Anda di halaman 1dari 9

Konsep Baik, Benar dan Patut

Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik, benar dan
patut.
Contohnya:
Kita patut melakukan apa yang baik dan benar.
Anda patut berkelakuan baik.
Anda patut makan makanan berkhasiat
Menderma adalah satu perbuatan yang baik dan patut dilakukan.
Sesuatu tindakan itu dikata baik atau benar sekiranya tindakan sejajar
dengan tugas dan tanggungjawab, dan salah jika perlakuan/tindakan
bertentangan konsep baik dan benar. Konsep ini adalah agak abstrak dan
ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam konteks atau
pendekatan yang berbeza.
Konsep Baik
Menurut Hobbes, baik adalah sebarang objek yang diingini dan buruk adalah
sebarang objek yang dibenci.
Lewis pula mengatakan bahawa baik atau buruk merupakan pengalaman
seseorang individu secara intrinsik.
Confucious menjelaskan baik ini ditunjukkan melalui tingkah laku sendiri.
Aristotle menganggapkan baik adalah unsur-unsur kebahagian yang ada dan
dirasainya.
Sebenarnya idea baik boleh memberi makna yang berbeza mengikut situasi
tertentu. Misalnya, pisang ini baik merujuk kepada maksud pisang itu
sedap rasanya. Apabila kita memuji seseorang itu baik hatinya, maka makna
baik di sini merujuk kepada sifat-sifat yang suka membantu atau empati.
Oleh itu, konsep baik merupakan penerimaan atau sikap psikologi individu.
Apa yang jelas di sini ialah sesuatu yang baik memang memenuhi keperluan
kita serta membawa kepuasan kepada kita.

Konsep Benar
Perkataan benar bermaksud betul dan mengandungi ciri-ciri penjelasan
nilai. Sesuatu yang dianggap benar mempunyai fakta-fakta, sebab-sebab
dan bukti-bukti yang sah atau diterima oleh majoriti.
Kepercayaan kepada Tuhan dan menurut ajaran agama merupakan tugas
kebenaran yang mutlak, iaitu tidak boleh dibahaskan atau dikaitkan
dengan perkembangan sains atau amalan-amalan sosial pada bila-bila masa.
Manakala Hukum Newton merupakan kebenaran saintifik yang boleh
dibuktikan dengan fakta-fakta atau maklumat-maklumat yang dikumpul dan
dianalisiskan secara saintifik. Pantang larang dan peraturan adat pula
merupakan kebenaran relatif kerana ini hanya wujud secara relatif. Ini
adalah kerana pantang larang yang mungkin benar pada hari ini tetapi
dengan perubahan masa mingkin ia akan menjadi salah kemudiannya.
Konsep Patut
Patut boleh diertikan seharus, mesti atau sesuai. Moore (1903)
menyatakan patut membawa erti yang sama dengan baik kerana
mempunyai unsur bertindak secara waras dan bijaksana. Konsep patut
memerlukan penilaian intrinsik yang perlu:
memberi pertimbangan terhadap satu standard yang boleh diterima oleh
manusia
memberi tafsiran secara psikologi terhadap fakta-fakta yang wujud
memberi persetujuan kerana mempunyai pendapat yang sama atau
mempunyai sifat-sifat yang sama
tidak setuju dengan sesuatu kelakuan

Pemikiran Naturalis
Definisi dan ciri-ciri :
Naturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu
dalam keadaannya yang sebenar. Menurut Peter R.S. dalam Ethnics and
Education, tabii (nature)manusia perlu diketahui sebelum memahami cara
bagaimana mereka harus hidup. Ahli-ahli falsafah bersetuju bahawa manusia
adalah rasional secara tabii atau semulajadi berbanding dengan haiwan yang
lain. Manusia jauh berbeza dripada haiwan kerana manusia mempunyai
keupayaan untuk berfikir dan bertindak secara rasional dengan
menggunakan akal. Manusia juga boleh menaakul serta meletakkan batasanbatasan terhadap kehendak-kehendak mereka.
Secara tabii, manusia mempunyai kebolehan untuk membentuk dan
mengekalkan hubungan peribadi, jadi mereka dapat menggalakkan
pembentukan hubungan yang baik sesama sendiri atau dengan ahli-ahli yang
lain. Persahabatan ini tidak terdapat di antara haiwan yang lain. Haiwan lain
memang tidak dapat menghormati antara satu sama lain. Ini bermakna
mereka menganggap hubungan seperti hubungan kekeluargaan sebagai
hubungan yang biasa dan bermoral manakala hubungan atau kelakuan
seperti hubungan seks sebagai kelakuan yang tidak bermoral.
Kecenderungan individu untuk menerima apa sahaja keadaan yang
sebenar dapat dikatakan berfikiran naturalis. Pemikiran ini dikritik kerana
dianggap sebagai falasi naturalistik iaitu tanggapan bahawa wanita
seharusnya menjadi suri rumah sahaja dan lelaki adalah yang memberi
nafkah kepada keluarga dan ini adalah tidak wajar dan masyarakat sudah
berubah dari zaman kuno kepada zaman moden.
Secara logik, sesuatu tidak boleh ditentukan secara langsung dengan
berdasarkan sesuatu situasi sahaja.
Antaranya contoh yang menggambarkan
masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah:

