Anda di halaman 1dari 3

Borang temu bual

Masa Temu bual

Tarikh

Tempat

Bilik Guru

Penemu bual

Cheng Si Jing

Sasaran ditemu bual

Soalan-soalan

Pengalaman
Berapakah tahun pengalaman mengajar anda?

Berapakah tahun anda telah mengajar di sekolah ini?

Apakah yang mendorong anda masih kekal berusaha dalam bidang ini?

Adakah anda pernah mendapat anugerah atau pencapaian lain?

Peranan
Apakah peranan anda di sekolah? (Akademik/Kokurikulum/Peranan Lain)

Adakah anda terlibat dalam peranan lain di luar sekolah?

Pengajaran dan Pembelajaran


Apakah unsur pertimbangan utama anda ketika membuat perancangan
PdP?

Dari manakah anda mendapat sumber pengajaran?

Adakah anda menyediakan bahan bantu mengajar untuk PdP?

Hubungan Interpersonal
Bagaimanakah hubungan anda dengan guru-guru yang lain?

Bagaimanakah anda mengekalkan hubungan yang baik dengan guru-guru


yang lain?

Bagaimanakah hubungan anda dengan murid-murid anda?

Disiplin Murid
Bagaimanakah anda menghukumkan murid yang melakukan kesalahan?

Adakah anda menggunakan rotan untuk mendisiplinkan murid?

Bagaimanakah anda mendisiplinkan murid?

Anda mungkin juga menyukai