Anda di halaman 1dari 4

SEJARAH SPM 2015

SMK WAKUBA, TAWAU


ANALISA DAN POST MORTEM SPM
TAHUN 2015
MATAPELAJARAN

TAHU
N

BIL
CALO
N

: SEJARAH

CEMERLANG

LULUS

A
+

A-

JU
M

B
+

C
+

JU
M

LULUS

GAG
AL

GPMP

2012
2013
2014

49

6.1

1
3

1
2

43

87.
8

46

93.9

6.1

6.16

2015

52

1.9

10

47

90.
4

48

92.3

6.2

6.00

ULASAN

SEJARAH SPM 2015

KEKUATAN:
1.
2.
3.
4.
5.

Respon pelajar amat baik dalam menulis nota dan latihan yang diberikan oleh guru.
Guru berkeyakinan dan bermotivasi semasa mengajar
Guru menggunakan pelbagai kaedah dalam merangsang minat pelajar dalam kelas.
Bimbingan yang mencukupi dari guru membantu pelajar dalam memperolehi keputusan yang baik.
Pelajar sentiasa didedahkan dengan format kertas peperiksaan yang terkini.

KELEMAHAN:
1. Segelintir pelajar masih lagi dalam keadaan selesa dan kurang memberI perhatian penuh semasa sesi P&P dan
latihan.
2. Ada dikalangan pelajar tidak mempunyai buku teks sebagai rujukan utama.
3. Pelajar kurang membuat ulangkaji di rumah.
4. Pelajar terlalu bergantung sepenuhnya kepada guru dalam pencarian dan penyediaan sumber .

STRATEGI PENINGKATAN:

SEJARAH SPM 2015

PROGRAM

1. Mutiara Sejarah

2. Kelas Tambahan
Sejarah

3. Modul KBAT

4. Nota Kilat dan Modul


Latihan

OBJEKTIF
1. Meningkatkan kualiti pelajar
cemerlang agar dapat
menyumbang
kearah peningkatan kualiti
pencapaian mata pelajaran
Sejarah
SPM.
1.Pelajar mempunyai masa dan
peluang untuk berbincang
berkenaan
topik-topik yang telah
dipelajari.
2. Menjawab koleksi soalansoalan
peperiksaan SPM sebagai
pendedahan.
3. Menganalisis tpoik-topik SPM
yang
lepas.
1. Menjawab soalan KBAT
dengan
betul
2. Pelajar lebih bersedia
dengan soalan
KBAT terutama dalam Kertas
2 dan 3.
1. Pelajar dapat mengulangkaji
topik
Tingkatan 4 dan 5 dengan
pantas.
2. Pelajar dapat menghafal dan
memahami topik-topik yang

TARIKH
LAKSANA
APRIL - OKTOBER

MAC - OKTOBER

KUMPULAN SASARAN

- Pelajar terpilih yang


cenderung untuk
mencapai
target A+.
- 6 orang pelajar terbaik akan
dipilih.

- Semua calon SPM tahun


2016.

APRIL - OKTOBER

- Semua calon SPM tahun 2016.

APRIL - OKTOBER

- Semua calon SPM tahun 2016

SEJARAH SPM 2015


telah
dipelajari.
3. Pelajar menjawab soalan
dengan
format yang betul.

Disediakan oleh : ZAKARIAH BIN AMIRIL


Tarikh : 10 MAC 2016