Anda di halaman 1dari 21

MODUL SAYA

Mari saya kongsikan beberapa modul ya.Tetapi modul ini dibuat untuk murid-murid di kawasan
pedalaman. Cikgu-cikgu boleh jadikan panduan dan pilih mengikut aras murid-murid.

Bidang

Pembangunan Diri Murid

Tajuk

Membina Matlamat - Hungga-hungga..

Objektif

Masa
Sasaran
Bahan
Langkahlangkah

: Di akhir sesi murid dapat:1) Menentukan matlamat hidup yang jelas dan bagaimana
mencapainya
2) Menyedari bahawa usaha tanpa matlamat adalah kerja yang
kerja sia-sia
:
30 Minit
:
Tahun 3
:
Kon, wisel
:1) Guru Bimbingan membahagikan murid kepada 2 kumpulan.
2) Dua orang Guru Bimbingan akan berdiri di tempat yang
berasingan.
3) Guru Bimbingan mengarahkan peserta kumpulan 1bersedia
manakala kumpulan 2 menonton.
4) Guru Bimbingan memaklumkan bahawa penamat adalah di
antara 2 orang Guru Bimbingan yang berada di tempat
berasingan.
5) Guru Bimbingan memberi arahan mula dengan meniup wisel
tanpa memberi tahu di manakah garisan permulaan dan
garisan penamat acara tersebut.
6) Guru Bimbingan sengaja mengelirukan peserta dengan
mengubah tempat mereka berdiri atau menafikan tempat
adanya penamat atau permulaan sambil ketiga-tiga Guru
Bimbingan tersebut memberi arahan bermula lari kepada
peserta. Ini bertujuan untuk mengelirukan peserta tentang
garisan permulaan dan penamat acara lumba lari.

7) Guru Bimbingan mengarahkan kumpulan 2 bersedia dengan


acara lumba lari dengan memberikan garisan permulaan dan
penamat.
8) Membuat refleksi setelah selesai aktiviti.

Penilaian

Rumusan

:1) Hidup mesti ada matlamat.


2) Perlu berusaha untuk mencapai matlamat.

Falsafah

Matlamat menentukan siapa kita pada masa hadapan.

Bidang
Tajuk

:
:

Pembangunan Diri Murid


Membina Matlamat - Mengapa saya datang ke sekolah?

Objektif

:
1.
2.
:
:
:

Di akhir sesi murid dapat:Menyedari pentingnya datang sekolah.


Bersemangat datang ke sekolah.
30 Minit
Tahun 3
Pensel, Pensel warna, kertas edaran Perjalanan ke sekolah.

Masa
Sasaran
Bahan

Melalui refleksi peserta pada akhir aktiviti.

Langkahlangkah

:1) Guru Bimbingan menyuruh pelajar berfikir seketika tentang


aktiviti yang mereka suka semasa di sekolah.
2) Guru Bimbingan bertanya kepada pelajar faktor-faktor/sebab
mengapa mereka datang ke sekolah.Guru Bimbingan juga
bertanya apa yang mereka missed out jika tidak datang ke
sekolah.
3) Guru Bimbingan mengedarkan jadual harian untuk bulan
tersebut dan menyuruh pelajar tick hari-hari yang mereka
tidak hadir . Bilang dan lihat siapa yang paling kerap tidak
hadir.
4) Membuat refleksi dan mengaitkan aktiviti Hungga-hungga
dengan aktiviti ini.

Penilaian

Rumusan

:1. Apabila membuat sesuatu, kita mesti tahu apa matlamat dan
sasaran kita.

Falsafah

:1) Untuk melaksanakan sesuatu tugasan semestinya kita


mendapatkan maklumat yang betul dan tepat.
2) Apabila kita ada matlamat yang jelas, ini akan memudahkan
kita mencapai sasarannya.

Melalui refleksi peserta pada akhir aktiviti

Bidang

Pembangunan Diri Murid

Tajuk

Objektif

: Di akhir sesi murid dapat:1. Peserta dapat menggambarkan diri mereka pada masa akan
datang .
2. Peserta mengetahui cita-cita mereka atau apa yang ingin
mereka lakukan pada masa akan datang.
3. Peserta dapat membina matlamat yang jelas melalui lukisan
yang dihasilkan.
4. Kesedaran tentang kepentingan usaha dalam mencapai
kejayaan

