Anda di halaman 1dari 23

@@@a@iza

 
Hadith 40 dengan terjemahan

Kandungan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" S "
" "
" "
" "
" "
" "
" S "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
14
15
15
16
17
18
18
19
19
20
20
20
21
22
23
23
23
24


-1
:
" :
-
-

-

" .
.

"

"

Dari Amirul Muminin, Abu Hafs Umar bin Al Khattab r.a., dia berkata: Saya
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung
pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang
dia niatkan. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya
menuju keredhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia yang
dikehendakinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya akan
dinilai sebagaimana yang dia niatkan.
(Riwayat dua imam hadith, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al
Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin
Muslim Al Qusyairi An Naisaburi dalam kedua kitab Sahih mereka yang merupakan
)kitab yang paling sahih pernah disusun

" :

-2
-,

:.

-

-

-:
!
.
. :
. ::

.
.

:
:

.
.
-


:

.

:

:
:
. -

. :

."

Dari Umar r.a.juga, dia berkata : Ketika kami duduk di sisi Rasulullah S.a.w. pada
suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat putih pakaianya dan
sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda perjalanan jauh dan tidak ada
seorang pun diantara kami yang mengenalinya. Sehinggalah dia duduk di hadapan
Nabi s.a.w. lalu merapatkan kedua lututnya kepada kepada lutut Baginda lalu berkata:
Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam , Sabda Rasulullah S.a.w. :
Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang disembah melainkan
Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan Solat,
menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan menunaikan haji jika mampu. Kemudian
dia berkata: anda berkata benar. Kami hairan, dia yang bertanya, dia pula yang
membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: Ceritakan kepadaku tentang Iman. Lalu
beliau bersabda: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitabkitabNya, Rasul-RasulNya, hari akhirat dan engkau beriman kepada takdir yang baik
atau yang buruk. Kemudian dia berkata: anda berkata benar. Kemudian dia berkata
lagi: Beritahukan kepadaku tentang Ihsan. Lalu Baginda bersabda: Ihsan adalah
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya, jika engkau tidak
melihatNya maka Dia melihat engkau. Kemudian dia berkata: Beritahukan
kepadaku tentang hari kiamat (bila ia akan berlaku). Beliau bersabda: Yang ditanya
tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata: Ceritakan kepadaku tentang
tanda-tandanya. Baginda bersabda: Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan
jika engkau melihat pengembala kambing yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan
miskin, (kemudian) berlumba-lumba meninggikan bangunannya. Kemudian orang
itu berlalu dan aku (Umar r.a.) membisu beberapa hari. Kemudian Baginda bertanya:
Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?. Aku berkata: Allah dan
Rasul-Nya lebih mengetahui. Baginda bersabda: Dialah Jibril yang datang kepada
kamu untuk mengajarkan agama kamu.
(Riwayat Muslim)

-3
-

" : -:

."4

Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a., dia berkata : Saya
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : Islam dibina atas lima perkara; Bersaksi
bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad
utusan Allah, mendirikan Solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa
Ramadhan.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

-4

-

-
:-


" :-


.

."
Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah bin Masud r.a. beliau berkata : Rasulullah
S.a.w. telah memberitahu kami dan beliau adalah orang yang benar dan disahkan
kebenarannya : Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut
ibunya dalam keadaan air mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi
seketul darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama
empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan
padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara : menetapkan
rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya sama ada kecelakaan atau
kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada tuhan melainkan-Nya, sesungguhnya di
antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan
syurga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia
melakukan amalan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di
antara kamu ada yang melakukan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan
neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan
amalan ahli syurga maka masuklah dia ke dalam syurga.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)


-5
-
-
:
:
-


."
"

" :

. "

Dari Ummul Muminin, Ummu Abdullah, Aisyah r.a., dia berkata : Rasulullah S.a.w.
bersabda : Barangsiapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini
(agama) yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Manakala dalam (riwayat Muslim): Barangsiapa yang beramal dengan amalan yang
bukan berasal dari agama kami, maka amalan itu tertolak.


-6
-

-

:

-


" :


-


."


