Anda di halaman 1dari 11

Untuk

Kegunaan
Pemeriksa

SULIT
015/2

2
[40 markah]
Jawab semua soalan

Rajah 1 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar

(i)

Lorekkan petak-petak itu supaya pecahan bahagian berlorek adalah setara


dengan dua per lima.

[ 1 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) , nyatakan jawapan kamu dalam nilai nombor


perpuluhan.

[ 1 markah ]

1
2

.....................................................................................

2 Rajah 2 menunjukkan beberapa kad nombor.

Rajah 2
(i)

Tuliskan nombor yang terbesar dapat dibentuk dari kad nombor di atas.

..............................................................

[ 1 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) lengkapkan ayat matematik di bawah dengan


menggunakan semua nilai pada kad nombor di atas. Kamu hanya dibenarkan
menggunakan sekali sahaja bagi setiap nilai pada kad nombor tersebut.

= 150

[ 2 markah ]

3
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

3 Rajah 3 yang tidak lengkap menunjukkan bulan-bulan yang


mempunyai bilangan hari yang sama iaitu sebanyak 31 hari.

OGOS

JANUARI

DISEMBER

MEI
MAC

(i)

Isikan dua petak kosong tersebut dengan nama bulan yang betul.
[ 2 markah ]

( ii ) Nyatakan nisbah bulan yang mempunyai bilangan 31 hari kepada


bulan-bulan dalam setahun.
3

.......................................................................................

[ 1 markah ]
4

( i ) Lengkapkan ayat matematik dengan mengisikan petak-petak kosong


dengan nombor yang betul.

10 x

+ 4

[ 1 markah ]
( ii ) Berdasarkan jawapan soalan ( i ) yang kamu pilih, cari beza
antara dua nombor tersebut.

[ 2 markah ]
4
3

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 4 menunjukkan beberapa kad nombor pecahan

Rajah 4
( i ) Susun semula nilai pada kad pecahan itu dalam tertib menurun.

...............................................................................

[ 1 markah ]

( ii ) Hitung beza antara nilai pecahan paling besar dengan


nilai pecahan yang paling kecil.

5
3

[ 2 markah ]
6

Jadual 1 menunjukkan jumlah 3 bil kepunyaan Encik Jamri.


Bil

Jumlah
RM75.20

Elektrik

RM21.80

Air

RM84.70

Telefon
Jadual

Dia membayar bil-bil itu di pejabat pos dengan 4 keping


wang kertas RM50.
( i ) Berapakah baki wang yang diterimanya.
[ 2 markah ]
6

( ii ) Hitung beza antara bil yang tertinggi dengan bil yang terendah.
4

[ 2 markah ]

5
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT
015/2
7

Baca petikan dialog di bawah :


Cikgu Yus
Alex
Cikgu Yus
Zura
Cikgu Yus
Devi

: Berapa tinggi kamu, Alex?


: 1.25 meter , cikgu.
: Kamu pula Zura ?
: Tinggi sedikit daripada Devi, cikgu.
: Devi , berapa pula tinggi kamu ?
: Cikgu, tinggi saya 8 cm kurang daripada Alex.

( i ) Berdasarkan dialog di atas, berapakah kemungkinan tinggi Zura?

[ 2 markah ]
7

( ii ) Hitung jumlah ketinggian antara murid yang paling tinggi


dengan murid yang paling rendah , dalam m.

[ 2 markah ]

Rajah 5 menunjukkan kad- kad bagi nombor bercampur.

Rajah 5
( i ) Hitung jumlah antara nilai pecahan paling besar dengan
nilai pecahan yang paling kecil.
[ 2 markah ]

( ii ) Berdasarkan kad-kad pecahan di atas, nilai

berada

di antara dua kad di atas. Tentukan dua kad tersebut.


8

[ 2 markah ]

6
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 6 di bawah menunjukkan jisim bagi 3 jenis buah-buahan.

1 200 g

1 600 g

900 g

Rajah 6

(i)

Berapakah jumlah jisim, dalam kg dan g, bagi ketigatiga jenis buah-buahan tersebut?
[ 2 markah ]

( ii ) Hitung beza antara jisim buah yang paling berat dengan


buah yang paling ringan dalam kg.
[ 2 markah ]

9
4

Untuk

SULIT
015/2
10

Kegunaan

Rajah 7 menunjukkan harga bagi sekilogram ayam dan sekilogram ikan.

Pemeriksa

Rajah 7

RM7.50

RM10

Puan Habsah membeli 1 kg ayam dan 2

1
kg ikan.
2

( i ) Berapakah harga yang perlu dibayarnya.


[ 2 markah ]

( ii ) Jika Puan Habsah membayarnya dengan wang kertas,


nyatakan kemungkinan wang kertas yang dibayar olehnya.
Berikan alasan alasan kamu.

[ 3 markah ]

10
5

8
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

SULIT
015/2
11

( i ) Sebiji botol telah diisi penuh dengan 1 500 ml air.


Amin telah minum 700 ml daripada air di dalam botol itu
manakala 400 ml lagi diminumoleh Abu.
Berapakah isi padu, dalam ml, air yang tinggal?
[ 3 markah ]

( ii )

Berdasarkan soalan ( i ) , air yang tinggal itu dituangkan


ke dalam 5 bekas yang sama saiz.
Hitung isipadu air di dalam setiap bekas.

[ 2 markah ]

11
5

9
Untuk

SULIT
015/2
12

Kegunaan

Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segi empat sama

Pemeriksa

yang sama besar.

Rajah 8

( i ) Diberi perimeter seluruh rajah adalah 36 cm.


Hitung luas, dalam cm, kawasan yang berlorek.

[ 2 markah ]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ), kirakan peratus bagi kawasan yang


TIDAK berlorek.
[ 3 markah ]

12
5

10
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

13

Rajah 9 menunjukkan iklan bagi suatu pertunjukkan.

Rajah 9

13

( i ) Basri membawa ibu, isterinya dan 3 orang anaknya yang


berumur 17 tahun, 15 tahun dan 6 tahun.
Berapakah jumlah harga tiket yang perlu Basri bayar ?
[ 3 markah ]

( ii) Berdasarkan soalan ( i ) , berapakah baki wang Basri jika dia


membayar harga tiket dengan 2 keping wang kertas RM50.
[ 2 markah ]

11
Untuk

SULIT
015/2
14

Kegunaan

Rajah 10 menunjukkan bilangan guli dalam 4 buah kotak .

42

24

Pemeriksa

60

Rajah 10
Diberi bilangan guli dalam kotak Q adalah separuh daripada jumlah
ketiga-tiga kotak itu.
( i ) Hitung beza antara bilangan guli dalam kotak yang paling banyak dengan
bilangan guli dalam kotak yang paling sedikit.
[3 markah]

( ii ) Berdasarkan soalan ( i ) hitung min bilangan guli dalam sebuah kotak.


[2 markah]

14
5

12

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

15

Rajah menunjukkan jumlah wang yang terdapat dalam tabung Salmi


dan harga sehelai baju sukan sekolahnya.

Salmi telah menyimpan 50% daripada wang tabungnya ke dalam bank.


Kemudian Salmi membeli alat tulis yang berjumlah RM55.00
( i ) Berapa baki wang Salmi setelah membuat penyimpanan dan membeli
alat tulis tersebut ?

[ 2 markah ]

( ii ) Berapa lagi wang yang diperlukan Salmi sekiranya dia ingin membeli
dua helai baju dan mendapat potongan harga sebanyak 10% untuk baju
yang kedua?
[3 markah]

15
5

KERTAS SOALAN TAMAT