Masa

30 minit

Sasaran

Tahun 3

Bahan

Pensel, pensel warna dan kertas edaran Perjalanan Hidupku

Langkahlangkah

:1. Guru Bimbingan mengedarkan kertas edaran Perjalanan


Hidupku kepada setiap peserta
2. Guru Bimbingan memberi arahan kepada mereka untuk
menyambung lukisan tersebut dengan melukis gambar diri
sendiri pada masa depan pada setiap petak kosong. Peserta
digalakkan menulis catatan pada setiap petak yang dilukis
contohnya apa yang akan mereka ingin buat pada masa depan
pada petak-petak kosong yang seterusnya
3. Guru
Bimbingan
mengarahkan
setiap
pelajar untuk
membentangkan apa yang dimaksudkan di sebalik lukisan yang
dihasilkan oleh mereka
4. Guru Bimbingan akan mengaitkan aktiviti dengan matlamat dan
hala tuju hidup mereka dalam aktiviti perbincangan
Guru Bimbingan mengarahkan peserta membuat refleksi tentang
aktiviti yang dijalankan

Penilaian

Rumusan

:1. Dapat membina matlamat dalam diri murid


2. Dapat membentuk kerjasama antara murid.
3. Melihat sejauh mana murid-murid dapat memberi perhatian dan

Membina Matlamat - Perjalanan Hidupku

Melalui jawapan lisan ketika sesi refleksi yang diberikan oleh


murid.

melakukan aktiviti dengan baik.


4. Selepas dapat membina matlamat dalam diri murid, mereka
akan dapat menwujudkan keazaman untuk mencapai matlamat
tersebut
Falsafah

:1. Sedar akan matlamat hidup untuk mencapai kejayaan hidup


2. Setiap fasa hidup itu penting sebagai asas kejayaan hidup
3. Perlu tabah dan gigih untuk mencapai matlamat hidup

Bidang

Pembangunan Diri Murid

Tajuk

Murid Membina Matlamat - Mencari Matlamat Hidup

Objektif

:
1.
2.
3.

Masa

Di akhir sesi murid dapat:Menyedari kepentingan membina matlamat yang jelas


Dapat membina cita-cita dan wawasan diri
Mengetahui cara bagaimana mencapai cita-cita melalui komen
membina oleh peserta lain
4. Mensyukuri Tuhan kerana memberikan peluang untuk membuka
minda bagaimana menuju ke arah kejayaan
5. Dapat membina kejayaan diri sebaik mungkin.
: 30 minit

Sasaran

Tahun 3

Bahan

Pen berwarna dan kertas A4

Langkahlangkah

Set Induksi:

1. Guru Bimbingan meminta murid-murid duduk dalam bentuk


ladam kuda
2. Guru Bimbingan mula mengedarkan sekeping kertas dan pen
berwarna kepada setiap peserta
3. Guru Bimbingan meminta peserta menuliskan cita-cita atau apa
yang mereka ingin capai pada masa akan datang tanpa menulis
nama. Sebagai contoh menjadi seorang guru, menjadi ketua
kampung, memiliki rumah besar dan sebagainya
4. Guru Bimbingan akan mengumpul kertas yang telah siap ditulis
dan memasukkannya ke dalam kotak.
5. Guru Bimbingan akan memilih peserta secara rawak dan
meminta peserta tersebut mengambil kertas secara rawak di
dalam kotak.

- Perlu dipastikan kertas tersebut bukan milik sendiri.


6. Guru Bimbingan meminta peserta membacakan apa yang
tercatat di dalam kertas yang diambil dan memberikan
pandangan terhadap catatan tersebut. Peserta lain juga diminta
untuk memberikan pendapat tentang catatan itu.
( perbincangan berkisar kepada bagaimana cara untuk
mencapai cita-cita tersebut )
7. Guru Bimbingan mengaitkan aktiviti dengan menekankan
tentang kepentingan membina matlamat dalam hidup
8. Setiap peserta diminta berada dalam bentuk ladam kuda dan
memberikan refleksi tentang aktiviti yang dijalankan
9. Guru Bimbingan memberikan objektif di akhir aktiviti
Penilaian

Melalui jawapan lisan ketika sesi refleksi yang diberikan oleh


murid

Rumusan

:1. Dapat membina matlamat dalam diri murid


2. Dapat membentuk kerjasama antara murid.
3. Melihat sejauh mana murid-murid dapat memberi perhatian dan
melakukan aktiviti dengan baik.
4. Selepas dapat membina matlamat dalam diri murid, mereka
akan dapat menwujudkan keazaman untuk mencapai matlamat
tersebut
5. Murid dapat memahami dengan lebih mendalam bagi mencapai
cita-cita
6. Perlunya cita-cita itu dicapai dengan membina matlamat yang
betul oleh murid-murid

Falsafah

:1. Setiap orang mesti ada matlamat hidup, iaitu menjadi apa pada
masa akan datang
2. Orang yang tiada cita-cita/matlamat sama seperti sebuah kapal
ditengah lautan yang tidak tahu ke mana hala tujunya
3. Setiap cita-cita mesti disertakan dengan usaha yang gigih untuk
mencapainya

Bidang

Pembangunan Diri Murid

Tajuk

Membina Matlamat - Ekspresi muka

Objektif

: Di akhir sesi murid dapat:1. Murid dapat mengenali diri dan perasaan mereka terhadap
sekolah.