Dari Abu Abdullah Numan bin Basyir r.a.dia berkata: Saya mendengar Rasulullah
s.a.w. bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di
antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak
diketahui oleh sebahagian manusia. Maka sesiapa yang menjauhi perkara syubhat
bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang
terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus dalam perkara
yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya
disekitar padang larangan, maka lambat laun dia mungkin akan memasukinya.
Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang
Dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika ia
baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh;
ketahuilah bahwa ia adalah hati .
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

-7: .


" :
. "

Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari r.a., sesungguhnya Rasulullah
S.a.w. bersabda : Agama adalah nasihat. Kami berkata : Kepada siapa?. Baginda
6

bersabda: Kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan kepada pemimpin kaum muslimin
juga rakyatnya.
(Riwayat Muslim)

-
-

":

-8


-
-


. " -


Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda : Aku diperintahkan
untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan
Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan Solat, menunaikan zakat.
Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali
dengan hak Islam dan perhitungan sebenar mereka diserahkan kepada Allah s.w.t.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)


-9


:


-


"
:


."
Dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr r.a., dia berkata : Saya mendengar
Rasulullah s.a.w. bersabda: Apa yang aku larang hendaklah kamu jauhinya dan apa
yang aku perintahkan maka hendaklah kamu laksanakan sedaya upaya kamu.
Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah kerana banyaknya
pertanyaan mereka (yang tidak berfaedah) dan penentangan mereka terhadap NabiNabi mereka.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

"


:
-10
-
-

":

" :
"

7


"

!
:
!
."Daripada Abu Hurairah r.a., dia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya
Allah SWT itu baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah
memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulNya dengan
firmannya : Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amalan
soleh. Dia juga berfirman : Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baikbaik dari apa yang Kami rezekikan kepada kamu. Kemudian beliau menyebutkan
tentang seorang lelaki yang mengembara lama dalam keadaan kusut masai dan
berdebu rambutnya. Dia kemudian menadah kedua tangannya ke langit lalu berdoa :
Ya Tuhanku! Ya Tuhanku! padahal makanannya dari sumber yang haram,
minumannya dari sumber yang haram, pakaiannya dari sumber yang haram dan dia
disuapkan dengan makanan yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana
doanya akan dikabulkan?
(Riwayat Muslim)-11
-


: -
"

-


."


.


:


Daripada Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Rasulullah s.a.w. dan
kesayangannya r.a dia berkata : Saya menghafal dari Rasulullah s.a.w. (sabdanya
iaitu): Tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan
engkau.
(Riwayat Tirmizi dan dia berkata: Hadith ini hasan shoheh)

: -12
-
"


."

.Daripada Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : Daripada
keelokan Islam seorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya .
(Hadith ini Hasan riwayat Tirmizi dan orang yang lainnya beginilah).


-13

-

" :

."

.

Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik r.a. pembantu Rasulullah s.a.w dari Nabi
s.a.w., beliau bersabda: Tidak beriman seorang kamu hingga ia mencintai untuk
saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)


-14
"
:


-

[ [
:


."

.

Daripada Ibnu Masud r.a. dia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : Tidak halal darah
seorang Islam kecuali dengan salah satu daripada dari tiga perkara : lelaki dan
perempuan (yang telah berkahwin) yang berzina, dan orang yang membunuh orang
lain (dengan sengaja) dan orang yang meninggalkan agamanya dengan memisahkan (
dirinya) dari jamaah (kaum muslimin).
(Riwayat Bukhari dan Muslim)


"

-15
-
:-
."
.

Daripada Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: Siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan jirannya dan
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia
memuliakan tetamunya.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

.

-16

. "


:
:

.

Daripada Abu Hurairah r.a.sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah
s.a. : (Ya Rasulullah) nasihatilah saya. Beliau bersabda : Jangan kamu marah. Beliau
menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda : Janganlah engkau marah.
( Riwayat Bukhari)-
-17" :


-

."


.
Daripada Abi Yala Syaddad bin Aus r.a.dari Rasulullah s.a.w. bersabda :
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu .
Jika kamu membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kamu
menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kamu mengasah pisaunya dan
menenangkan haiwan sembelihannya itu.
(Riwayat Muslim)

-18
-" :
-
-

. "


:

.


:Daripada Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdur Rahman Muaz bin Jabal r.a,
dari Rasulullah S.a.w. beliau bersabda : Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu
berada, iringilah kejahatan dengan kebaikan nescaya kebaikan akan menghapuskan
kejahatan dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
(Riwayat Tirmizi, dia berkata hadithnya hasan,pada sebahagian cetakan dikatakan
hadis ini bertaraf hasan shahih).


