Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Mingguan

(17-21 Julai 2016)


Tarikh

Masa

Mata Pelajaran/
Tahun

Kandungan

25/7/201
6

7.45am
-8.45am

Pendidikan Jasmani(2M)

Modul: Kemahiran
Aspek: Kemahiran pergerakan
Standard Kandungan:
1.4 Berkebolehan melakukan
kemahiran manipulasi alatan
dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.4.3 Membaling bola pada satu
jarak
2.3.1 Menyatakan perkaitan
antara aplikasi daya dengan
pergerakan objek
5.4.2 melakukan aktiviti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok

Rancangan Pengajaran Mingguan


(17-21 Julai 2016)
26/7/201
6

7.45am
8.45am

Pendidikan Jasmani
(1M)

Modul: Kemahiran
Aspek: Kemahiran pergerakan
Standard Kandungan:
1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan

melompat dengan lakuan yang betul.


Standard Pembelajaran:
1.4.1 Melakukan balingan bawah
tangan.
1.4.3 Menangkap atau menerima alatan
yang dilontar secara perlahan
dengan lakuan yang betul.
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan
yang melibatkan kemahiran
balingan bawah tangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

27/7/201
6

7.45am
8.45am

Pendidikan Jasmani
(3K)

Modul: Kemahiran
Aspek: Kemahiran pergerakan
Standard Kandungan:
1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas
permainan kategori serangan dengan
lakuan yang betul

Standard Pembelajaran:
1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan,
kaki dan alatan.
2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa
menghantar dan menerima bola.

Rancangan Pengajaran Mingguan


(17-21 Julai 2016)
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.