2. Murid mengetahui tujuan sebenar ke sekolah.


3. Murid menyedari kepentingan menimba ilmu tanpa jemu demi
masa depan.
Masa
Sasaran
Bahan

:
:
:

30 minit
Tahun 3
Kertas edaran, pen

Langkahlangkah

:1. Guru Bimbingan mengedarkan kertas edaran yang telah siap


dilukis sebuah bangunan sekolah dan 5 orang pelajar yang tidak
ada mata,hidung dan mulut kepada peserta.
2. Guru Bimbingan memberi arahan kepada pelajar untuk melukis
eksperesi muka pelajar yang berada disekolah tersebut.
3. Setiap peserta diminta memberikan refleksi tentang apa yang
menyebabkan mereka melukis eksperesi tersebut.
4. Guru Bimbingan mengaitkan aktiviti dengan menekankan kepada
kepentingan sekolah dan cuba menukarkan perasaan negatif
kepada perasaan positif.

Penilaian

Rumusa
n

:
1. Murid dapat mengenali diri mereka dan perasaan mereka tehadap
sekolah dengan baik.
2. Murid sedar kepentingan ilmu dan kelebihan ilmu demi untuk
masa depan mereka.
3. Murid sedar tujuan sebenar mereka ke sekolah

Bidang
Tajuk

:
:

Melalui jawapan lisan yang diberi oleh murid

Pembangunan Diri Murid


Membina Matlamat - Sekolah idamanku

Objektif

Di akhir sesi murid dapat:-

1. Peserta dapat mengetahui dengan jelas tujuan mereka ke


sekolah setiap hari
2. Menyedari kepentingan membina matlamat yang jelas untuk
mencapai kejayaan.
Masa
Sasaran
Bahan

:
:
:

30 minit
Tahun 3
Manila kad, pensil warna

Langkahlangkah

:1. Guru Bimbingan membahagikan peserta kepada beberapa


kumpulan.
2. Guru Bimbingan mengedarkan kertas manila kad kepada setiap
kumpulan.
3. Peserta diberi arahan untuk menyenaraikan apa yang mereka
suka tentang sekolah.
4. Selepas itu Guru Bimbingan akan memberi arahan kepada
peserta untuk melukis dan mewarnakan gambar sekolah idaman
mereka.
5. Guru Bimbingan mengarahkan setiap kumpulan menghantar
seorang wakil untuk menjelaskan gambar serta isi yang
ditulis.Peserta lain diminta memberikan maklum balas .
6. Guru Bimbingan menerangkan tentang matlamat sebenar
mengapa murid harus kesekolah.

Penilaian

Rumusan

:1. Murid sedar akan kepentingan perlunya ada matlamat untuk


mencapai kejayaan samaada dalam pelajaran atau sebaliknya.
2. Pelajar mengetahui dengan jelas tujuan sebenar kesekolah

Falsafah

:1. Sekolahku syurgaku menanam minat dan keseronokan dalam diri


pelajar.
2. Ada daya penarik (penanda aras) mendorong kehadiran
kesekolah.
3. Pelajar perlu roalistik dan menyemaikan diri.

Melalui jawapan lisan yang diberi oleh murid

Bidang

Pembangunan Diri Murid

Tajuk

Membina matlamat - Cari-cari

Objektif

Di akhir sesi murid dapat:-

1. Menyedarkan peserta mengenai kesukaran yang dihadapi apabila


tidak mempunyai arah tujuan yang jelas dalam hidup.
2. Menyedarkan tentang kepentingan matlamat dalam kehidupan.
3. Mengeratkan semangat kerjasama berpasukan.
4. Bersyukur kepada Tuhan kerana dikurniakan pancaindera yang
sempurna.
Masa

30 minit

Sasaran

Tahun 3

Bahan

Kain/skaf untuk menutup mata

Langkahlangkah

Set Induksi:

