Anda di halaman 1dari 2

Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang perniagaan

1.Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa :


(a) Meningkatkan kecekapan pengurusan stok
Dengan cara ini, saya dapat mengurangkan risiko stok dengan mengimbangkan stok
yangsedia ada. Sekiranya, bilangan stok terlalu banyak, saya boleh
mengurangkan tempahan stok sebaliknya jika stok berkurangan, saya boleh membuat
tempahan stok dengan lebih kerap. Jikastok berkurangan, saya tidak dapat menepati
permintaan pelanggan,saya mungkin akan
kehilangan kepercayaan daripada pelanggan.
(b) Mengadakan promosi jualan besar
Melalui promosi, lebih banyak pelanggan dapat menarik untuk mengunjungi kedai
saya danmembuat perbelanjaan. Mereka akan belanja lebih banyak dengan harga
yang lebih lumayan. Disamping itu, saya boleh mengadakan promosi lebih kerap
untuk menarik lebih banyak pelanggan.
(c) Meningkatkan tempoh pengutipan hutang daripada penghutang.
Dengan cara ini, hutang lapuk boleh diminimumkan kerana penghutang membayar
hutangdalam masa yang singkat. Diskaun boleh diberikan kepada mereka untuk
mengalakkan merekamenjelaskan hutang dengan cepat.
(d) Mempercepatkan tempoh bayaran kepada pemiutang
Jika saya membuat bayaran kepada pemiutang dalam tempoh yang ditentukan,
sayamungkin diberi diskaun yang banyak daripada pemiutang. Sekiranya saya tidak
membuat bayaran kepada pemuitang, nama baik perniagaan saya mungkin akan
terjejas dan merekaenggan berniaga dengan saya.
2. Cadangan untuk meningkatkan prestasi jangka panjang perniagaan :
(a) Mengurangkan kos operasi
Melalaui kaedah ini,saya dapat meningkatkan prestasi perniagaan dalam jangka
masa yang panjang. Saya juga boleh membuat kajian yang lebih jelas dan
menentukan strategi yang bolehdiambil untuk meningkatkan prestasi perniagaan
saya.
(b) Melancarkan promosi jualan
Promosi jualan boleh dilancarkan sebanyak empat kali setahun dengan jualan
yang lebihmurah terutamanya menjelang musim perayaan seperti perayaan Hari
Raya Aidilfitri ,TahunBaru Cina, , dan Hari Gawai. Pada musim perayaan,
pelanggan lebih senang dan mereka boleh bersiar-siar di pasar. Pelanggan boleh
menjadi ahli untuk menikmati lebih banyak faedah. Pada hari keahlian,mereka
boleh membuat perbelanjaan dan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri.
(c) Meningkat kualiti stok

Dengan cara ini,keyakinan pelanggan terhadap perniagan saya


dapat dijamindengan adanya kualiti barang yang baik. Saya perlu memilih stok
yang akandijual dengan memastikan kualiti stok yang sedia ada sentiasa baik. Hal
ini bolehmeningkatkan reputasi perniagaan saya.
(d) Membuat kajian terhadap perniagaan saya dari masa ke masa
Saya boleh membuka pasaran yang lebih luas supaya lebih ramai
pelangganmengunjungi kedai saya.Selain itu,saya juga boleh membuka cawangan
di daerahyang lain seperti di Sepang , Kinta , Sabah dan Johor Bharu.Perniagaan
saya juga boleh diperluaskan dengan membuka cawangan di luar
Negara,contohnya HongKong dan Jepun.