Anda di halaman 1dari 2

SUSUNAN ACARA

PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1437 H


Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum.. Wr.. Wb..
Alhamdulillaahi robbil aalamiin, wassolaatuwassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin
sayyidina muhammadin, waala alihi waashabihiajmain
Robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammilisaani yapkohul kauli amma badu..

Yang saya hormati, kepala desa tanjungsari atau yang mewakili..

Yang saya hormati, bapak kepala sekolah sdn mekarsari serta dewan guru

Yang saya hormati, bapak ketua komite serta anggota

Yang saya hormati, bapak/ibu ustad Lukman hidayat selaku pengisi tausiyah

Yang saya hormati bapk2, Ibu2 serta para hadirinsekalian..

Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur ke Hadirat Allah SWT yang mana kita masih
diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita bias hadir di SDN Mekarsari ini dalam rangka
memperingati hari kelahiran nabi kita Muhammad SAW 1437 H.
Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Baginda kita Muhammad SAW,kepada
keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya.
Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara Peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW, adapun susunan acaranya sbb:
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan saritilawah
3. Tawasul atau hadiah..
4. Sambutan-sambutan
-

Ketua panitia
Ketua komite
Kepala sekolah
Kepala desa

5. Persembahan lagu qasidah dari group siswa/siswi SDN Mekarsari


6. Acara Inti Ceramah dan doa
7. Penutup

Menginjak acara yang pertama yaitu Pembukaan,,,

Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian marilah kita buka acara ini dengan membaca
bismillahirohmaniirohiim,,,

Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian,,,,

Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan saritilawah yang akan dibacakan oleh
(.) kepada ananda (.) kami persilahkan
Demikian pembacaan ayat suci AL-Quran, semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan
mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin,,,,

Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Acara selanjutnya pembacaan hadiah yang akan di

bacakan oleh
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian

Acaranya selanjutnya sambutan-sambutan


-

Ketua panitia
Ketua komite
Kepala sekolah
Kepala desa

Acara selanjutnya Persembahan lagu qasidah dari group siswa/siswi SDN Mekarsari
Acara selanjutnya acara inti yaitu tausiah serta doa yang akan di sampaikan oleh Bpk
Ustad...
Kepada bapak.. kami persilahkan
Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh , semoga apa yg telah beliau
sampaikan bermanfaat bagi kita semua..

Bpk-bpk, ibu-ibu hadirin sekalian

Alhamdulillah, demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga acara pada
malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT melimpahkan pahala Bagi kita
semua yang telah hadir memperingati hari Kelahiran Rosulullah pada malam hari ini.
Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila
ada salah ucap dan tutur kata dalam menyampaikan acara pada malam hari ini..
Akhirnya,,marilah acara ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama
Sekian,,,
Wabilahii taufiq wal hidayah Wassalamualaikun wr.wb