Anda di halaman 1dari 17

TERHAD

55

TERHAD

55

1. (a) Bulatkan unit SI yang betul bagi kuantiti fizik berikut.

(3 markah)
(b) Padankan alat pengukur berikut dengan aktiviti mengukur yang betul.

(3 markah)
2

TERHAD

2.

55

Rajah dibawah menunjukkan beberapa jenis sel yang terdapat dalam badan
manusia.
(a). Labelkan sel-sel berikut dengan perkataan yang diberikan.

(2 markah)
(b). Dalam jadual berikut, buatkan garisan untuk memadankan setiap sel
dengan fungsi yang betul.
Sel

Fungsi

Membawa oksigen ke seluruh


bahagian badan

Mempertahankan badan dari


serangan penyakit

Terlibat dalam proses pembiakan

Menghantar maklumat

(4 markah)

TERHAD

3.

55

Rajah 1 menunjukkan sebuah lokasi Nor Hashim dan keluarganya pergi berkhemah.

Rajah 1
(a) Berdasarkan pemerhatian Nor Hashim di kawasan perkhemahan, lengkapkan
peta buih di bawah menggunakan perkataan-perkataan
perkataan perkataan yang diberi dalam petak
di bawah.

[2 markah]

TERHAD

55

(b) Semasa menikmati pemandangan tersebut, Nor Hashim terganggu dengan


pembuangan bekas-bekas polistirena oleh para pengunjung.
(i). Nyatakan dua kesan pembuangan bekas polistirena terhadap alam sekitar.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
[2 markah]
(ii). Cadangkan dua bahan lain yang boleh menggantikan penggunaan bekas
polistirena.
......................................................., .................................................................
[2 markah]
4.

(a). Mirza melawat sebuah gerai kraf tangan yang dikendalikan oleh Persatuan
Orang-orang Buta. Dia mendapati orang cacat penglihatan menggunakan deria
sentuhan mereka dalam penghasilan kraf tangan.
Rajah 2 menunjukkan keratan rentas bagi kulit.

Rajah 2
Dalam Rajah 2, labelkan P dan Q dengan menggunakan perkataan-perkataan
yang diberi dalam petak di bawah.

[2 markah]
5

TERHAD

55

(b). Semasa lawatan itu, Mirza melihat orang buta menggunakan hujung jari untuk
membaca Braille.
Jelaskan mengapa mereka menggunakan hujung jari dan bukannya hujung jari
kaki untuk membaca Braille.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(2 markah)
(c). Mirza membeli sebuah bakul. Semasa membuat pembayaran bagi bakul tu, dia
mendapati penjual yang buta boleh memulangkan baki duitnya dengan tepat.

Jelaskan bagaimana penjual yang buta itu boleh memulangkan baki duitnya
dengan tepat.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(2 markah)

TERHAD

5.

55

Rajah 3 dibawah menunjukkan struktur mata manusia. Mata adalah organ deria yang
membolehkan kita melihat sesuatu objek. Objek dapat dilihat apabila objek
memantulkan cahaya yang mengenainya. Cahaya akan bergerak dan memasuki
kornea. Kornea akan membiaskan cahaya ke gelemair dan gelemair akan
membiaskan cahaya ke anak mata. Anak mata akan mengawal jumlah cahaya yang
akan memasuki mata. Kanta mata pula akan memfokuskan sinar cahaya ke retina
melalui gelemaca. Kemudian gelemaca akan membiaskan sinar cahaya ke retina
yang peka cahaya. Di retina, imej yang songsang akan terbentuk. Impuls saraf
daripada retina akan dihantar ke otak melalui saraf optik. Otak akan mentafsir impuls
saraf dan memberitahu apa yang dilihat oleh pemerhati.

Rajah 3
(a).

Lengkapkan laluan mekanisma penglihatan dari objek ke otak.

(3 markah)
(b).

Terangkan dengan cadangan bagaimana melindungi mata dan penglihatan


anda?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
[2 markah]

(c).

