500.00 secara tunai

Bil tunai
(salinan)

Buku tunai

Bi
l.

Tarikh

01-Jan16

Kenyataan Transaksi

Tika_beautyshop
(menjual kosmetik)

11

11-Jan16

Mengeluarkan cek bernilai RM475 untuk membayar hutang


kepada Kedai Perabot Ah Seng dan menerima diskaun 5%

Resit rasmi
(asal)

Buku tunai

12

12-Jan16

Membeli kosmetik daripada Cantik Sdn. Bhd. Bernilai


RM6,000.00 secara kredit

Invois (salinan)

Jurnal belian

13

13-Jan16

Mengeluarkan cek bernilai RM1,500.00 untuk menderma

Keratan cek

Buku tunai

14

14-Jan16

Mendapat nota kredit bagi pulangan kosmetik bernilai


RM300.00 daripada Cantik Sdn. Bhd.

Nota debit (asal)

Jurnal pulangan
belian

15

15-Jan16

Menjual kosmetik kepada FAFA Sdn. Bhd. Bernilai


RM4,500.00 secar kredit

Invois (salinan)

Jurnal jualan

16

16-Jan16

Mengeluarkan nota debit kepada FAFA Sdn. Bhd bernilai


RM500.00

Nota debit
(salinan)

Jurnal jualan

17

17-Jan16

Mendapat makluman kredit daripada bank atas faedah


simpanan tetap bernilai RM300.00

Makluman kredit

Buku tunai

18

18-Jan16

Mengeluarkan cek bernilai RM2,850.00 untuk membayar


hutang kepada Cantik Sdn. Bhd.

Resit rasmi
(asal)

Buku tunai

19

19-Jan16

Membeli kosmetik bernilai RM2,550 secara kredit daripada


NFT Sdn. Bhd.

Invois (asal)

Jurnal belian

20

20-Jan16

Mendapat nota debit daripada NFT Sdn. Bhd. Bernilai


RM850.00

Nota debit (asal)

Jurnal belian

Tika_beautyshop
(menjual kosmetik)

21

21-Jan16

Menjelaskan hutang RM2,707.50 kepada RAF Sdn. Bhd. Dan


menerima diskaun 5%

Resit rasmi
(asal)

Buku tunai

22

22-Jan16

Mengeluarkan cek bernilai RM100.00 unuk membayar bil


telefon

Bil komunikasi

Buku tunai

23

23-Jan16

Memasukkan RM3,000.00 ke dalam bank

Slip bank

Buku tunai

24

24-Jan16

Mengambil RM50.00 secara tunai untuk membeli ubat

Keratan cek

Buku tunai

25

25-Jan16

Mengambil beberapa unit kosmetik untuk promosi di kedai


bernilai RM50.00

Memo

Jurnal am

26

26-Jan16

Menjual kosmetik bernilai RM8,500.00 secara tunai

Bil tunai

Buku tunai

27

27-Jan16

Membeli kosmetik bernilai RM4,500 secara kredit daripada


Beauty HQ Sdn. Bhd.

Invois (asal)

Jurnal belian

28

28-Jan16

Menerima cek bernilai RM4,750.00 daripada FAFA Sdn. Bhd.


Dan memberi diskaun 5%

Bil tunai (asal)

Buku tunai

29

29-Jan16

Menerima makluman debit daripada bank bernilai RM250.00


untuk bayaran caj bank

Makluman debit

Buku tunai

30

30-Jan16

Mengeluarkan cek bernilai RM500.00 untuk membayar sewa

Keratin cek

Buku tunai

Tika_beautyshop
(menjual kosmetik)

31

31-Jan16

Mengambil set kosmetik untuk kegunaan peribadi bernilai


RM50.00

Memo

Jurnal am