-19

-


-
" :

-

! :


-
:--
-
10
-

. "

.

:

"

-
-
:."


Daripada Abdullah bin Abbas r.a., beliau berkata : Suatu saat saya berada dibelakang
nabi s.a.w., maka baginda bersabda : Wahai anak, saya akan mengajarkan kepadamu
beberapa perkara: Peliharalah Allah, nescaya dia akan memeliharamu, peliharalah
Allah nescaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah
kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah.
Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat itu berkumpul untuk mendatangkan
manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat
sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul
untuk memudaratkanmu atas sesuatu , nescaya mereka tidak akan memudaratkanmu
kecuali kemudaratan yang telah Allah tetapkan bagimu. kalam telah diangkat dan
lembaran telah kering.
(Riwayat Tirmizi dan dia berkata : Hadithnya hasan shahih).
Dalam sebuah riwayat selain Tirmizi dikatakan : Peliharalah Allah, nescaya engkau
akan mendapatkanNya didepanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang nescaya Dia
akan mengenalmu di waktu susah. Dan ketahuilah bahwa apa yang (ditakdirkan)
keatas dirimu tidaklah akan menimpamu dan apa yang telah ditetapkan akan
menimpamu tidaklah tersalah menimpa ke atasmu, dan ketahuilah bahwa kemenangan
bersama kesabaran dan (setiap) kemudahan bersama kesulitan dan (setiap) kesulitan
ada padanya kemudahan.

:
-20-


:
"

. "


.

Daripada Abu Masud Uqbah bin Amr Al Anshary Al Badry r.a.dia berkata:
Rasulullah s.a.w. bersabda : bahawa diantara yang didapati oleh manusia daripada
perkataan Nabi yang terdahulu ialah : Jika engkau tidak malu, buatlah apa yang
engkau suka.
(Riwayat Bukhari)

11

: - -21

-


: ":
! -
:

. "
:
-
.
Daripada Abu Amr disebut juga sebagai Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah r.a. dia
berkata, saya berkata : Wahai Rasulullah s.a.w. , beritahu kepadaku satu perkataan
tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan tentangnya kepada orang lain pun selain
daripada kamu. Baginda bersabda: Katakanlah: aku telah beriman kepada Allah,
kemudian tetaplah beristiqamah.
(Riwayat Muslim)

-


" : -
-22
-


:


-

." :

.
Daripada Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al Anshary r.a. : Seseorang bertanya
kepada Rasulullah s.a.w. , seraya berkata: Apakah pendapat kamu jika aku
melaksanakan solat yang wajib, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal dan
mengharamkan yang haram dan aku tidak tambah sedikitpun (dengan amalan sunat),
adakah aku akan masuk syurga? Baginda bersabda : Ya.
(Riwayat Muslim)

-23

:

"

- : - -

."
.
12

Daripada Abu Malik Al-Harith bin Ashim Al-Asyariy r.a. dia berkata : Rasulullah
s.a.w. bersabda: Bersuci adalah sebahagian daripada iman, ucapan alhamdulillah
memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi ruang antara
langit dan bumi, solat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar itu sinaran, al-Quran
akan menjadi saksi yang memudahkan kamu atau menyusahkan kamu. Setiap
manusia keluar pada waktu awal pagi, ada di antara mereka itu yang menjual dirinya
(membuat pekerjaan), yang akan membebaskan dirinya (daripada kehinaan dan azab)
atau menghancurkan dirinya.
(Riwayat Muslim)

-24

: " :

! .

!  .
! .! .
! .

! .

! .

! .
! .

." 