1. Guru Bimbingan membahagikan peserta kepada 4 kumpulan


yang terdiri daripada 5 orang murid.
2. Guru Bimbingan mengarahkan setiap kumpulan memilih ketua
masing-masing.
3. Semua peserta kecuali ketua kumpulan diarah untuk menutup
mata dengan menggunakan kain.
4. Keempat-empat ketua akan disuruh berdiri di tempat tertentu dan
tidak boleh mengeluarkan suara dan hanya boleh tepuk tangan
sahaja.
5. Selepas mata ditutup, Guru Bimbingan mengarahkan peserta
mencari ketua kumpulan masing-masing mengikut bunyi tepukan
sahaja.
6. Guru Bimbingan mengarahkan peserta yang bertutup mata
mencari ketua kumpulan mereka masing-masing. Masa yang
diberikan hanya 5 minit untuk mencari ketua masing-masing.
7. Guru Bimbingan boleh menganggu perhatian peserta.
8. Guru Bimbingan mengarahkan semua ahli kumpulan membuka
mata dan lihat adakah ketua yang mereka cari merupakan ketua
kumpulan mereka.
9. Semua peserta kembali dalam kumpulan masing-masing. Guru

Bimbingan memberikan note yang ditulis jenis haiwan kepada


ketua kumpulan.
10. Setiap kumpulan diarahkan membunyikan jenis haiwan masingmasing apabila peserta mencari ketua kumpulan mereka.
11. Guru Bimbingan meminta peserta memberikan refleksi terhadap
kedua-dua aktiviti.
12. Guru Bimbingan mengaitkanaktiviti dengan kepentingan untuk
menumpukan perhatian ( berfokus kepada matlamat analisis
terhadap apa yang didengar.
Penilaian

Melalui jawapan lisan yang diberikan oleh murid

Rumusan

: . Pendedahan setiap mata pelajaran dapat membantu


1
mengenalpasti mata pelajaran yang akan dipelajari.
2. Dapat membentuk kerjasama antara murid.
3. Melihat sejauh mana murid-murid dapat memberi perhatian dan
mendengar dengan baik.

Falsafah

Bidang

: . Dapat membina matlamat seseorang murid yang mana sedang


1
mencari tujuan hidupnya.
2. Jika tiada matlamat hidup, seseorang itu akan ketinggalan dan
tidak tahu hala tujunya.
: Pembangunan Diri Murid

Tajuk

Membina Matlamat - Dragon Ball

Objektif

Di akhir sesi murid dapat:-

Masa

1. Menyedarkan peserta mengenai kegagalan dihadapi apabila tidak


mempunyai arah tujuan yang jelas dalam hidup.
2. Menyedarkan tentang kepentingan matlamat dalam kehidupan.
3. Bersyukur kepada Tuhan kerana dikurniakan pancaindera yang
sempurna.
30 minit

Sasaran

Tahun 3

Bahan

Bola ( sebiji setiap kumpulan ), Kon

Langkahlangkah

Set Induksi:

1. Peserta dibahagikan kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan


dibekalkan dengan sebiji bola dan satu objek sebagai penanda.
2. Guru Bimbingan mengarahkan peserta membuat satu bulatan
besar.
3. Guru Bimbingan meletakkan kon sebagai matlamat di tengahtengah bulatan. Jarak sekurang-kurangnya 5 meter daripada
peserta.
4. Guru Bimbingan meminta seseorang peserta memulakan
permaian ini dengan menutup mata peserta tersebut. Peserta lain
diarah memerhatikan aktiviti ini tanpa memberikan komen atau
maklumat kepadanya.
5. Guru Bimbingan mengarahkan seseorang peserta mengalihkan
objek tersebut selepas peserta menutup mata.
6. Guru Bimbingan memusingkan peserta yang menutup mata
beberapa kali sebelum menyerahkan sebiji bola kepadanya.
7. Guru Bimbingan mengarahkan peserta tersebut melo
Bidang

Tajuk

Kapal Layarku

Objektif

Pada akhir sesi murid dapat :-

Akademik

Mengukuhkan daya ingatan pelajar berdasarkan arahan /


strategi daripada Guru Bimbingan
Masa

60 Minit

Sasaran

Tahun 2

Bahan

Kertas warna A4

Langkahlangkah

1. Setiap murid diagihkan dua helai kertas A4 yang berlainan


warna.
2. Guru Bimbingan mengarahkan murid-murid melihat/
membentuk sehelai kertas menjadi kapal layar/ motorboat
dengan kreativiti mereka sendiri tanpa bantuan guru.
3. Seterusnya Guru Bimbingan mengarah murid melipat
kertas yang sehelai lagi mengikut strategi dari guru.
4. Murid akan diuji mengingat strategi tersebut berdasarkan
arahan Guru Bimbingan akan membandingkan kedua-dua
hasil yang telah mereka buat.

Penilaian

Melalui jawapan lisan yang diberikan oleh murid

Rumusan

: . Peserta perlu tahu matlamat hidup yang jelas dan bagaimana


1
mencapainya.
2. Usaha tanpa matlamat adalah kerja yang sia-sia

Falsafah

Setiap orang mestilah mempunyai hala tuju yang jelas dan


berpegang kepada prinsip hidup masing-masing.