seseorang

individu

atau

Seorang pelajar Tingkatan Lima mengeluh apabila melihat slip


keputusan peperiksaan percubaan setara yang keseluruhannya teruk.
Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan

mengatakan memang dia bodoh, belajar macam mana pun begitu juga
prestasinya. Dia tidak berusaha untuk mencari alasan-alasan yang
menyebabkan dia mendapat markah yang rendah.
Masih ada masyarakat yang percaya dengan maksud peribahasa rezeki
secupak takkan jadi segantang. Lantaran itu mereka terus menerus
miskin walau pun negara telah merdeka 47 tahun yang lalu.
Pulau Langkawi sebelum ini tidak membangun kerana kebanyakan
penduduknya percaya bahawa pulau itu terkena Sumpahan Mahsuri
iaitu tujuh keturunan menjadi padang jarak padang tekukur. Dengan
kata lain mereka menerima sumpahan Mahsuri hingga menyebabkan
kurang daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut sebelum
tujuh keturunan berakhir.
Pemikiran Emotivis
Definisi dan ciri-ciri :
Aliran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut
perasaan atau emosi. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka, kata-kata,
tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih.
Emotivis berasal dari perkataan emosi yang merujuk kepada
kebangkitan perasaan. Emotivis menerangkan bahawa pertimbangan moral
bukanlah mengikut pernyataan fakta seperti yang dinyatakan oleh naturalis,
tetapi adalah mengikut emosi, sikap atau perasaan.
Menurut golongan emotivis,individu-individu tersebut hanya
menyatakan perasaan mereka dan pada masa yang sama mungkin
menimbulkan perasaaan yang sama di kalangan orang-orang yang
mendengar pernyataan-pernyataan itu. Dengan kata lain, golongan emotivis
berpendapat bahawa pentafsiran-pentafsiran moral tidak menyampaikan
maklumat-maklumat mengenai dunia ini tetapi hanya merupakan pernyataan
mengenai emosi atau perasaan orang yang membuat pentafsiran atau
pernyataan-pernyataan moral.

Berdasarkan pertimbangan moral, seseorang itu mula-mula


menyatakan perasaannya dan kemudian akan cuba mengajak orang lain
berkongsi perasaan itu.
Menurut pandangan emotivis, pertimbangan moral adalah subjektif,
dan tidak memerlukan sebarang teori asas yang istimewa atau yang boleh
mendukung perlakuan moral. Pandangan emotivis memberi sumbangan
dengan memperkenalkan satu dimensi yang penting yang bukan sahaja
berfokus kepada pemikiran rasional, malah emosi moral. Golongan emotivis
cuba menganalisis apa yang salah dari segi emosi, sikap atau perasaan
yang tidak dipersetujui. Tetapi konsep tidak dipersetujui mengandaikan
terlebih dahulu penanggapan salah. Pentafsiran-pentafsiran seperti ini
mempunyai unsur emosi atau perasaan. Jelaslah bahawa kelemahan teori
emotivis ialah ia tidak mempunyai konsep emosi yang lengkap.
Kritikan terhadap pandangan ini adalah kerana terdapat tindak balas
emosi berlainan terhadap situasi yang sama. Ini memungkinkan keputusan
dibuat secara sewenang-wenangnya dan tidak dikaji terlebih dahulu.
Antara contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat
yang berfikiran sedemikian ialah:
Seorang perompak telah menembak mati seorang wanita berusia 30an
di tempat letak kereta Gedung Membeli Belah Giant kerana wanita
tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut.
Melihat kecurangan isteri di depan mata menyebabkan suami tanpa
berfikir panjang lalu menceraikannya, menyiksa atau membunuhnya.
Murid Tingkatan Empat menumbuk guru kelas yang menyindir
keturunan murid tersebut
Bersikap seperti marahkan pijat kelambu dibakar
Bunuh diri kerana kecewa dalam percintaan
Menghalau anak dari rumah kerana anak itu telah menconteng arang
di muka keluarga.