.
Daripada Abu Dzar al-Ghifariy r.a. daripada Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang
Baginda riwayatkan daripada Allah azza wa jalla bahawa Dia berfirman: Wahai
hamba-Ku, sesungguhya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku
telah mengharamkan kezaliman antara kamu, maka janganlah kamu saling melakukan
kezaliman. Wahai hamba-Ku kamu semua adalah sesat kecuali sesiapa yang Aku beri
petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada-Ku nescaya Aku akan memberikan kamu
petunjuk. Wahai hamba-Ku, kamu semua berada dalam kelaparan kecuali sesiapa
yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makanan kepada-Ku nescaya
Aku berikan kamu makanan. Wahai hamba-Ku, kamu semua adalah telanjang kecuali
sesiapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku,
13

nescaya Aku berikan kamu pakaian. Wahai hamba-Ku kamu semua melakukan
kesalahan pada waktu malam dan siang hari dan Aku mengampuni dosa semuanya,
maka mintalah ampun kepada-Ku nescaya akan Aku ampuni. Wahai hamba-Ku
sesungguhnya tidak ada mudharat yang dapat kamu lakukan kepada-Ku sebagaimana
tidak ada manfaat yang dapat kamu beri kepada-Ku. Wahai hamba-Ku seandainya
seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir daripada
kalangan manusia dan jin berada dalam keadaan paling bertakwa dalam kalangan
kamu, nescaya hal tersebut tidak menambah pada kerajaan-Ku sedikitpun. Wahai
hamba-Ku seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang
yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berada dalam keadaan paling jahat
dalam kalangan kamu, nescaya hal itu tidak mengurangi daripada kerajaan-Ku
sedikitpun. Wahai hamba-Ku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang
pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berdiri di
sebuah bukit lalu kamu meminta kepada-Ku, lalu setiap orang yang meminta Aku
penuhi, nescaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada-Ku kecuali bagaikan
sebilah jarum yang dicelup di dalam laut. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya semua
perbuatan kamu akan diperhitungkan untuk kamu kemudian diberi balasannya. Siapa
yang mendapat kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah s.w.t dan siapa yang
mendapat selain daripada itu janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri.
(Riwayat Muslim)

"
--25


: .: .

:


."

.
Daripada Abu Dzar r.a. : Sesungguhnya terdapat beberapa orang dalam kalangan
sahabat Rasulullah s.a.w. berkata kepada Rasulullah s.a.w. : Wahai Rasululullah,
orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak, mereka bersolat
sebagaimana kami bersolat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka
bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat melakukannya).
Rasulullah s.a.w. bersabda : Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu jalan untuk
bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah
sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada
yang makruf adalah sedekah, mencegah perkara yang mungkar adalah sedekah dan
pada mendatangi isteri kamu (jimak) adalah sedekah. Mereka bertanya: Ya
14

Rasulullah, adakah sekiranya salah seorang daripada kami mendatangi isterinya


(jimak) juga mendapat pahala? Baginda bersabda: Apa pendapat kamu sekiranya dia
melunaskan syahwatnya dengan cara yang haram, bukankah dia akan mendapat
dosa? Demikianlah halnya jika perkara tersebut diletakkan pada jalan yang halal,
maka dia akan mendapat pahala.
(Riwayat Muslim)


"

-
:
-26."

.

Daripada Abu Hurairah r.a. dia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : Setiap sendi
tubuh manusia ada sedekah, setiap hari apabila matahari terbit lalu engkau berlaku
adil terhadap dua orang (yang berbalah) adalah sedekah, engkau menolong seseorang
yang berkenderaan lalu engkau bantu dia untuk naik kenderaannya atau mengangkat
barangnya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah ketika
engkau berjalan menuju ke masjid untuk solat adalah sedekah dan menghilangkan
gangguan di jalan adalah sedekah.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)


":

-27

."


:
-


:
":
. :. "


15

Daripada Nawwas bin Saman r.a., daripada Rasulullah s.a.w. Baginda bersabda :
kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang menggetarkan jiwa dan
engkau tidak suka jika dilihat oleh manusia
(Riwayat Muslim)
Dan daripada Wabishah bin Mabad r.a.dia berkata : Aku mendatangi Rasulullah
s.a.w., lalu Baginda bersabda : Engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Saya
menjawab : Ya. Baginda bersabda : Mintalah pendapat daripada hatimu, kebaikan
adalah apa yang menyebabkan jiwa dan hati merasa tenang, dan dosa adalah apa yang
mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, meskipun orang-orang
memberi fatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa (dan menyalahinya.)
(Hadis hasan, kami meriwayatkan daripada dua musnad, musnad Imam Ahmad bin
Hanbal dan Ad Darimi dengan sanad yang hasan)

"

-
:
-28

: ! -

-


."
.