Dengan merujuk kepada Rajah 3 di atas, labelkan sebagai X, struktur mata


yang berfungsi untuk mengawal saiz anak mata kita.

(1 markah)
7

TERHAD

6.

55

Rajah 4.1 menunjukkan struktur hidung manusia. Kita mengesan bau apabila bahan
kimia dari makanan atau bahan-bahan lain masuk ke dalam hidung, bahan-bahan ini
melarut ke dalam mukus dan meransang sel-sel deria. Kemudian sel-sel deria
menghantar impuls saraf ke otak. Otak mentafsirkan impuls dan memberitahu kita
bau tersebut.

Rajah 4.1
(a)

(i).Lengkapkan carta yang berikut untuk menunjukkan laluan impuls saraf


untuk mengesan bau.

(3 markah)
(ii).Terangkan dua cadangan bagaimana melindungi hidung dan deria bau
anda.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(2 markah)
(iii). Encik Hairie bekerja di sebuah kilang membuat cat. Semasa berkerja dia
akan menghidu bau cat yang menyengitkan. Apakah risiko yang akan di
alami oleh Encik Hairie jika dia berkerja di kilang itu untuk tempoh yang
lama?
............................................................................................................................
(1 markah)
8

TERHAD

(b).

55

Rajah 4.2 berikut


ikut menunjukkan struktur dan bahagian lidah manusia. Setiap
bahagian lidah berupaya mengesan jenis rasa yang berbeza.

Rajah 4.2
Padankan
adankan bahagian-bahagian
bahagian bahagian lidah tersebut dengan jenis rasa makanan
yang boleh dikesannya seperti disenaraikan dalam jadual berikut.

Bahagian Jenis makanan


lidah
Buah belimbing besi
Ikan kembong masin
Serbuk kopi
Aiskrim
[2 markah]

(c).

Apabila seseorang itu mengalami selsema, dia akan mengalami kurang


selera makan kerana makanan yang dimakannya berasa tidak enak.
Jelaskan mengapakah keadaan ini berlaku?.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(2 markah)

TERHAD

7.

55

Rajah 5 .1 menunjukkan bagaimana mata boleh melihat.

Rajah 5.1
(a). (i). Nyatakan dua perbezaan antara objek P dan imej Q.
...........................................................................................................................
(2 markah)
(ii). Bagaimana saiz imej Q berubah apabila mata berada 10 cm dari objek P?
............................................................................................................................
(1 markah)
(iii). Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di (b).
............................................................................................................................
(1 markah)
(b). (i). Lengkapkan lakaran dalam Rajah 5.2 untuk menunjukkan pembentukan imej
bagi objek jauh pada retina seseorang yang rabun jauh.

Rajah 5.2
(2 markah)
(ii). Nyatakan dua faktor yang menyebabkan situasi pada Rajah 5.2 berlaku?.
............................................................................................................................
(2 markah)

10

TERHAD

55

(iii). Bagaimanakah situasi pada Rajah 5.2 boleh diperbetulkan.

............................................................................................................................
(1 markah)
(iv). Namakan satu jenis kecacatan penglihatan lain yang anda telah pelajari.

............................................................................................................................
(1 markah)

8.

Kaji gambar foto haiwan dalam Rajah 6.1 dan jawab soalan-soalan yang berkaitan
dengan penglihatan stereoskopik dan monokular.

Haiwan Y

Haiwan X

Rajah 6.1

(a)

Apakah jenis penglihatan bagi haiwan X dan Y?


Haiwan X

Haiwan Y

[2 markah]
(b)

Haiwan yang manakah mempunyai medan penglihatan yang lebih luas?


............................................................................................................................
(1 markah)

11

TERHAD

(c)

55

Nyatakan dua kelebihan penglihatan yang lebih luas pada haiwan yang
dinyatakan di soalan b?
..........................................................................................................................
............................................................................................................................
[2 markah]

(d)

Apakah kelebihan jenis penglihatan yang dimiliki oleh haiwan Y?

..............................................................................................................................
[ 1 markah]

(e)

Lukis medan penglihatan monokular dan penglihatan stereoskopik dalam


Rajah 6 (b) di bawah.

