Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017

REVISI 1

SMA TRENSAINS TEBUIRENG


HARI

JAM
I

07.20-08.00

II

08.00-08.40 3/ASTRO 25/Kim 13/Mat 16/Fis


08.40-09.20 25/Kim 3/ASTRO 13/Mat 16/Fis

29/BA

24/Kim

29/BA

24/Kim

10/pkn 13/Mat 17/Fis

29/BA

22/Bio 24/Kim PHYSIC PHYSIC PHYSIC PHYSIC

**

09.20-10.00 25/Kim 2/Flaq


10.00-10.20

10.20-11.00

B-UP

VI

11.00-11.40

B-UP

SABTU
MINGGU
SENIN

XII-S4
MyQ Kd. GR

15/FIS

8/Indo 23/Kim

5/BA

12/Mat

15/FIS

8/Indo PHYSIC PHYSIC PHYSIC PHYSIC

10/SJ

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

MATH

MATH

MATH

MATH

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

B-UP

MATH

MATH

MATH

KETERANGAN
KODE
GURU
1
2

28

NAMA GURU
A. Rofiq, ST, M.Pd.I
Umbaran, SH.I

MAPEL/TUGAS

KELAS

TIK

Astronomi/Falak

PAI

BBI Kimia *)

XII

Abdul Ghofur, S.Pd

Astrofisika

MATH

Tendika S.R., S.Si

Al Qur'an & Sains

XII

Hanif Fathoni, S.Pd.I

Bahasa Arab

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

CHEM

CHEM

CHEM

CHEM

M. Nurus Shobah, SS.

B. Inggris

X, XI

VIII

13.20-14.00

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

CHEM

CHEM

CHEM

CHEM

B. Inggris

X, XII

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

BLGY

BLGY

BLGY

BLGY

Zuneti Kusipah, S.Pd

14.00-14.40

Ekstr

IX
X

14.40-15.20

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

Ekstr

BLGY

BLGY

BLGY

BLGY

Lukman Chakim, S.Pd

JAM

WAKTU

M. Rifqi Rahman

XI-S1
29/BA

KELAS
XI-S2
XI-S3
17/Fis 10/SJ

X-S4
7/Eng

10

Ratna Mufidah, S.Pd

7/Eng

23/Kim

29/BA

15/FIS

11

Zakhi Mualam, S.Pd

XII
B. Indonesia
XI, XII
XII
BBI B. Indonesia &TPA*)
X, XI
B. Indonesia
X, XI, XII
PKN
Sejarah
X, XI, XII
PJOK
X, XI, XII

15/FIS 12/Mat 3/KIM*) 10/pkn

7/Eng

12

Dian Prastiwi, S.Pd

Matematika

XI, XII

15/FIS 12/Mat 3/KIM*) 19/Bio

7/Eng

13

Ruruh Dwijayanti, S. Pd

Matematika

X, XI

X-S1
X-S2
X-S3
07.20-08.00 11/PJOK 25/Kim 30/Geo
08.00-08.40 11/PJOK 25/Kim 30/Geo

XI-S4
XII-S1 XII-S2 XII-S3 XII-S4
24/Kim 3/KIM*) 8/Indo*) 12/Mat 15/FIS

24/Kim 12/Mat 3/KIM*) 8/Indo*) 10/pkn

IV
**

10.00-10.20

10.20-11.00

6/Eng

2/Flaq

7/Eng

25/Kim 9/Indo 34/ALS 11/PJOK 24/Kim 17/Fis*) 10/pkn 3/KIM*) 19/Bio

14

Sari Saraswati, M.Pd

VI

11.00-11.40

6/Eng

25/Kim

7/Eng

16/Fis

15

Fitria Anggraini, S.Pd., Gr.Fisika

16

Abu Fadlol, S.Si

**

11.40-12.40

12.40-13.20

2/Flaq

6/Eng

9/Indo 20/BIO

17/Fis 12/Mat 27/PAI

15/FIS

19/Bio

VIII

13.20-14.00

2/Flaq

6/Eng

9/Indo 20/BIO

17/Fis

IX

14.00-14.40 9/Indo 11/PJOK 20/BIO 3/ASTRO 6/Eng


14.40-15.20 9/Indo 11/PJOK 20/BIO 25/Kim 6/Eng

JAM

WAKTU

9/Indo 12/Mat 11/PJOK 24/Kim 17/Fis*) 10/pkn 3/KIM*) 19/Bio

VII

15.45-17.00

27

10/SJ

7/Eng 8/Indo*) 23/Kim

15/FIS

27/PAI

19/Bio

7/Eng 8/Indo*) 23/Kim

24/Kim 8/Indo

16/Fils

5/BA

12/Mat 19/Bio 17/Fis*)

