Anda di halaman 1dari 33

SK ENGKABANG, ROBAN

PENDAFTARAN MURID
SESI 2016
4
UJIAN AWAL TAHUN AR1
MAKLUMAT MURID

KELAS:
PEPERIKSAAN:
BIL. DLM SEKOLAH
BIL.
1 YBB2205/
2 YBB2205/
3 YBB2205/
4 YBB2205/
5 YBB2205/
6 YBB2205/
7 YBB2205/
8 YBB2205/
9 YBB2205/
10 YBB2205/
11 XBA2225/
12 XBA2225/
13 XBA2225/
14 XBA2225/
15 XBA2225/
16 XBA2225/
17 XBA2225/
18 XBA2225/
19 XBA2225/
20 XBA2225/
21 XBA2225/
22 XBA2225/
23 XBA2225/
24 XBA2225/
25 XBA2225/
26 XBA2225/
27 XBA2225/
28 XBA2225/
29 XBA2225/
30 XBA2225/
31 XBA2225/
32 XBA2225/
33 XBA2225/
34 XBA2225/
35 XBA2225/
36 XBA2225/
37 XBA2225/
38 XBA2225/
39 XBA2225/
40 XBA2225/
41 XBA2225/
42 XBA2225/
43 XBA2225/
44 XBA2225/
45 XBA2225/
46 XBA2225/
47 XBA2225/
48 XBA2225/
49 XBA2225/

NAMA PENUH MURID(HURUF BESAR)


0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049

ABBYLIA SANNY AK JOHN


ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG
ELOISE LENYA AK BRAYAN
FARANINA AK RAMLEE
FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI
GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA
HENRY BELL GARA AK JUDY
IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP

LUVYA DUYA AK LAJA


MIT LAMAN AK ADAM
NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU

50 XBA2225/

0050

SK ENGKABANG, ROBAN
TABLE OF TEST SPECIFICATION (JSU)
SESI 2016
SCIENCE
4
UJIAN AWAL TAHUN AR1

Level

6
4

6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

NOTE:

YEAR 5

0
0

YEAR 6

TABURAN MENGIKUT TAHUN:

YEAR 4

TABURAN MENGIKUT ARAS KESUKARAN:

0
0
0

5:3:2

TOPIC 1
TOPIC 2

0
0

10,12,8

TOPIC 3

JUMLAH ITEM

APLIKASI

EXTRAPOLATION

INTERPRETATION

TERJEMAH

TOTAL

INTELECT

Year

KEPERLUAN ASAS
PROSES HIDUP
MELINDUNGI DIRI
MIKROORGANISMA
KEMANDIRIAN SPESIES
RANTAI & SIRATAN MAKANAN
INTERAKSI HIDUPAN
PENGUKURAN
TENAGA
ELEKTRIK
CAHAYA
HABA
DAYA
PERGERAKAN
KEADAAN BAHAN
KEADAAN JIRIM
ASID DAN ALKALI
PENGAWETAN MAKANAN
PENGURUSAN BHN BUANGAN
BUMI DAN ALAM SEMESTA
BURUJ
BUMI, BULAN DAN MATAHARI
GERHANA
TEKNOLOGI
KEKUATAN & STABILITI
MESIN

PRINSIP

DEFINISI

FAKTA

UNIT

KEFAHAMAN

KAEDAH

PENGETAHUAN
PENGELASAN

CONSTRUCT

URUTAN

SUBJECT:
YEAR:
EXAMINATION

0
0
0

TOPIC 4
TOPIC 5

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

TOTAL / TOPIC

TABLE OF TEST SPECIFICATION (JSU)


SESI 2016
SUBJECT:
YEAR:
EXAMINATION

SCIENCE
4
UJIAN AWAL TAHUN AR1
BAHAGIAN B

UNIT

Making Inferences
Kod Kriteria

K1

Level
KEPERLUAN ASAS
PROSES HIDUP
MELINDUNGI DIRI
MIKROORGANISMA
KEMANDIRIAN SPESIES
RANTAI & SIRATAN MAKANAN
INTERAKSI HIDUPAN
PENGUKURAN
TENAGA
ELEKTRIK
CAHAYA
HABA
DAYA
PERGERAKAN
KEADAAN BAHAN
KEADAAN JIRIM
ASID DAN ALKALI
PENGAWETAN MAKANAN
PENGURUSAN BHN BUANGAN
BUMI DAN ALAM SEMESTA
BURUJ
BUMI, BULAN DAN MATAHARI
GERHANA