:


Daripada Abu Najih Al Irbadh bin Sariah r.a.dia berkata : Rasulullah s.a.w. memberi
nasihat kepada kami yang membuatkan hati kami bergetar dan air mata kami
bercucuran. Maka kami berkata : Ya Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat
perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah s.a.w. bersabda : Saya wasiatkan
kamu agar bertakwa kepada Allah Taala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kamu
meskipun yang memimpin kamu adalah seorang hamba. Akan ada dalam kalangan
kamu yang hidup (setelah ini) akan menyaksikan banyaknya berlaku perselisihan.
Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin
yang mendapat petunjuk, gigitlah (peganglah dengan kuat) dengan geraham.
Hendaklah kamu menghindari perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara
bidah adalah sesat
(Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dia berkata : hasan sahih)

:
! -

-29
" :

: -

-


16


" :
: " " "
:

.
-


:


:


: .

-:
! -:


.
- -


:


Daripada Muadz bin Jabal r.a.dia berkata : Saya berkata : Ya Rasulullah, beritahu
kepadaku tentang perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam syurga dan
menjauhkanku dari neraka, Baginda bersabda: Engkau telah bertanya tentang sesuatu
yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah
Taala: engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun, engkau
dirikan solat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadhan dan engkau
mengerjakan haji. Kemudian Baginda (Rasulullah s.a.w.) bersabda: Mahukah engkau
aku beritahu tentang pintu-pintu syurga? Puasa adalah benteng, sedekah akan
menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan solat seorang lelaki di
tengah malam (qiyamullail), kemudian Baginda membaca ayat al-Quran (bermaksud)
: tulang rusuk mereka merenggang jauh dari tempat tidurnya. (ayat 16-17 surah
al-sajdah). Kemudian Baginda bersabda: Mahukah kamu aku beritahu tentang pokok
bagi segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab : Bahkan ya Nabi
Allah. Pokok bagi segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah solat dan puncaknya
adalah jihad. Kemudian Baginda bersabda : Mahukah kamu aku beritahu sesuatu yang
jika kamu laksanakan, kamu akan memiliki semua itu? Saya berkata: Bahkan ya
Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda: Jagalah ini (dari
perkataan kotor). Saya berkata: Wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum juga
atas apa yang kita bicarakan? Baginda bersabda: Ah kamu ini, manusia itu tidak
diseret ke dalam api neraka dengan muka mereka ke bawah atau sabda Baginda:
di atas hidung mereka. melainkan akibat perbuatan lidah mereka.
(Riwayat Tirmizi dan dia berkata: Hadis hasan sahih)
-30

" :

-

17

."


Dari Abu Tsalabah al-Khusyani Jurtsum bin Nasyir r.a., dari Rasulullah s.a.w. ,
Baginda bersabda: Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kewajibankewajiban, maka janganlah kamu mengabaikannya. Dia telah menetapkan batasanbatasan maka janganlah kamu melampauinya, Dia telah mengharamkan perkara yang
tertentu, maka janganlah kamu melanggarnya, Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih
sayang buat kamu dan bukan kerana lupa, maka jangan kamu mencari-cari tentangnya
.
Hadith Hasan, Riwayat ad-Daraqutni dan lain-lain.

-31
:


:


! -

-
" :
-


."Daripada Abu Abbas Sahl bin Saad Al-Saidi r.a., dia berkata : Seorang lelaki
mendatangi Rasulullah s.a.w., maka beliau berkata : Wahai Rasulullah, tunjukkan
kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku.
Baginda bersabda: Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan
zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia.
Hadith hasan, riwayat Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.

-


-32

. "
" :

" "

Dari Abu Said, Saad bin Sinan Al Khudri r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w.
bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan diri sendiri dan
orang lain
Hadith hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraqutni serta selainnya dengan
sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho
secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapanya dari Rasulullah s.a.w, Dia tidak
menyebutkan Abu Said. Namun ia memiliki jalan-jalan yang sebahagiannya
menguatkan sebahagian yang lain.

18


-33
:


-
-


"

."


"
"

Daripada Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda : Seandainya


setiap dakwaan manusia diterima, nescaya setiap orang akan mendakwa harta dan
darah orang lain adalah miliknya. Oleh itu pendakwa perlu mendatangkan bukti dan
sumpah bagi yang mengingkarinya

Hadith Hasan, riwayat al-Baihaqi dan selainnya sebegini. Sebahagian lafaznya ada di
dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.