24/Kim 8/Indo

16/Fils

5/BA

12/Mat 19/Bio 17/Fis*)

ENGLSH ENGLSH ENGLSH

30

17
18

Eko Mulyono, M.Pd


Astrid Delia Aisyah, S.Si

XII

BBI Bhs. Inggris*)

08.40-09.20 25/Kim 8/Indo 11/PJOK 30/Geo 23/Kim 29/BA 24/Kim


09.20-10.00 25/Kim 8/Indo 11/PJOK 30/Geo 10/SJ 34/ALS 29/BA

BBI Matematika*)
Matematika

XII
X
XI, XII

Fisika

Filsafat

XI

Fisika

XI

BBI Fisika*)

XII

Fisika

X
XI
XII
X

Astrofisika
Nurul Hidayati, S.Pd
Biologi
Biologi
Dra. Wenny Wardhaani
BBI Biologi*)

X-S2
X-S3
X-S4
18/Fis 13/Mat 16/Fis

XI-S1
22/Bio

KELAS
XI-S2
XI-S3
XI-S4
XII-S1 XII-S2 XII-S3
6/Eng 24/Kim 36/astro 23/Kim 12/Mat 35/PAI

XII-S4
15/FIS

20

18/Fis 13/Mat 16/Fis

22/Bio

6/Eng

15/FIS

21

Yulia Ika, M.Sc

Biologi

22

Zuhriatul Fithriah, M. Si Biologi

XI

23

Findi Citra K, S.Pd

24

Rachma Nur Kartika A., S.Kimia


Pd

XI
X

19

II

X-S1
07.20-08.00 21/BIO
08.00-08.40 21/BIO

III

08.40-09.20

6/Eng

21/BIO

7/Eng

13/Mat 23/Kim 22/Bio

16/Fils

15/FIS

10/pkn 23/Kim 12/Mat 19/Bio

13/Mat 23/Kim 22/Bio

16/Fils

15/FIS

10/pkn 23/Kim 12/Mat 19/Bio

24/Kim 36/astro 23/Kim 12/Mat 35/PAI

IV

09.20-10.00

6/Eng

21/BIO

7/Eng

10.00-10.20

10.20-11.00

18/Fis

6/Eng

25/Kim 9/Indo

17/Fis

24/Kim 36/astro 10/pkn

7/Eng

19/Bio 23/Kim 35/PAI

25

M. Baihaqi, S,Si

Kimia

VI

11.00-11.40

18/Fis

6/Eng

25/Kim 9/Indo

17/Fis

24/Kim 36/astro 10/pkn

7/Eng

35/PAI 23/Kim

5/BA

26

M. Mansyur, S.Pd.I

Bahasa Arab

**

11.40-12.40

27

Mulya Afif, M.Ei

PAI

XI

VII

12.40-13.20 9/Indo 25/Kim


13.20-14.00 9/Indo 25/Kim

X, XI

IX
X

7/Eng 36/astro 17/Fis

22/Bio 24/Kim 35/PAI

15/FIS 20/BIO*)13/Mat*)

28

Fathul Hidayat, S.Pd.I

PAI

16/Fis

7/Eng 36/astro 17/Fis

22/Bio 24/Kim 19/Bio

15/FIS 20/BIO*) 4/ALS

29

Achmad Halim, M.Pd.I

Bahasa Arab

30

Uswatun Hasanah, S. Pd Geografi

31
32
33
34

X
X

35

Mirza Nurul Laili, S.Pd Ekonomi


Khudrotun Nafisah, S.Pd Sosiologi
Saifur Rosydin, M.Pd.I Kesenian
Kurnia D. Inayati, S.Si
Al Qur'an & Sains
Arif Khuzaini, SA., S.Pd.I PAI