MESIN

K3

K4

K5

Interpreting Data
K6

K7

K8

Controlling Variables
K9

K10

S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S

K11

K12

Making
hypotheses

K13

K14

M H S M H S M H S

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Year
5
6
4

Year

6
4
Year

5
6
4

Year

Year

MARKAH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TEKNOLOGI
KEKUATAN & STABILITI

K2

Predicting

TOTAL

ASPEK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
TOPIC 4 0
YEAR 4 0 TOPIC 1 0
TOPIC 5 0
YEAR 5 0 TOPIC 2 0
0
YEAR 6 0 TOPIC 3 0

0
0

TOTAL / TOPIC

0
0

KOD

KRITERIA

K1
K2
K3

menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian


menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian
menyatakan pemerhatian tambahan untuk menguji kejituan inferens

K4

menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasi data

K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan data diberi atau maklumat/pengalaman lalu
membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul( aim)
menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul.
menyatakan hubungan antara pembolehubah
membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang dikumpul
menyatakan pembolehubah yang digunakan dalam penyiasatan
menyatakan pembolehubah dimanipulasi(W2C)
menyatakan pembolehubah bergerak balas(W2M / W2O)
menyatakan pembolehubah yang di malarkan
mencadangakan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah

TABLE OF TEST SPECIFICATION (JSU)


RUMUSAN JSU
SESI 2016
SUBJECT:
YEAR:
EXAMINATION:

SAINS
4
UJIAN AWAL TAHUN AR1

Item No.
Sec A

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Construct

1d

2a

2b

2ci

2cii

3a

3bi

3bii

3c

4a

4b

4c

4d

5a

5b

5c

5d

Sec B

1c

Qus. No

1b

ANSWER

1a

Level

Construct
Level

MARKS
Kod Konstruk / Topik
Sction A
F: fact
T: translation
Section B
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

D: definition

C: classification
I: interpretation

S: secquence
M: method
P: principle
E: extrapolation
A: application

menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian


menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian
menyatakan pemerhatian tambahan untuk menguji kejituan inferens
menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasi data
menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan data diberi atau maklumat/pengalaman lalu
membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul( aim)
menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul.
menyatakan hubungan antara pembolehubah
membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang dikumpul
menyatakan pembolehubah yang digunakan dalam penyiasatan
menyatakan pembolehubah dimanipulasi(W2C)
menyatakan pembolehubah bergerak balas(W2M / W2O)
menyatakan pembolehubah yang di malarkan
mencadangakan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah

SK ENGKABANG, ROBAN

ITEMS ANALYSIS
SESI 2016
UJIAN AWAL TAHUN AR1
SAINS
4

EXAMINATION
SUBJECT
CLASS

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

SCORE

PAPER 1
1

No. Soalan
konstruck soalan

Skema Jawapan

B C B D D B C B C C B C A C A C C C C A

18

B D D B D A

A C C C A

23

B C C B D A D A C D A C D C A

26

Jawapan Calon

Nama Murid
ABBYLIA SANNY AK JOHN

ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG

B D A

ELOISE LENYA AK BRAYAN

B C C A

FARANINA AK RAMLEE

B D C C D A C D B

A C C D D D B

FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI

B C A D A C D B C

B D C D D D B C A

GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA

B C D A D D D B D D B D C D D D B C A

A C A

HENRY BELL GARA AK JUDY

B C A A D C D B D A

A D B D D D B

IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP


LUVYA DUYA AK LAJA

B C B D D C D C D D C D C D D D B

MIT LAMAN AK ADAM

NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU

B C A

C A D D B D D B
B C D B

B C D C D A
A

A D C A D D A

A D D D D B C B

B C B C C D D D B D C A D B D D A

A C A

A D B

B D C D B
B

B D C B D D B C A
A

B C C A

B D C B

A D C B C A C D C A C C A

16

A D B D D D B

B C C C D A C B C C A C A

32

A D C B C C B C C D A C B C A
A

A C A

32

B C C D A D B C C A D A

32

A D C D C C C D D B C B D D D B

A D C A

21

B C A

A C B D B C B C B C C C C A D B

B D C D B

14

A C B D C D A C B D D A C A

28

B D B

17

A D B D B D D B D C B D D B
A

B D D C B C C C D B D A D B

B D A D B C C D B

B C B

A D C B

A D C A

A D

Err:509
0
Jumlah Calon

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Bil. Tak Jawab

% Tak Jawab

Bil. Jawab Betul

10

10

11

10

10

% Jawab Betul

91

73

55

55

73

18

82

55

36

36

55

55

73

45

82

82

91

45

64 100 45

64

55

73 9.1 91

27

36

55 9.1 45

64

91

55

73

45

45

45

73

82

L M M M M H H H M M H M M M M SL H

L M SL M M H M M M M M M H

Tahap Penguasaan Calon


KOD TAHAP PENGUASAAN CALON:

