Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERNYATAAN GELAR

DT. SIRI MARAJO

Assalamualaikum Wr. Wb
Untuang dak dapek diraiah malang dak dapek ditulak. Pada hari minggu tanggal
13 Maret 2016 Telah berpulang kerahmatullah SURYADI DT. SIRI MARAJO
panggulu Andiko di Suku Kuti Anyia.
Maka hari ini kamis tanggal 17 Maret 2016, nan bak kato urang patah tumbuah
hilang baganti, telah diadakan rapat kaum secara musyawarah mufakat kok
bulek lah dapek digolongkan kok pipih lah dapek dilayangkan ,mako bulek lah
ayai kapambuluah bulek kato jomufakat. Saya CANDRA WASIH ditinggikan
sarantiang didaulukan salangkah panungkek gala baliau, maka amanah yang
saya terima ini akan saya emban dengan benar dan adil :

Manabang data mahukum adia, tidak berat sebelah terhadap anak

kemenakan
Menjalankan adat nagari secara benar dan lurus
Mengenai harta pusaka yang tapacik di anak kamanakan surang surang

tidak ada saling menggugat


Seandainya bukik kok lah tinggi atau lurah kok lah dalam atau tidak
sanggup lagi menjalankan adat atau saya meninggal dunia nantinya, maka
untuk tidak terjadi silang sengketa dikemudian hari, maka gelar DT.SIRI

MARAJO akan dipegang pula oleh keturunan RAMUJANA dan JUMANA


Dengan hati yang jernih dan otak yang waras bersaksi kepada Allah Subhana Hu
Wa Taala siap melaksanakan amanat ini .
Kalau seandainya amanat ini tidak saya jalankan dengan benar, maka saya siap
diberhentikan oleh kaum saya.
Wassalam
Koto Gaek Talang, 17 Maret
2016
Diketahui orang tua kaum
DT. SIRI MARAJO

(H.M SUTAN NAGARI )


MARAJO)

Yang Menyatakan

(CANDRA WASIH DT.SIRI

Disepakati oleh seluruh kaum DT.SIRI MARAJO atau yang mewakili


1.
2.
3.
4.
5.

YUSTOR
(.................................)
NUZWAR MARAH SULAIMAN
(..................................)
YUHARNA
(.................................)
RIKI DESFITO
(..................................)
RONAL LUFITOS,SST,FT
(.................................)

6. ROFEL LIFITOS,SPd
7. MARTINI
8. WENDI TAMAR, ST
9. JUNAIDI
10. ENI DASTI
11. DEDEK
12. TITIK
13. MARJUSNI
14. AL PAREDO
15. MISNELTI
16. MARPEN JUNITA
17. JUNI RINALDI
18. JON

(...................................)
(.................................)
(....................................)
(................................)
(...................................)
(................................)
(...................................)
(...............................)
(..................................)
(.................................)
(...................................)
(.................................)
(...................................)

Diketahui oleh :
Ninik mamak IV Jinih Suku Kuti Anyia.
1. M. DT. RAJO NAN SATI (......................................)
2. A. DT. MANGKUTO SATI
(....................................)
3. H.H. DT. RAJO JOHAN
(......................................)
4. H. HUK PAKIAH BATUAH
(.....................................)