Anda di halaman 1dari 3

Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi

lebih dari 4 baris ( mulai dari 6 baris hingga 20 baris). Berirama abc-abc, abcd-abcd, abcdeabcde, dstnya.
Ciri-ciri Talibun adalah seperti berikut:Ia merupakan sejenis puisi bebas
Terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian
Isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci
Tiada pembayang. Setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan cerita
Menggunakan puisi lain (pantun/syair) dalam pembentukannya
Gaya bahasa yang luas dan lumrah (memberi penekanan kepada bahasa yang
berirama seperti pengulangan dll)
Berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara
Merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara

Tema Talibun
Tema talibun biasanya berdasarkan fungsi puisi tersebut. Contohnya seperti berikut:Mengisahkan kebesaran/kehebatan sesuatu tempat dll
Mengisahkan keajaiban sesuatu benda/peristiwa
Mengisahkan kehebatan/kecantikan seseorang
Mengisahkan kecantikan seseorang
Mengisahkan kelakuan dan sikap manusia
mengisahkan perlakuan dimasa lalu

Contoh Talibun
Tengah malam sudah terlampau
Dinihari belum lagi nampak
Budak-budak dua kali jaga
Orang muda pulang bertandang
Orang tua berkalih tidur
Embun jantan rintik-rintik
Berbunyi kuang jauh ke tengah

Sering lanting riang di rimba


Melenguh lembu di padang
Sambut menguak kerbau di kandang
Berkokok mendung, Merak mengigal
Fajar sidik menyinsing naik
Kicak-kicau bunyi Murai
Taktibau melambung tinggi
Berkuku balam dihujung bendul
Terdengar puyuh panjang bunyi
Puntung sejengkal tinggal sejari
Itulah alamat hari nak siang
(Hikayat Malim Deman)
TALIBUN
Talibun adalah sejenis puisi lama, seperti pantun karena mempunyai sampiran
dan isi, tetapi lebih dari 4 baris (mulai dari 6 baris hingga 20 baris). Erirama abcabc, abcd-abcd. Abcde-abcde. Dstnya.

Ciri-ciri Talibun :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Merupakan sejenis puisi bebas


Terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemerian
Isinya berdasarkan sesuatu perkara diceritakan secara terperinci
Tiada pembayang. Setiap rangkap dapat menjelaskan satu keseluruhan
cerita
Menggunakan puisi lain (pantun/syair) dalam pembentukannya
Gaya bahasa yang luas dan lumrah (pemberian penekanan kepada bahasa
yang berirama seperti pengulangan dll)
Berfungsi untuk menjelaskan sesuatu perkara
Merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita penglipur lara

Tema Talibun
Tema Talibun biasanya berdasarkan fungsi puisi tersebut.
Contohnya :
-

Mengisahkan
Mengisahkan
Mengisahkan
Mengisahkan
Mengisahkan
Mengisahkan

Contoh Puisi Talibun

kebesaran/kehebatan sesuatu tempat dll


keajaiban sesuatu benda/peristiwa
kehebatan/kecantikan seseorang
kelakuan dan sikap manusia
kelakuan dan sikap manusia
perlakuan dimasa lalu

Tengah malam sudah terlampau


Dini hari belum lagi nampak
Budak budak dua kali jaga
Orang muda pulang bertandang
Orang tua berkalih tidur
Embun jantan rintik rintik
Berbunyi kuang jauh ke tengah
Sering lanting riang di rimba
Melenguh lembu di padang
Sambut menguak kerbau di kandang
Berkokok mendung, Merak mengigal
Fajar sidik menyingsing naik
Kicau-kicau bunyi Murai
Taktibau melambung tinggi
Berkuku balam dihujang bendul
Terdengar puyuh panjang bunyi
Puntung sejengkal tinggal sejari
Itulah alamat hari nak siang
(Hikayat Malim Demam)

Contoh Puisi Talibun