H M M M M SL H M L
SL: SANGAT LEMAH L: LEMAH

0 SL
20 L
40 M
80 H

M: SEDERHANA

H: TINGGI

SK ENGKABANG, ROBAN
ITEMS ANALYSIS
SESI 2016
EXAMINATION
SUBJECT
CLASS

No Soalan
Konstruks
Markah Penuh
Nama Calon
ABBYLIA SANNY AK JOHN
ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG
ELOISE LENYA AK BRAYAN
FARANINA AK RAMLEE
FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI
GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA
HENRY BELL GARA AK JUDY
IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP
LUVYA DUYA AK LAJA
MIT LAMAN AK ADAM
NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU
JUM.CALON
JUM.SKOR
MIN SKOR
Indeks Kesukaran

UJIAN AWAL TAHUN AR1


SAINS
4

1a
0
1

1b
0
1

1c
0
1

1d
0
1

2a
0
1

2b
0
1

2c
0
2

3ai 3aii 3bi1 3bi2 3bii


0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

4a
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
11
5
0.5
0.5

0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
11
4
0.4
0.4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
11
7
0.6
0.6

1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
11
9
0.8
0.8

1
1
2
2
1
2
2
2
0
2
1
11
16
1.5
0.7

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
1
0.1
0.1

1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
11
5
0.5
0.5

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
1
0.1
0.1

PAPER 2
4b 4ci 4cii 5ai 5aii 5bi 5bii 6a
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
2
1
1
2
Markah Calon
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
2
1
1
1
2
1
0
1
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
11 11 11 11 11 11 11 11
8
6
6
3
6
2
8
3
0.7 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 1.0 0.4
0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 1.0 0.4

6bi 6bii
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
11
1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
6
0.7
0.7

7a
0
2

7b
0
1

7c
0
1

7di 7dii
0
0
1
1

8a
0
1

8b 8ci1 8ci2 8cii 8ciii


0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
2
1
1
0
0
1
11
3
0.4
0.4

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
6
0.7
0.7

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
11
1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
11
4
0.5
0.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2
0.3
0.3

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
0
0.0
0.0

1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
11
0
0
0
1
0.0 ### ###
0.0 ### ###

SCORE

8
7
11
10
11
20
21
9
3
8
10

HC1
SK ENGKABANG, ROBAN
PENETAPAN SASARAN (ETR) MATA PELAJARAN
UJIAN AWAL TAHUN AR1
4
SESI 2016

SUBJECT

SAINS
A

Jum. Pljr

a.
b
c
d
e
f.
g

UPSR2010

TOV
OTI1
OTI2
OTI3
ETR(K)
ETR(P)

10
11
11
11
11
11
11

0
0
0
0
0
0

B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
0
0
0
0
0

C
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8
2
2
1
1
0

80.00
18.18
13.64
9.09
4.55
0.00
0.00

LULUS
10
100.00
2
18.18
2
13.64
1
9.09
1
4.55
0
0.00
0
0.00

D
3
2
2
1
1
0

E
30.00
18.18
13.64
9.09
4.55
0.00
0.00

6
2
2
1
1
0

60.00
18.18
13.64
9.09
4.55
0.00
0.00

GP
7.00
2.18
1.64
1.09
0.55
0.00
0.00

SK ENGKABANG, ROBAN
PENETAPAN SASARAN (ETR) MATA PELAJARAN

SK ENGKABANG, ROBAN

UJIAN AWAL TAHUN AR1

PENETAPAN SASARAN (ETR) MATA PELAJARAN


UJIAN AWAL TAHUN AR1
4

SESI 2016

4
SAINS

80

MARKAH PENUH:

11

BIL CALON MENDUDUKI:

SAINS

SCORE
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NAMA
ABBYLIA SANNY AK JOHN
ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG
ELOISE LENYA AK BRAYAN
FARANINA AK RAMLEE
FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI
GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA
HENRY BELL GARA AK JUDY
IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP
MIT LAMAN AK ADAM
NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU

P1

TOV

DUYA
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

P2
18
8
23
7
26
11
16
10
32
11
32
20
32
21
21
9
28
8
17
8
0
0
19
6
0
40
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

33
38
46
33
54
65
66
38
45
31
0
31.25
50
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

GD
F
F
E
F
D
C
C
F
E
F
#N/A
F
D
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