Rajah 6 (b)
[2 markah]

12

TERHAD

(f)

55

Beri dua contoh masing-masing, bagi haiwan yang mempunyai penglihatan


yang sama seperti:
(i) Haiwan X

= ______________ ,

________________

ii) Haiwan Y

= ______________ ,

________________
(2 markah)

9.

Rajah 7.1 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat dan mengenalpasti


rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.

Rajah 7.1

(a)(i). Dalam petak hari ke-5 pada Rajah 7.1, Lukis satu anak panah untuk
menunjukkan arah pertumbuhan pucuk selepas 5 hari.
(1 markah)
(ii).

Beri satu sebab bagi jawapan di (a)(i).

.......................................................................................................................
(1 markah)
(iii). Apakah jenis tropisme yang ditunjukkan oleh pucuk itu?

............................................................................................................................
(1 markah)
13

TERHAD

55

(iv). Nyatakan satu kepentingan tropisme di (a)(iii) kepada tumbuhan.

............................................................................................................................
[1 markah]

Rajah 7.2

(b). Rajah 7.2 menunjukkan biji benih bercambah dalam tiga bikar yang berlainan Q,
R dan S.
(i). Mengapakah akar-akar Q dan R tumbuh ke arah yang ditunjukkan pada
Rajah 7.2
............................................................................................................................
[1 markah]

(ii).Mengapakah pertumbuhan akar-akar dalam bikar S dikenali sebagai


Geotropisma positif?
............................................................................................................................
[1 markah]

14

TERHAD

(c).

55

Rajah menunjukkan tumbuhan mentimun yang bergerakbalas terhadap


sentuhan permukaan.

Rajah 7.3

(i)

Nyatakan apakah jenis gerakbalas yang ditunjukkkan oleh tumbuhan


mentimun seprti dalam Rajah 7.3
...............................................................................................................
[1 markah]

(ii)

Wajarkan kepentingan gerakbalas itu kepada tumbuhan berbatang


lembut seperti tumbuhan mentimun dalam kemandirian spesis
tersebut.
...............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
[3 markah]

15

TERHAD

10.

55

Rajah 8.1 menunjukkan aktiviti dan contoh bahan yang boleh menghasilkan tenaga.

R
Rajah 8.1

(a).

(i). Nyatakan mana-mana dua jenis tenaga yang terbentuk daripada Rajah
8.1.
P : ..
Q : ..
R : ..
[ 2 markah ]
(ii).Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di dalam situasi dalam Rajah
8.1 tersebut.
P: ..
Q : ..
[ 2 markah ]

(b).

Rajah 8.2 menunjukkan dua buah bas yang sama dengan warna yang
berlainan.

Bas A
(Berwarna cerah)

Bas B
(Berwarna gelap)

Rajah 8.2
16

TERHAD

55

(i). Berdasarkan pemerhatian anda di dalam Rajah 8.2. penumpang di dalam


bas yang manakah akan merasa lebih panas pada cuaca panas ?
.
[1 markah]
(ii).Apakah inferens yang dapat dibuat berdasarkan situasi di dalam bas A
dan bas B seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 8.2 ?
.
[1 markah]
(iii). Nyatakan hipotesis berdasarkan pemerhatian yang ditunjukkan pada
Rajah 8.2.
.
[1 markah]
(iv). Pengangkutan awam di Malaysia seperti bas adalah lebih sesuai
diwarnakan dengan warna cerah berbanding dengan warna yang gelap.
Apakah pendapat anda dengan penyataan ini. Wajarkan.

.
.
.
.
[3 markah]

------------------------------- KERTAS SOALAN TAMAT -------------------------------

DIsediakan oleh:

Disemak oleh:

....................................
(En. Musa Hj. Tuah)
Guru Subjek,
Panitia Sains
SMK Sri Aman

.............................
(En. Mohd. Fuad B. Mohd Arshad)
Ketua Panitia,
Panitia Sains,
SMK Sri Aman

17