Bidang

Tajuk

Menghormati orang lain (rangkaian komunikasi)

Objektif

Pada akhir sesi murid dapat :-

Akademik

1. Mengukuhkan daya ingatan dan mewujudkan nilai murni


2. Menghormati orang lain.
Masa

60 Minit

Sasaran

Tahun 5

Bahan

Kad imbasan (puzzle)

Langkahlangkah

:1) Guru Bimbingan menunjukkan kad imbasan dan meminta


murid menyebut berulang-ulang melalui penggunaan sistem
irama.
2) Guru Bimbingan mengedarkan sampul yang mengandungi
keratan yang mengandungi puzzle
3) Murid mencantumkan keratan-keratan tersebut supaya
menjadi rangkaikata yang sopan
4) Murid diberi kebebasan memilih lagu dari artis yang mereka
gemari
5) Murid-murid akan menyebut perkataan-perkataan yang
dihasilkan beriringan dengan lagu kegemaran mereka.
6) Murid akan kemudian akan membina atau menukar ayat
bersama isi yang hendak dihafal ke dalam bentuk irama.
7) Guru Bimbingan meminta murid mengingati kembali perkataan
tersebut dan meminta pendapat murid-murid bilakah
perkataan/rangkaikata ini sesuai digunakan
8) Guru
Bimbingan
meminta
murid
berlakon
dengan

menggunakan rangkaikata 1 perkataan tersebut dengan


bimbingan Guru Bimbingan menggunakan teknik sistem irama
untuk mengingati kad imbasan tersebut semula.
Penilaian

Rumusan

:1. Pembelajaran yang menggunakan kaedah dan teknik yang


menarik akan memudahkan lagi fakta yang ingin diingati
2. Mencipta irama sendiri juga sangat efektif dalam proses
mengingat fakta.

Falsafah

:1. Membina sikap kreatif dan inovatif


2. Membina nilai-nilai murni
3. Membina daya ingatan yang kuat

Bidang

Tajuk

Rantaian nota

Objektif

Pada akhir sesi murid dapat :-

Masa

1. Untuk mengetahui dan mengingat fakta-fakta atau nota


2. Untuk berkenalan diantara satu sama lain.
: 25 Minit

Sasaran

Tahun 5

Bahan

Kertas A4, pensil warna dan tali.

Langkahlangkah

:1) Peserta peserta diberikan kertas A4 dan pensil warna untuk


menulis nota yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti
sains, maths.
2) Selepas 5 minit, murid-murid dikehendaki menulis nota pada
sehelai kertas A4 dan melipat 4 bahagian contohnya proses
percambahan biji benih mengikut turutan.
3) Pelajar dikehendaki membuat atau melukis carta dan
kemudiannya mengoyak bahagian tadi kepada 4 bahagian.
4) Pelajar duduk dalam susunan bentuk bulatan dan meminta
mereka menggaulkan atau mencampurkan kertas tadi.

Memerlukan kerjasama kumpulan, menyebut berulang-ulang,


mengingat ,menyanyi dan berlakon.

Akademik

5) Setiap pelajar dikehendaki mengambil nota dan mencantum


dengan betul susunannya. Setiap pelajar tidak boleh
mengambil nota mereka sendiri.
6) Selepas itu mereka dikehendaki bergilir-gilir sehingga semua
pelajar dapat menyelesaikan kesemua nota kawan-kawan
mereka.
7) Setelah kesemua nota dapat dibuat mereka mengikatnya dan
dijadikan nota poket
Penilaian

Memerlukan pelajar melukis, kerjasama dan mengingat

Rumusan

:1. Perkara yang disebut berulang-ulang senang untuk diingat


2. Membuat nota yang pendek / peta minda akan menyenangkan
untuk di ingat
3. Sesuatu perkara jika bekerjasama dan perbincangan akan
lebih mendatangkan hasil daripada belajar bersendirian.

Falsafah

:1. Setiap proses pembelajaran perlu adanya sumber rujukan


2. Perlu adanya nota poket untuk meudahkan lagi proses
mengingat walau dimana-mana kita berada

Bidang

Akademik

Tajuk

Pelangi petang

Objektif

Pada akhir sesi murid dapat :-

Masa

1. Mengingati warna pelangi


2. Boleh menyenaraikan warna-warna pelangi
: 35 Minit

Sasaran

Tahun 5

Bahan

Kertas A4 dan pensil

Langkahlangkah

:1) Setiap pelajar dikehendaki berkumpul dan membentuk satu


bulatan kecil yang terdiri daripada 7 orang peserta. Setiap
pelajar akan mengingati warna-warna pelangi
2) Selepas itu, setiap pelajar dikehendaki mengingati 1 warna
dan kumpulan mereka perlu mencipta satu lagu bagi

mengingati warna-warna pelangi.