P1

P2

ETR(P)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GD
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

GD

TOV

A
B
C
D
E

ETR(P)

0
0
2
2
2

0
0
0
0
0

GRED PURATA MATA PELAJARAN(GPM)

BILANGAN PERATUS
LULUS
GAGAL
TIDAK HADIR:

SKALA GRED/BAND
39
E
49
D
59
C
84
B
80
A
TH
TH

SESI 2016

3 27.27273
8 72.72727
0

SK ENGKABANG, ROBAN
INDEKS OPERASI SASARAN(OTI) MATA PELAJARAN
UJIAN AWAL TAHUN AR1
4
SAINS
BIL
NAMA
1 ABBYLIA SANNY AK JOHN
2 ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG
3 ELOISE LENYA AK BRAYAN
4 FARANINA AK RAMLEE
5 FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI
6 GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA
7 HENRY BELL GARA AK JUDY
8 IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP
9 MIT LAMAN AK ADAM
10 NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU
11
12 DUYA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SESI 2016

P1

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

18
23
26
16
32
32
32
21
28
17
0
19
0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

TOV
P2

GD

8 TH
7F
11 E
10 F
11 D
20 C
21 C
9F
8E
8F
0 #N/A
6F
40 D
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

OTI1(MAC)
P1
P2

13.5
17.3
19.5
12.0
24.0
24.0
24.0
15.8
21.0
12.8
0.0
14.3
0.0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

6.0
5.3
8.3
7.5
8.3
15.0
15.8
6.8
6.0
6.0
0.0
4.5
30.0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

OTI2(SEM1)
P1
P2

9.0
11.5
13.0
8.0
16.0
16.0
16.0
10.5
14.0
8.5
0.0
9.5
0.0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

4.0
3.5
5.5
5.0
5.5
10.0
10.5
4.5
4.0
4.0
0.0
3.0
20.0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

OTI3(JUL/PER)
P1
P2

4.5
5.8
6.5
4.0
8.0
8.0
8.0
5.3
7.0
4.3
0.0
4.8
0.0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

2.0
1.8
2.8
2.5
2.8
5.0
5.3
2.3
2.0
2.0
0.0
1.5
10.0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

ETR(SEM2/UPSR)
P1
P2
GD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

SECTION A

SCIENCE GRADING GRAPH


30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A
B
D

E
1

10

11

12

SECTION B

13

14

15

16

17

18

19

20

SECTION A

SCIENCE GRADING GRAPH


30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

A
B
D

E
1

10

11

12

SECTION B

13

14

15

16

17

18

19

20

SK ENGKABANG, ROBAN

ANALISA KLINIKAL MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN:

SAINS
UJIAN AWAL TAHUN AR1

PEPERIKSAAN:
NAMA GURU:
BIL MURID:

DYG HERNIE

SESI 2016

KELAS:

