Anda di halaman 1dari 4

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

NOMBOR BULAT
1 Rajah 1 menunjukkan kumpulan beberapa digit nombor.

Rajah 1
Menggunakan semua angka di atas, bentukkan satu nombor yang
nilai tempat bagi angka 1 ialah ratus.

2 Tulis enam puluh ribu lapan ratus tiga belas, dalam angka.

Tuliskan angka bagi 'lima puluh enam ribu tujuh'

1 SKTPB MATEMATIK 2016

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

Tulis lima puluh ribu empat ratus tiga belas, dalam angka.

Ismail menyimpan 167 setem dalam negara dan 55 setem luar


negara. Manakala Murad menyimpan 350 keping setem pelbagai
negara dan abangnya mempunyai 3 270 keping setem sejak 3
tahun lalu. Hitungkan jumlah setem mereka?

6 Sebuah kilang mengeluarkan 20 670 buku sabun pada bulan


Januari, 22 475 bulan Februari dan 28 665 pada bulan Mac.
2 SKTPB MATEMATIK 2016

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

Hitungkan jumlah sabun yang dikeluarkan pada bulan itu?

Dalam kelas 6 Damai terdapat 43 orang pelajar dan bilangan


kelas 6 Istimewa terdapat 8 orang pelajar kurang daripada kelas 6
Damai. Berapakah bilangan pelajar dalam kelas 6 Istimewa?

Puan Gayah menyediakan 250 liter air sirap. 75 liter dijual dan
125 liter daripadanya dimasukkan ke dalam botol. Hitungkan
isipadu air, dalam l, air sirap yang tinggal.

3 SKTPB MATEMATIK 2016

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

Sebuah bakul boleh mengisi 18 biji durian.Jika ada 576 biji


durian, berapa buahkah bakul diperlukan untuk mengisi ke semua
durian itu dengan sama banyak?

4 SKTPB MATEMATIK 2016