3) Kumpulan mereka perlu bekerjasama bagi mencipta lagu
yang mana ia mencerminkan atau mengingatkan warnawarna pelangi.
4) Pelajar perlu menyanyikan kepada kawan-kawan dan
berkongsi lagu/perkataan yang mereka cipta.
Penilaian

Memerlukan kerjasama, mengingat, menyanyi dan berkongsi.

Rumusan

:1. Pelajar dapat ingat warna pelangi jika mereka menyanyi atau
mencipta perkataan sendiri
2. Dengan adanya kemahiran mengingat yang baik ia akan lebih
memudahkan proses mengingat.
3. Membuat nota yang pendek/peta minda akan menyenangkan
untuk diingat.
4.

Falsafah

:1.
2.
3.
4.

Membina sikap bekerjasama di kalangan kumpulan


Menguji daya ingatan
Membina sikap kreatif
Membina nilai murni

Bidang

Akademik

Tajuk

Pengurusan Masa - life

Objektif

:
1.
2.
3.

Di akhir sesi murid dapat:Untuk melihat murid adakah mereka dapat menghargai masa.
Membantu peserta celik akal
Menerangkan kepada peserta mengenai tanggungjawab utama
sebagai seorang pelajar.

Masa

60 Minit

Sasaran

Tahun 5

Bahan

Tali

Langkahlangkah

:1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan pelajar


kepada 4 kumpulan.
2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta wakil daripada
setiap kumpulan datang kehadapan.
3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan arahan:
Mengasingkan wakil-wakil dari setiap kumpulan tersebut.

Setiap wakil memegang tali secara selari.


Penghujung tali lagi satu, dipegang oleh wakil yang telah
diasingkan oleh Guru Bimbingan.
Apabila telah bersedia, Guru Bimbingan dan Kaunseling akan
meniupkan wisel. Ini bermakna wakil yang diasingkan oleh
Guru Bimbingan dan Kaunseling perlu menarik tali perlahanlahan.
Apabila tali tersebut di tarik, pihak yang ditarik cuma boleh
menahan tarikan dan tidak dibenarkan menyimpul tali di
tangan atau menggerakkan tangan melawan arus.
Pihak yang terlepas talinya dikira kalah.
Permainan ini diteruskan sehingga kesemua tali berjaya ditarik
oleh wakil kumpulan yang diasingkan.
Murid dapat menarik tali dengan kukuh dan pantas.

Penilaian

Rumusan

:1. Menghargai masa yang ada.


2. Untuk berjaya kita perlu berusaha.
3. Kejayaan tidak akan bergolek tanpa usaha kuat.

Falsafah

:1. Setiap apa yang ingin dihasilkan perlu ada usaha yang kukuh.
2. Sikap bertangguh atau tidak ambil peduli amat merugikan kita
kerana masa yang berlalu tidak dapat diundur kembali
3. Masa tidak akan menunggu kita.
4. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
5. Untuk berjaya dalam hidup perlu bermula dari kegagalan
sehingga mencapai kejayaan.

Bidang

Akademik

Tajuk

Pengurusan masa - Titanic

Objektif

: Di akhir sesi murid dapat:1. Untuk melihat murid adakah mereka dapat menghargai masa.
2. Untuk melihat murid adakah mereka peka terhadap masa

Masa

30 minit

Sasaran

Tahun 5

Bahan

Kertas A4, pen

Langkahlangkah

:1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan pelajar


kepada 3 kumpulan.
2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran 1
(Titanic) kepada pelajar.
3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membaca situasi lampiran 1
dan membincangkan mengenai permasalahan tersebut.
4. Arahan dari Guru Bimbingan dan Kaunseling: Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan masa 2 minit
kepada pelajar untuk mencari penyelesaian.
Guru Bimbingan dan Kaunseling membiarkan pelajar
menyelesaikan masalah tanpa memperdulikan murid dan
melihat siapa yang akan tampil kehadapan untuk
membentangkan. Jika tiada..
Setelah 2 minit Guru Bimbingan dan Kaunseling akan
menjerit Akhirnya telah mati kedua-duanya.

Penilaian

Rumusan

:1. Menghargai masa yang ada.


2. Untuk berjaya kita perlu berusaha.
3. Kejayaan tidak akan bergolek tanpa usaha kuat.

Falsafah

:1. Setiap apa yang ingin dihasilkan perlu ada usaha yang kukuh.
2. Sikap bertangguh atau tidak ambil peduli amat merugikan kita
kerana masa yang berlalu tidak dapat diundur kembali
3. Masa tidak akan menunggu kita.
4. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
5. Untuk berjaya dalam hidup perlu bermula dari kegagalan
sehingga mencapai kejayaan.

