Anda di halaman 1dari 2

Subjek

Bahasa Inggeris
Pemahaman
Penulisan

Jangka Masa

Sepanjang Tahun

Sekolah

SK Rumah Essau
PELAN INTERVENSI BAHASA INGGERIS TAHUN 6 FAITHFUL SK RUMAH ESSAU

Bil

Program/Projek

Objektif

Impak

Tanggungjawab

Words of Mural
(Dinding-dinding kosong
dipenuhkan dengan kosa
kata Bahasa Inggeris)

Memperbanyakkan
perbendaharaan
kosa kata murid

Semua guru
Bahasa Inggeris &
dan murid tahun 6.

Assembly in English
Teks pengerusi majlis dan
ikrar dalam Bahasa
Inggeris

Meningkatkan
kemahiran lisan
Bahasa Inggeris

Murid tidak akan


lupa disebabkan
selalu melihat dan
membaca kosa
kata Bahasa
Inggeris pada
dinding-dinding
Sekolah
Murid dapat
membudayakan
bertutur dalam
Bahasa Inggeris
dan membiasakan
diri dengan
Bahasa Inggeris

Guru Bahasa
Inggeris & Murid
Tahun 6

Tarikh/
Tempoh
Sepanjang
Tahun 2016

Sepanjang
Tahun 2016

Kos/
Sumber
Cat
pelaka

KPI

Sasaran

Semua murid menguasai


100 kosa kata pada
tahun 2016

99 %

Murid tahun enam fasih


dalam menuturkan
beberapa ayat dalam
Bahasa Inggeris

100 %