Anda di halaman 1dari 1

KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH

KERUNTUHAN KBU
-BERPUSAT DI DAMSYIK.
-AKIBAT SERANGAN DRPD GERAKAN ABBASIYAH.
-HAMPIR KESELURUHAN KERABAT KETURUNAN KBU TERBUNUH.
FAKTOR KEJATUHAN KBU
-SIKAP BEBERAPA PEMERINTAH YG MENGABAIKAN AJARAN ISLAM.
-KEMEWAHAN HIDUP MENYEBABKAN KHALIFAH LALAI DRPD MELAKSANAKAN
TUGAS & TANGGUNGJAWAB.
-KEPINCANGAN PEMIMPIN TELAH MELAHIRKAN SIKAP TIDAK PUAS HATI DALAM
KALANGAN RAKYAT.
-SIKAP PEMERINTAH YANG MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI.
-SIKAP PEMERINTAH YG TERPENGARUH DENGAN DUNIA.
-PEMILIHAN PEMIMPIN TIDAK MENGIKUT SYURA.
-PENENTANGAN ULAMA TERHADAP PEMERINTAH.
-PEMERINTAH YG DILANTIK TIDAK LAYAK.
-GOLONGAN MAWALI TELAH DIDISKRIMINASI SEPERTI DALAM PENJAWATAN.
-SISTEM PELANTIKAN KHALIFAH SECARA WARISAN DITENTANG.
-GOLONGAN MAWALI DIKENAKAN CUKAI YANG TINGGI.
-MUNCUL GOLONGAN SYIAH DAN KHAWARIJ.