Bidang
Tajuk

:
:

Objektif

: Di akhir sesi murid dapat:1. Untuk melihat murid adakah mereka dapat menghargai masa.
2. Membuat sesuatu tugasan berdasarkan tempoh masa yang
diberi.

Masa

Murid dapat mencari penyelesaian dengan cepat dan pantas.

Akademik
Pengurusan masa - Seikat Serumpun

30 minit

Sasaran

Tahun 6

Bahan

Muzik, Telur dan tali

Langkahlangkah

Set induksi :-

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan pelajar


kepada 4 kumpulan.
2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan sibiji telur
kepada tiap-tiap kumpulan.
3. Setiap kumpulan juga diberi 8 utus tali.
4. Murid mengangkat telur menggunakan tali tanpa memegang
telur.
5. Kumpulan yang menjatuhkan telur dianggap kalah.
Penilaian

Rumusan

:1. Menghargai masa yang ada.


2. Untuk berjaya kita perlu berusaha.
3. Kejayaan tidak akan bergolek tanpa usaha kuat.

Falsafah

Murid dapat mengangkat telut tanpa menggunakan tali


dengan kukuh dan pantas.

Bidang

:1. Setiap apa yang ingin dihasilkan perlu ada usaha yang kukuh.
2. Masa itu emas dan tidak akan menunggu kita.
3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
4. Setiap kegagalan jika berusaha pasti mencapai kejayaan.
: Akademik

Tajuk

Objektif

: Di akhir sesi murid dapat:1. Untuk berjaya berjaya kita mesti berusaha.
2. Kejayaan yang dicapai tidak akan berhasil tanpa pengurusan
masa yang bijak
3. Membuka minda murid untuk berjaya mereka perlu
menguruskan masa dengan bijak.

Pengurusan Masa - Tingkat Kejayaan

Masa

30 minit

Sasaran

Tahun 6

Bahan

Kertas A4, Lampiran 1

Langkah-

Set induksi :-

langkah

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran dan


kertas A4 kepada setiap kumpulan.
2. Guru bimbingan memberikan masa 5 minit kepada murid untuk
melihat lampiran 1.
3. Guru bimbingan menerangkan maksud gambar rajah dan
memberi penerangan kepada murid
4. Guru bimbingan meminta murid menulis di atas kertas A4
kenapa kita perlu mengamalkan budaya cemerlang.
5. Beberapa orang murid diminta membuat pembentangan secara
sukarela.
6. Murid yang lain boleh menyoal ,bertukar pendapat dan
pengalaman dengan murid yang lain.

Penilaian

Murid dapat memahami dan menyatakan pendapat tersendiri

Rumusan

Murid dapat berfikir secara kreatif dan bertindak di dalam


kumpulan secara berkerjasama dan berpasukan.

Falsafah

:1. Untuk berjaya kita mesti mempunyai matlamat dalam hidup kita.
2. Setiap kejayaan memerlukan pengorbanan dari segi masa dan
tenaga.

Bidang
Tajuk
Objektif

:
:
:

Masa
Sasaran
Bahan
Langkahlangkah

:
:
:
:

Kemahiran Mendengar dan Tanya


Yang Paling Hebat
Di akhir sesi murid dapat:Mewujudkan perasaan percaya pada kebolehan diri sendiri.
Mewujudkan sifat-sifat menghargai diri sendiri di kalangan
peserta.
Menyedarkan kepada peserta bahawa setiap orang
mempunyai kebolehan masing-masing.
30 minit
Murid Sek. Ren. Tahap 2 (Darjah 3-6)
Jari tangan
Set induksi :Guru Bimbingan dan Kaunseling menceritakan fungsi dan
kehebatan kelima-lima jari.
Guru Bimbingan dan Kaunseling menceritakan fungsi
dan kehebatan jari anak, jari manis, jari hantu, jari telunjuk
dan ibu jari.
Murid-murid di dalam kumpulan masing-masing
diminta memberikan pendapat mengenai satu jari yang

Penilaian

Rumusan

Falsafah

Bidang
Tajuk
Objektif

:
:
:

Masa
Sasaran
Bahan
Langkahlangkah

:
:
:
:

paling hebat dan rasionalnya memilih jari tersebut.


Seorang
wakil
setiap
kumpulan
akan
mempersembahkan pendapat tersebut.
Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya apa akan
terjadi apabila ketiadaan salah satu jari tersebut.
Murid dapat memberikan pendapat yang bernas mengenai
fungsi dan kehebatan salah satu jari yang dipilih.