Sekumpulan lelaki merogol seorang gadis kerana abang gadis itu


membunuh salah seorang daripada saudara kumpulan lelaki tersebut.
Lupin berasa marah apabila didapati tugasannya telah diberi markah
yang rendah oleh pensyarahnya. Mengenai markah yang rendah itu,
Lupin mungkin berkata , Pensyarah itu aneh betul! Adakah dia
membaca dan meneliti tugasan saya dengan rapi? Mungkin tidak.
Pemalas!
Pemikiran Intuitionis
Definisi dan ciri-ciri :
Adakalanya, kita tahu kita boleh mempercayai seseorang walaupun
kita baru pertama kali menemui orang itu. Setengah-setengah orang
merasakan mereka tahu perkara-perkara seperti ini. Pengetahuan ini
diperoleh melalui intuisi. Perkataan intuisi berasal daripada perkataan Latin
intueor yang bermakna saya memandang tepat kepada sesuatu. Ia
merupakan satu proses melihat atau memahami secara intelek. Menurut
pandangan intuisionis, pengetahuan ini boleh diperoleh melalui fahaman
atau pengertian langsung.
Aliran pemikiran ini merujuk satu proses melihat dan memahami
secara spontan. Aliran ini ada kaitannya dengan gerak hati. Dengan itu,
tindakan seseorang individu yang berfikiran intuisionis adalah berlandaskan
apa yang dirasai di dalam hatinya. Orang tua yang bijak telah mengalami
1001 pengalaman hidup oleh itu apabila mereka menghadapi sesuatu
masalah atau isu, mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang
tersurat. Bak kata pepatah Melayu terkilat ikan di air sudah tahu jantan
betina.
Dengan kata lain pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang
lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu. Aliran
pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal.
Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran
terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. Maka
berkatalah Munsyi Abdullah, intelek Melayu dalam bahasa indahnya, lagi
kutebas pohon di hutan, baru kutahu luasnya bentara.

Kesimpulannya, orang yang terlebih dahulu makan garam, maka


teballah intuisionisnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu
oleh lelaki don juan atau kasanova lantaran pengalaman hidupnya yang
masih hijau; sebab itulah mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji
manis lelaki hidung belang.

Antaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat


yang berfikiran sedemikian ialah:
Gerak hati orang tua ketika menilai bakal menantu pada kali pertama
berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran
lantaran faktor usia.
Gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki don juan atau
kasanova lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau kerana
mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji manis lelaki hidung
belang.
Sekiranya Vinod, seorang pelatih, berfikiran intuisionis, mungkin
akan berkata sedemikian mengenai markah yang rendah diperoleh
bagi kerja kursusnya, Cis! Pensyarah itu memang tidak suka pada
saya, sebab itulah markah saya rendah. Lain kali, saya tak akan
bekerjasama dengannya.
Pemikiran Rasionalis
Definisi dan ciri-ciri :
Rasionalis berasal daripada perkataan ratio yang bermakna reason
atau sebab. Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua,
menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran
rasional yang waras dan logik.
Beza antara manusia dan binatang ialah akal. Manusia yang waras
akan menggunakan akal fikirannya untuk penaakulan, membuat keputusan
dengan bijak, menyelesaikan masalah, merekacipta sesuatu yang boleh
dimanfaatkan manusia sejagat.
Kes-kes bunuh diri, menggunakan
keganasan untuk mendapat sesuatu, bukanlah berpunca daripada pemikiran
rasional.
Ahli-ahli falsafah yang menekankan penaakulan atau pemikiran
sebagai faktor utama dalam pengetahuan sebagai rasionalis. Golongan
rasionalis mempunyai pendangan bahawa kita mengetahui sesuatu hasil
daripada pemikiran kita; bahawa fikiran kita berupaya menemui kebenaran

dengan dirinya sendiri. Mengikut pandangan ini, pengetahuan diperoleh


dengan cara membandingkan idea dengan idea-idea lain. Golongan
rasionalis berpendapat bahawa pancaidera-pancaidera dengan sendirinya
tidak dapat menghasilkan pentafsiran-pentafsiran yang sah. Pengalamanpengalaman yang diperoleh melalui pancaindera kita seperti penglihatan,
pendengaranm sentuhan, bau dan rasa hanya merupakan bahan-bahan
mentah pengetahuan. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh itu perlu
disusun oleh pemikiran kita supaya membentuk satu sistem yang bermakna
sebelum ia menjadi pengetahuan. Bagi golongan rasionalis, pengetahuan itu
diperoleh daripada konsep-konsep, prinsip-prinsip dan hukum-hukum,
bukan daripada deria fizikal sahaja.
Menurut golongan rasionalis lagi, manusia mempunyai keupayaan
untuk mengetahui dengan pasti, pelbagai kebenaran mengenai kebenaran
bumi yang tidak dapat diberikan oleh pacaindera semata-mata.
Antaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat
yang berfikiran sedemikian ialah:
Kalau Abu lebih berat daripada Lupin dan Lupin lebih berat daripada
Seng Hui, maka Abu adalah lebih berat daripada Seng Hui.
Dua tambah dua bersamaan dengan empat.
Jumlah tiga sudut dalam bagi sebuah segitiga ialah 180 atau dua
sudut tepat.
Siti, seorang guru pelatih, telah menyempurnakan kerja kursus alat
pandang dengar dengan baik tetapi markah yang diperolehnya adalah
rendah. Siti, yang menunjukkan aliran pemikiran rasionalis mungkin
berkata, Apakah sebab-sebabnya tugasan saya kurang elok?
Mungkinkah gambar-gambar yang saya gunakan itu kurang jelas?
Elok saya tanya pensyarah saya supaya saya tidak mengulangi
kesalahan-kesalahan itu pada masa yang datang.