-34
-


"
:


."

Daripada Abu Said al-Khudri r.a. berkata : Saya mendengar Rasulullah s.a.w.
bersabda : Sesiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya Jika
tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan
hatinya (membencinya) dan keadaan tersebut adalah selemah-lemahnya iman.
Riwayat Muslim


: -35
"
-

."
:

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : Janganlah kamu
saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan
janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kamu
hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim
19

yang lainnya, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya


dan tidak menghinanya. Taqwa itu disini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga
kali). Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang
muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain; haram darahnya, hartanya, dan
kehormatannya.

-36
:
"

-


-

-

."
-

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah s.a.w., Baginda bersabda : Siapa yang
menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari pelbagai kesulitan dunia, nescaya
Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang
memudahkan orang yang sedang kesulitan nescaya akan Allah mudahkan baginya di
dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan
aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya
menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan
Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah segolongan manusia berkumpul di
salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara
mereka, melainkan pasti
akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan
dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah
memuliakan mereka dalam kalangan makhluk disisiNya. Dan barangsiapa kurang
amalannya, maka keturunannya tidak akan dapat menyempurnakannya.
Riwayat Muslim

-37
-


-
-

" :
-
-
-."

-
20

" "
." " : .


.
" " :

" " :

,
.""
" "


, ,
.""

.


Dari Ibnu Abbas r.a., dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang Baginda riwayatkan
dari Rabbnya (Allah SWT) Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, firmanNya:
Sesungguhnya Allah telah menetapkan ganajaran kebaikan dan keburukan, kemudian
menjelaskan hal tersebut: Sesiapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia
tidak melakukannya, maka dicatat disisiNya sebagai satu ganjaran kebaikan yang
sempurna. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya maka
Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali ganda
bahkan hingga tidak terhingga. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan
kemudian dia tidak melaksanakannya maka baginya satu ganjaran kebaikan yang
sempurna, sedangkan jika dia berniat hendak melakukan kejahatan kemudian dia
melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu balasan dosa. Riwayat Bukhari dan
Muslim dalam kedua-dua kitab Sahih mereka dengan lafaz sebegini.

: -38


-
-

" :

."Dari Abu Hurairah r.a.berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : Sesungguhya Allah taala
berfirman : Sesiapa yang memusuhi waliku maka Aku isytiharkan perang
dengannya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaKu dengan cara
yang lebih aku cintai dari beribadah dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya.
Dan hambaku akan sentiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan sunat
sehinggalah Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya maka Aku menjaga
pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia
gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul dan kakinya
yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku nescaya akan AKU
berikan dan jika dia minta perlindungan dariKu, pasti akan Aku lindungi.
Riwayat Bukhar i

21


-39
" :

-
-

."
-

Dari Ibnu Abbas r.a. : Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. bersabda : Sesungguhnya


Allah Taala memaafkan umatku sebagai anugerah kepadaku (disebabkan beberapa
hal) : kesilapan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa.
Hadith hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya-40

-
:
-
."

" :

-:


.


Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : Rasulullah s.a.w. memegang bahuku sambil
bersabda : Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu
Umar berkata : Jika kamu berada di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi, dan
jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu waktu petang, gunakanlah masa sihatmu
sebelum datang waktu sakit dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu.
Riwayat Bukhari

-41
-:
-

."

-
"

" "
Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., dia berkata : Rasulullah
s.a.w. bersabda : Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya
mengikuti apa yang aku bawa
Hadith hasan shahih dan kami riwayatkan dari kitab Al Hujjah dengan sanad yang
shahih.

-42


:

-:

!
" : -
!22!
."
.

:

Dari Anas r.a., dia berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Allah Taala
berfirman: Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi Engkau berdoa kepadaKu dan
memohon kepadaKu, maka akan aku ampuni engkau, Aku tidak peduli (berapa
banyaknya dan besarnya dosamu). Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu
hampir memenuhi bumi hingga ke langit kemudian engkau minta ampun kepada-Ku
nescaya akan Aku ampuni engkau. Wahai anak Adam sesungguhnya jika engkau
datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menemuiku
dengan tidak menyekutukan Aku sedikitpun maka akan Aku temui engkau dengan
sepenuh itu pula keampunan
Riwayat Tirmizi dan dia berkata : hadithnya hasan shahih.

23