Murid dapat memberikan fokus, mendengar dengan baik,


berfikir secara kreatif dan bertindak di dalam kumpulan
secara berkerjasama.
Menggalakkan
komunikasi
peserta
dan
mempertahankan hujah yang dipilih.
Setiap orang/individu mempunyai peranan masingmasing
samada dalam keluarga, organisasi atau masyarakat.
Perlu bekerjasama dengan orang lain bagi
menyempurnakan sesuatu tugasan.
Perlu mempunyai sikap saling menghormati dan
mempercayai orang lain.

Kemahiran Mendengar dan Tanya


Mendengar Dengan Baik
Di akhir sesi murid dapat:Menjadi seorang pendengar yang baik.
Memahami mesej yang disampaikan oleh penutur.
Menghayati perasaan penutur (empati) terhadap apa yang
disampaikan.
30 minit
Murid Sek Ren Tahap 2 (Darjah 3-6)
Peserta
Set induksi :Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid
menyenaraikan sikap-sikap seorang rakan yang baik dan
boleh di percayai.
Peserta-peserta diminta mencari pasangan masing-masing
(A & B).
Setiap pasangan diminta mencari tempat yang sesuai dan
peserta (A) diminta menceritakan tentang latarbelakang,

Penilaian

Rumusan

Falsafah

Bidang
Tajuk
Objektif

:
:
:

Masa
Sasaran
Bahan
Langkahlangkah

:
:
:
:

pengalaman pahit dan manisnya kepada pasangan masingmasing (B) dalam masa yang ditetapkan oleh fasilitator.
Semua pasangan berkumpul semula dalam kumpulan yang
besar dan peserta B akan menceritakan semula tentang apa
yang telah diberitahu oleh peserta A.
Peserta A pula diminta mengesahkan sejauhmanakebenaran cerita yang telah disampaikan oleh peserta B.
Peserta A juga diminta menceritakan bagaimana
tingkahlaku peserta B semasa peserta A menceritakan
tentang pengalamannya tadi. Sebagai contoh :
Adakah peserta B memotong percakapannya ?
Adakah peserta B memberi perhatian yang sepenuhnya ?
Adakah peserta B berpura-pura mendengar ?
Adakah peserta B dalam keadaan khayal ?
Adakah peserta B dipengaruhi emosi ?
Adakah peserta B empati ?
Adakah peserta B memberikan respon yang sesuai ?
Adakah peserta B seorang pendengar yang baik ?
Murid dapat membina hubungan yang baik dengan orang di
sekeliling dan dapat menghayati apa yang ingin
disampaikan oleh penutur.
Murid dapat belajar menjadi seorang pendengar yang baik
dan belajar memahami perasaan orang lain.
Kalau bicara itu perak dan diam itu emas, maka
pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya.
Faktor paling penting dalam rahsia kejayaan adalah
kemahiran menjalinkan perhubungan manusia dengan
baik.
Kemahiran Mendengar dan Tanya
Delta (Dengar dan Tanya)
Di akhir sesi murid dapat:Menyedari tahap kebolehan masing-masing dalam
mendengar dan bertanya jika tidak faham sesuatu mesej.
Memahami mesej yang disampaikan oleh penutur.
Mewujudkan perasaan percaya pada kebolehan diri sendiri
dan orang lain.
30 minit
Murid Sek. Ren. Tahap 2 (Darjah 3-6)
Nota ayat ringkas.
Set induksi :Guru Bimbingan dan Kaunseling menceritakan faedah

Penilaian

Rumusan

Falsafah

memahami sesuatu mesej yang disampaikan.


Murid-murid berbaris mengikut kumpulan.
Seorang wakil di hadapan bagi setiap kumpulan
datang ke hadapan untuk membaca dan mengingati nota
yang disediakan.
Wakil kumpulan menceritakan kepada ahli yang
kedua dan ahli yang kedua akan bertanya jika tidak jelas.
Ahli yang kedua pula menceritakan kepada rakan di
belakangnya dan begitulah sehingga ahli yang di belakang
sekali. Rakan yang tidak jelas akan bertanya.
Ahli yang di belakang sekali bagi setiap kumpulan
akan datang ke hadapan untuk menceritakan semula nota
yang telah diberikan.
80% murid dapat menceritakan semula nota ringkas tadi
dengan
tepat.
Murid dapat mendengar dengan baik, bertanya jika tidak
jelas, bekerjasama dengan ahli kumpulan serta memberikan
fokus terhadap sesuatu.
Bersoal jawab dapat memantapkan pemahaman dan
daya ingatan.
Perlu bekerjasama dengan orang lain bagi
menyempurnakan sesuatu tugasan.
Peka dan luaskan minda ke arah kejayaan.