Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Tarikh

: 11 Julai 2016

Masa

: 10:20am 11:20am

Kelas

: 1A

Bilangan murid

: 10 orang

Mata Pelajaran

: Matematik.

Topik

: Pecahan.

Subtopik

: Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid akan dapat:


a) Menunjukkan setengah, separuh dan suku.
b) Menyebut perkataan setengah, separuh dan suku.
c) Melorek bahagian satu perdua dan satu perempat.
d) Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat

Pengetahuan sedia ada

: Murid telah mempelajari bahawa setengah atau separuh dihasilkan apabila satu benda itu dipotong
dua.

Nilai murni

: Bekerjasama, tekun dan berani.

Kemahiran berfikir

: Penyelesaian masalah.

Bahan Bantu Mengajar

: Model kek, epal, kad gambar, powerpoint, Kotak Ajaib, kad jawapan, lembaran kerja.

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti

Catatan

Masa
Set Induksi

- Konsep pecahan

- Guru masuk ke kelas sambil membawa kek.


- Murid-murid melihat gambar kek yang ditayangkan.

(3 minit)

BBM:
- Model kek

- Guru bersoal jawab dengan murid.


a) Apakah kek kegemaran kamu?
b) Kek itu kamu beli atau buat sendiri?
c) Bila kamu selalu makan kek?

Nilai :

d) Berapa banyakkah bahagian kek yang kamu selalu


makan?

- Tekun
- Menghayati
- Kerjasama

Langkah 1
(15 minit)

- Konsep separuh atau


setengah.
- Menyebut perkataan
separuh atau
setengah.
- Mengenalpasti gambar

- Guru menayangkan powerpoint.

BBM:

- Murid-murid mendengar guru bercerita.

- Model kek

Nani ada seorang kawan. Nama kawan Nani ialah Lina.


Hari ini merupakan hari jadi Lina. Oleh itu, Nani ingin
memberikan kejutan kepada Lina. Dia telah membuat sebiji
kek untuk Lina. Pada petang harinya, Nani ke rumah Lina

separuh atau

sambil membawa kek yang dibuatnya. Lina sangat seronok

setengah

dengan kejutan itu. Mereka ingin membahagikan kek


tersebut secara sama banyak antara mereka berdua.

- Powerpoint
- Kad gambar
- Epal
Nilai:

- Guru meminta murid menyelesaikan masalah tersebut.


a) Boleh kamu tolong Lina dan Nani untuk membahagikan
kek tersebut kepada dua bahagian?
b) Berapa banyakkah bahagian yang Lina dapat?
c) Berapa banyakkah bahagian yang Nani dapat?
- Guru menyelesaikan masalah tersebut menggunakan kad
gambar.
- Guru mengukuhkan konsep pecahan murid menggunakan
powerpoint.
- Murid mengenalpasti gambar yang ditayangkan guru ialah
separuh atau setengah.
- Murid menyebut perkataan separuh atau setengah.
- Guru menyediakan beberapa kad gambar. Murid diminta
melorekkan bahagian yang menunjukkan satu perdua.

- Murid-murid ditayangkan dengan gambar sebiji epal.


- Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan bertiga.
- Setiap kumpulan mendapat epal yang telah dipotong tetapi
dicantumkan kembali.
- Murid-murid menyebut pecahan epal kumpulan sama ada
mendapat separuh atau setengah epal.
- Guru berbincang bersama murid-murid.

- Menghayati
- Tekun
- Kreatif

Langkah 2

- Konsep suku

(15 minit)

- Menyebut perkataan

- Murid-murid melihat gambar pizza yang ditayangkan.

BBM :
- Powerpoint

suku

- Kad gambar

- Mengenalpasti gambar
suku

- Guru bersoal-jawab dengan murid.

Apakah pizza kegemaran kamu?

Berapa banyak bahagian pizza yang kamu makan?

- Murid-murid mengenalpasti pecahan yang ditunjukkan.

Nilai :
- Kerjasama
- Tekun
- Berani

- Murid-murid diperkenalkan dengan konsep satu perempat


menggunakan powerpoint.
- Murid-murid menyebut perkataan suku berdasarkan gambar
yang dipaparkan.
- Guru meminta murid melorek pecahan satu perempat di atas
kad gambar yang dilekatkan di papan putih.

- Murid mengenalpasti gambar yang dipaparkan guru ialah


suku.

Langkah 3
(15 minit)

- Permainan

- Murid-murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan.


- Setiap kumpulan mendapat satu kotak ajaib.
- Setiap kotak ajaib mengandungi satu set jawapan.
- Soalan akan ditayangkan oleh guru.
- Setiap murid dalam kumpulan akan menjawab soalan

Kotak Ajaib

BBM :

- Kotak Ajaib

mengikut giliran yang telah ditetapkan dengan mengangkat


kad jawapan.
- Contoh soalan :

- Kad jawapan

Nilai:
1) Berapakah bahagian kek yang hilang?

-Kerjasama
-Berbudi bahasa
- Sopan-santun

2) Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berlorek.


1
4
3) Sebutkan pecahan ini.
- Di akhir permainan, beberapa orang murid berkongsi
pandangan mengenai permainan ini dengan murid-murid lain.
- Guru merumuskan isi pengajaran berdasarkan permainan.
Langkah 4
(10 minit)

- Pengukuhan konsep

satu perdua dan satu


perempat.

- Guru memberi lembaran kerja.

BBM :

- Murid dikehendaki menyelesaikan tugasan yang diberi


secara individu.

- Lembaran kerja

DISEDIAKAN OLEH : RAMIZAH BINTI OTHMAN


2010201340060

- Murid mempamerkan hasil kerja di hadapan kelas.

Nilai :

- Murid dan guru berbincang hasil kerja murid bersama-sama.

- Kerjasama

- Murid diberi pujian kerana memberikan hasil kerja yang baik.

- Tekun

- Murid lain diberi dorongan agar mencontohi murid tersebut


supaya dapat menghasilkan kerja yang baik
dan kemas.

- Menghayati

- Murid-murid memberitahu guru apa yang telah dipelajari.

- Usaha
- Berani

- Guru memberi latihan kepada murid untuk disiapkan di


rumah.
Penutup
(2 minit)

- Guru menyimpulkan isi


pelajaran.

- Guru menyimpulkan isi pelajaran.

Nilai :
Menghayati