XII

36

Guru Baru

Astrofisika

XI

37

Linda M. Husnah, S.Psi

PB/BK

38

Guru Baru

BP/BK

14.00-14.40 25/Kim 28/PAI 20/BIO 10/SJ 9/Indo 36/astro 12/Mat


14.40-15.20 25/Kim 28/PAI 10/pkn 20/BIO 9/Indo 36/astro 24/Kim

6/Eng

19/Bio

5/BA 13/Mat*) 4/ALS

6/Eng

12/Mat

5/BA

4/ALS

II

08.40-09.20

18/Fis 14/MAT 16/Fis 13/Mat 11/PJOK 10/pkn

15/FIS

34/ALS 8/Indo*) 7/Eng*) 15/FIS 12/Mat

IV

09.20-10.00

18/Fis 14/MAT 16/Fis 13/Mat 11/PJOK 10/pkn

15/FIS

34/ALS 8/Indo*) 7/Eng*) 15/FIS 12/Mat

**

10.00-10.20

V
VI

10.20-11.00 10/pkn
11.00-11.40 10/pkn

**

11.40-12.40

VII

12.40-13.20 14/MAT 21/BIO 20/BIO


13.20-14.00 14/MAT 21/BIO 20/BIO

34

23/Kim

III

18/Fis 13/Mat 20/BIO 16/Fils

8/Indo

22/Bio 11/PJOK 19/Bio

15/FIS 7/Eng*)

4/ALS

KODE

18/Fis 3/ASTRO 20/BIO 16/Fils

8/Indo

22/Bio 11/PJOK

19/Bio 7/Eng*) 15/FIS

GURU

5/BA
-

5/BA

8/Indo*)

NAMA GURU

A-1 Tendika S.R., S.Si


A-2 Zuneti Kusipah, S.Pd

XII

English-IGCSE

XII

6/Eng

12/Mat 13/Mat*) 19/Bio

16/Fis

10/pkn 22/Bio

6/Eng

29/BA

15/FIS 13/Mat*) 4/ALS 8/Indo*)

6/Eng

15/FIS 20/BIO*) 4/ALS

5/BA

6/Eng

4/ALS 20/BIO*) 15/FIS

5/BA

14.00-14.40 21/BIO 14/MAT 16/Fis 10/pkn 22/Bio 11/PJOK 29/BA


14.40-15.20 21/BIO 14/MAT 13/Mat 10/pkn 22/Bio 11/PJOK 29/BA
KELAS
WAKTU
X-S1
X-S2
X-S3
X-S4
XI-S1
XI-S2
XI-S3
07.20-08.00 26/BA 18/Fis 16/Fis 9/Indo 13/Mat 12/Mat 15/FIS

II

08.00-08.40

26/BA

18/Fis

16/Fis

34/ALS 20/BIO*) 19/Bio 17/Fis*) 7/Eng*)

Keterangan:

III

26/BA

9/Indo 20/BIO 22/Bio

17/Fis

34/ALS

15/FIS 23/Kim 13/Mat*) 7/Eng

12/Mat

1. Bagi yang memiliki jam I harap mengikuti sholat dhuha.

IV

08.40-09.20 32/Sos
09.20-10.00 32/Sos

26/BA

9/Indo 20/BIO 22/Bio

17/Fis

34/ALS

15/FIS 23/Kim 13/Mat*) 7/Eng

12/Mat

**

10.00-10.20

10.20-11.00

18/Fis

VI

11.00-11.40

18/Fis

**

11.40-12.40

VII
VIII

12.40-13.20 21/BIO
13.20-14.00 21/BIO

IX
X

14.00-14.40
14.40-15.20

JAM

JAM
I
II

26/BA

6/Eng

22/Bio 10/pkn 8/Indo

15/FIS 23/Kim

5/BA 13/Mat*)

4. My-Q adalah program penguasaan kompetensi Al Qur'an

32/Sos 20/BIO

26/BA

6/Eng

22/Bio 10/pkn 8/Indo

15/FIS 23/Kim

5/BA 13/Mat*)

5. Pembelajaran cambridge untuk kelas X & XII

6/Eng

12/Mat 22/Bio

4/ALS

8/Indo

6/Eng

12/Mat 22/Bio

4/ALS

8/Indo

35/PAI 20/BIO*)

12/Mat 8/Indo

4/ALS

23/Kim 35/PAI

25/Kim 34/ALS 28/PAI 6/Eng 12/Mat 8/Indo 4/ALS


25/Kim
KELAS
WAKTU
X-S1
X-S2
X-S3
X-S4
XI-S1
XI-S2
XI-S3
XI-S4
XII-S1 XII-S2
07.20-08.00 14/MAT 31/Eko 13/Mat 25/Kim 22/Bio 28/PAI 34/ALS 27/PAI 11/PJOK 10/SJ
08.00-08.40 14/MAT 31/Eko 10/SJ 25/Kim 28/PAI 22/Bio 34/ALS 27/PAI 11/PJOK 7/Eng