10
L
%

2G
### %
TOV

BIL

NAMA

P1

P2

ABBYLIA SANNY AK JOHN

18

33

ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG

23

ELOISE LENYA AK BRAYAN

26

FARANINA AK RAMLEE

8
73

TH

ETR

TOT GD

P1

P2 TOT GD

###

38

###

11

46

###

16

10

33

###

FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI

32

11

54

###

GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA

32

20

65

###

HENRY BELL GARA AK JUDY

32

21

66

###

IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP

21

38

###

PEMANTAUAN INDIVIDU / TINDAKAN GURU

MIT LAMAN AK ADAM

28

45

###

10

NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU

17

31

###

###

###

11

12

DUYA

19

31

###

13

Err:509

40

50

###

14

Err:509

### ### ### ###

###

15

Err:509

### ### ### ###

###

16

Err:509

### ### ### ###

###

17

Err:509

### ### ### ###

###

18

Err:509

### ### ### ###

###

19

Err:509

### ### ### ###

###

20

Err:509

### ### ### ###

###

21

Err:509

### ### ### ###

###

22

Err:509

### ### ### ###

###

23

Err:509

### ### ### ###

###

24

Err:509

### ### ### ###

###

25

Err:509

### ### ### ###

###

26

Err:509

### ### ### ###

###

27

Err:509

### ### ### ###

###

28

Err:509

### ### ### ###

###

29

Err:509

### ### ### ###

###

30

Err:509

### ### ### ###

###

30

Err:509

### ### ### ###

###

31

Err:509

### ### ### ###

###

32

Err:509

### ### ### ###

###

33

Err:509

### ### ### ###

###

34

Err:509

### ### ### ###

###

35

Err:509

### ### ### ###

###

36

Err:509

### ### ### ###

###

37

Err:509

### ### ### ###

###

38

Err:509

### ### ### ###

###

39

Err:509

### ### ### ###

###

40

Err:509

### ### ### ###

###

41

Err:509

### ### ### ###

###

42

Err:509

### ### ### ###

###

43

Err:509

### ### ### ###

###

44

Err:509

### ### ### ###

###

45

Err:509

### ### ### ###

###

46

Err:509

### ### ### ###

###

47

Err:509

### ### ### ###

###

48

Err:509

### ### ### ###

###

49

Err:509

### ### ### ###

###

50

Err:509

### ### ### ###

###

SK ENGKABANG, ROBAN
PLAN STRATEGIK
MATA PELAJARAN:
KELAS:
NAMA GURU:
ISU

SAINS

SESI 2016
4
DYG HERNIE
MASALAH

MATLAMAT

SASARAN

ISU 1

STRATEGI
STRATEGI 1

A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
PERATUS LULUS:

0.00

GPM:
ISU 2

STRATEGI 2
0.00

ISU 3

STRATEGI 3

INDIKATOR
PENCAPAIAN

SK ENGKABANG, ROBAN
PLAN TEKTIKAL
MATA PELAJARAN:
KELAS:
NAMA GURU:
STRATEGI
STRATEGI 1

STRATEGI 2

STRATEGI 3

SAINS

SESI 2016
4
DYG HERNIE

PROGRAM
PROGRAM 1

PROGRAM 2

PROGRAM 3

OBJEKTIF
OBJEKTIF 1

TANGGUNG
JAWAB

TEMPOH
JANUARI OGOS 2010

KOS /
SUMBER

TOV

ETR

0
A:
B:
C:
D:
E:

0
0
2
2
2

A:
B:
C:
D:
E:

0
0
0
0
0

PERATUS
LULUS:

PERATUS
LULUS:

18.18

0.00

OBJEKTIF 2

OBJEKTIF 3

INDIKATOR
PENCAPAIAN

0
GPM:

GPM:

2.18

0.00

SK ENGKABANG, ROBAN
PLAN OPERASI PROGRAM UPSR 2010
MATA PELAJARAN: SAINS
KELAS:
4
NAMA GURU:
DYG HERNIE
NAMA PROGRAM:
OBJEKTIF:

PROGRAM 1
OBJEKTIF 1

TEMPOH

JANUARI - OGOS 2010

KUMPULAN SASARAN:
BILANGAN PELAJAR CEMERLANG:
BILANGAN PELAJAR SEDERHANA:
BILANGAN PELAJAR LEMAH:

0
0
0

GURU TERLIBAT:
i
ii
iii
iv
v
PROSES KERJA:
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEKANGAN:
i.
ii.
iii.
iv.
PEMANTAUAN:

PENILAIAN:

PENAMBAHBAIKAN:

PROSES

TARIKH

TANGGUNGJAWAB

SK ENGKABANG, ROBAN
PLAN OPERASI PROGRAM UPSR 2010
MATA PELAJARAN: SAINS
KELAS:
4
NAMA GURU:
DYG HERNIE
NAMA PROGRAM:

PROGRAM 2

OBJEKTIF:
OBJEKTIF 2
0

TEMPOH

KUMPULAN SASARAN:
BILANGAN PELAJAR CEMERLANG:
BILANGAN PELAJAR SEDERHANA:
BILANGAN PELAJAR LEMAH:

0
0
0

GURU TERLIBAT:
i
ii
iii
iv
v
PROSES KERJA:
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEKANGAN:
i.
ii.
iii.
iv.
PEMANTAUAN:

PENILAIAN:

PENAMBAHBAIKAN:

PROSES

TARIKH

TANGGUNGJAWAB

SK ENGKABANG, ROBAN
PLAN OPERASI PROGRAM UPSR 2010
MATA PELAJARAN: SAINS
KELAS:
4
NAMA GURU:
DYG HERNIE
NAMA PROGRAM:

PROGRAM 3

OBJEKTIF:
OBJEKTIF 3
0

TEMPOH

KUMPULAN SASARAN:
BILANGAN PELAJAR CEMERLANG:
BILANGAN PELAJAR SEDERHANA:
BILANGAN PELAJAR LEMAH:

0
0
0

GURU TERLIBAT:
i
ii
iii
iv
v
PROSES KERJA:
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KEKANGAN:
i.
ii.
iii.
iv.
PEMANTAUAN:

PENILAIAN:

PENAMBAHBAIKAN:

PROSES

TARIKH

TANGGUNGJAWAB