Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL


21030 KUALA TERENGGANU
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (SIMULASI)
Mata Pelajaran

: Permainan

Tajuk

: Permainan Tenis

Kemahiran

: Servis

Tarikh

: 18 Julai 2016

Masa

: 15 minit

Bilangan murid

: 10 orang

Pengalaman murid sedia ada

: Pernah bermain tenis

Objektif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini, murid


akan dapat:

Psikomotor

: melakukan servis dengan cara yang betul 3 daripada 5


percubaan.

Kognitif

: menerangkan kemahiran servis dengan cara yang


betul dan jelas.

Afektif

: kerjasama antara satu sama lain, dan disiplin diri.


Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar/
Fokus Pembelajaran

Perkembangan/
G. kerja kelas
(Kemahiran)
(12 minit)
1. Guru menunjukkan
cara servis yang
Langkah 1
(2 minit)

Servis

betul:
- Posisi badan ketika
melambung

Organisasi

Strategi/
Peralatan

(kedudukan kaki
dan bahu
menghadap
-

sasaran)
Melambung bola
tenis melepasi aras

kepala.
Memastikan bola
tenis jatuh dalam
lingkungan

hadapan.
Posisi tangan
memukul bola untuk
servis.

1. Guru meminta pelajar


melakukan servis
pada pagar dengan
Langkah 2

Praktis

bantuan alat bantuan

(5 minit)

pukulan

mengajar (bola tenis

servis pada
pagar

yang digantung).
2. Guru memastikan
pelajar melakukan
servis dengan betul
(posisi badan,
kedudukan kaki dan
pegangan pada raket).

1. Guru membahagikan
pelajar kepada 2
kumpulan dan setiap
kumpulan berada di
Langkah 3

Latihan

(5 minit)

servis dalam
gelanggang
tenis

bahagian
gelanggang yang
berlainan.
2. Guru meminta

pelajar melakukan
servis di dalam
gelanggang tenis.
3. Guru memastikan
pelajar melakukan
servis secara
menyerong dan
masuk ke kotak
pihak lawan beserta
dengan posisi
badan, kedudukan
kaki dan pegangan
raket yang betul.
3. Kemuncak
(2 minit)

Permainan

Pelajar yang telah

kecil/

dibahagikan kepada 2

Pertandinga

kumpulan melakukan

servis dari garis servis


gelanggang secara
bergilir-gilir.

4. Penutup/
Perbincanga
n
(1 minit)

1. Guru
menyimpulkan
pembelajaran
dengan
menyatakan
kesalahan yang
ketara dilakukan
oleh pelajar melalui
pemerhatian guru.
2. Guru menunjukkan
kembali cara servis
yang betul.