23/Kim 35/PAI

18/Fis

25/Kim 13/Mat 28/PAI

10/SJ

21/BIO

26/BA

18/Fis

21/BIO

26/BA

25/Kim 34/ALS 28/PAI

6/Eng

XII-S3
8/Indo
8/Indo

19/Bio

17/Fis

22/Bio 12/Mat

7/Eng 11/PJOK 10/SJ

8/Indo

17/Fis

22/Bio 12/Mat

10/SJ 11/PJOK 7/Eng

8/Indo

10.00-10.20

V
VI

10.20-11.00 31/Eko 30/Geo 28/PAI


11.00-11.40 31/Eko 30/Geo 28/PAI

**

11.40-12.40

VII
VIII

12.40-13.20 14/MAT 21/BIO 2/Flaq


13.20-14.00 21/BIO 14/MAT 2/Flaq

IX
X

14.00-14.40 28/PAI 10/pkn 31/Eko


14.40-15.20 28/PAI 10/pkn 31/Eko

2/Flaq 13/Mat 12/Mat 8/Indo

29/BA

35/PAI

4/ALS

23/Kim 11/PJOK

2/Flaq 13/Mat 12/Mat 8/Indo

29/BA

35/PAI 23/Kim

15/FIS 11/PJOK

32/Sos

17/Fis

34/ALS 12/Mat 22/Bio 13/Mat*) 15/FIS 11/PJOK 23/Kim

32/Sos

17/Fis

34/ALS 12/Mat

6. Pembelajaran cambridge untuk kelas XII fokus pada

32

pesiapan IGCSE

NB: Jadwal Berlaku mulai tanggal 30 Juli 2016

XII-S4
7/Eng

IV

berdasarkan adapt-adop yang telah disusun

15/FIS 20/BIO*)

**

3. B-UP adalah program wajib baca

25/Kim 13/Mat 28/PAI

2. Tanda *) = Pembelajaran BBI Fokus UN & SBMPTN

32/Sos 20/BIO
-

28

10/SJ

A-5 Fitria Anggraini, S.Pd.,Gr.Physics-IGCSE


A-6 Nurul Hidayati, S.Pd
Biology-IGCSE

XI-S4
XII-S1 XII-S2 XII-S3 XII-S4
34/ALS 20/BIO*) 19/Bio 17/Fis*) 7/Eng*)

08.40-09.20 30/Geo 14/MAT 32/Sos 31/Eko 23/Kim


09.20-10.00 30/Geo 14/MAT 32/Sos 31/Eko 23/Kim

III

Mathematics-IGCSE
A-3 Dian Prastiwi, S.Pd
A-4 Ruruh Dwijayanti, S. Pd Mathematics-IGCSE

9/Indo 13/Mat 12/Mat 15/FIS

Kepala Sekolah,

Jombang, 20 Juli 2016


Waka Kurikulum,

A. Rofiq, ST., M.Pd.I

Abdul Ghofur, S.Pd.

37

10/SJ 13/Mat*) 15/FIS 11/PJOK 23/Kim

28/PAI 34/ALS 8/Indo

27/PAI

22/Bio

15/FIS

28/PAI 34/ALS 8/Indo

27/PAI

22/Bio 12/Mat 35/PAI 13/Mat*) 10/pkn

35/PAI 13/Mat*) 10/pkn


19

XI

Chemistry-IGCSE

10/pkn 22/Bio

IX
X

XI

MAPEL IGCSE

16/Fis

VIII

XI, XII

16/Fis

KELAS
WAKTU
X-S1
X-S2
X-S3
X-S4
XI-S1
XI-S2
XI-S3
XI-S4
XII-S1 XII-S2 XII-S3 XII-S4
07.20-08.00 14/MAT 8/Indo 25/Kim 11/PJOK 13/Mat 16/Fils 12/Mat 22/Bio 7/Eng*) 17/Fis*) 19/Bio 3/KIM*)
08.00-08.40 14/MAT 8/Indo 25/Kim 11/PJOK 13/Mat 16/Fils 12/Mat 22/Bio 7/Eng*) 17/Fis*) 19/Bio 3/KIM*)

JAM

28

Kimia

XII

**

VIII

SELASA

XII-S3
MyQ

Ekstr

RABU

XII-S2
MyQ

12.40-13.20

X
**

KAMIS

XII-S1
MyQ

11.40-12.40

III

HARI

XI-S4
MyQ

**

HARI

X-S3
MyQ

VII

II

HARI

X-S2
MyQ

PIKET

XI-S1
MyQ

IV

HARI

X-S1
MyQ

KELAS
XI-S2
XI-S3
MyQ
MyQ

X-S4
MyQ

III

HARI

WAKTU

XII
XII
XII
XII

tidak bisa diubah

tidak bisa diubah