Anda di halaman 1dari 20

SULIT

018

SOALAN GALUS UPSR 2016

1.

2.

Antara yang berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan set gigi susu?
A

Saiz giginya yang kecil

Giginya kurang kuat

Jangka hayat yang panjang

Bilangannya ialah 20 batang.

Apakah kegunaan alat yang ditunjukkan di bawah ini?

Untuk menyukat suhu.

Untuk menyukat berat.

Untuk menyukat masa

Untuk menyukat panjang

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

3.

018

Rajah 1 di bawah menunjukkan seekor haiwan dan ciri-ciri nya.

Rajah 1
I. Berkaki dua
II. Berparuh

III. Berbulu pelepah.


IV. Bertanduk

Apakah ciri-ciri yang ada pada haiwan tersebut.


I dan II
A

4.

I , II dan III

II , III dan IV

I, II , III dan IV

Antara berikut yang manakah persamaan bagi pokok pisang dan


pokok jagung ?

Akar serabut.

Akar tunjang

Urat daun jejala

Batang berkayu

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

5.

6.

7.

8.

018

Manakah antara berikut merupakan tumbuhan tidak berbunga?


A

Pokok bunga ros.

Pokok Konifer

Pokok jagung

Pokok mangga

Pilih padanan haiwan dengan tabiat makannya dengan betul.


A

Kerbau

Karnivor

B
C

Mentadak
Beluncas

Karnivor
Omnivor

Katak

karnivor

Cara pembiakan pokok setawar adalah sama dengan tumbuhan di bawah.


A

Padi

Nanas

Ubi Kayu

Lidah buaya

Apakah yang akan berlaku jika kedua-dua magnet di bawah di dekatkan.

Magnet tersebut akan menolak antara satu dengan lain.

Magnet tersebut akan menarik antara satu dengan lain.

Magnet tersebut tiada sebarang perubahan

Magnet tersebut akan kehilangan kuasa tarikan.

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

Rajah 2
Rajah 2 menunjukkan sejenis tumbuhan. P dan Q menunjukkan ciri-ciri daun dan akar nya.

A
B
C
D

10.

P
Urat daun jejala
Urat daun selari
Urat daun selari
Urat daun tunjang

Q
Akar serabut
Akar tunjang
Akar serabut
Akar selari

Rajah 3 menunjukkan dua jenis tumbuhan.

Rajah 3
Apakah cara pembiakan bagi pokok-pokok di atas.
A

Keratan daun

Keratan batang

Anak pokok

Batang bawah tanah.

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

11.

018

Rajah 4 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Siti .

Bekas
Lipas

Rajah 4
Apakah pemerhatian yang boleh direkodkan selepas enam jam ?
A

Kesemua lipas mati

Lipas mati kerana tidak mendapat udara

Bilangan lipas yang mati semakin berkurang

Beberapa ekor lipas mati dan terdapat lipas yang masih hidup

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

12. Rajah 5 menunjukkan bahagian dalam badan yang digunakan dalam proses pernafasan.

Hidung
Trakea
Paru-paru

Rajah 5
Manakah susunan aliran udara yang betul semasa pernafasan ?
Menarik nafas

Menghembus nafas

A
B
C
D

13

Antara berikut, yang manakah dipadankan dengan betul tentang pengukuran panjang.

Pengukuran

Unit yang digunakan

Ketebalan wang syiling

meter ( m )

Panjang sebatang pensel

milimeter ( mm )

Panjang gelanggang badminton

sentimeter ( cm )

Jarak dari Johor Bahru ke Muar

kilometer ( km )

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

14. Rajah 6 menunjukkan bacaan jisim sebuah objek menggunakan neraca tiga palang.

Rajah 6
Apakah bacaan jisim tersebut ?

7.20 g

27.7 g

20.8 g

227.5 g

15. Rajah 7 menunjukkan rantai basikal.

Rantai

Rajah 7
Apakah cara terbaik untuk mencegah rantai basikal berkarat ?
A

Menyapu gris

Menyadur dengan timah

Menyalut dengan plastik

Mengecat dengan warna yang cantik

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

16. Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang ahli Sistem Suria ?
I

Terdapat sembilan buah planet

II

Zuhrah ialah planet yang paling panas

III

Semua planet berputar melawan arah jam

IV

Asteroid boleh dijumpai antara planet Marikh dan Musytari

I dan II sahaja

I dan III sahaja

II dan IV sahaja

III dan IV sahaja

17

Antara berikut yang manakah disingkirkan melalui peparu?


I

Urea

II

Wap air

III

Oksigen

IV

Karbon dioksida

I dan II sahaja

I dan III sahaja

II dan IV sahaja

III dan IV sahaja

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
18

19

10

018

Antara berikut yang manakah merupakan planet paling besar dalam Sistem Suria?

Marikh

Zuhal

Neptun

Musytari

Rajah 8 menunjukkan sebuah pintu pagar.

Rajah 8

Apakah cara yang sesuai untuk menghalang objek di atas daripada berkarat?

Menyapu gris

Menyalut dengan cat

Membalut dengan plastik

Membasuh dengan air.

10

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
20

21

11

018

Antara berikut yang manakah ialah ciri bahan yang digunakan untuk membuat baju hujan?

Ringan

II

Kenyal

III

Lut cahaya

IV

Kalis air

I dan II

I dan IV

II dan III

II dan IV

Antara berikut merupakan perkara yang perlu dielakkan semasa berada di dalam makmal
sains KECUALI
A

Membuang sisa bahan berbentuk pepejal ke dalam sinki.

Menggunakan bahan yang boleh terbakar tanpa pengawasan guru.

Memastikan bilik sains dalam keadaan bersih dan teratur sebelum meninggalkannya.

Merawat sendiri apabila terluka semasa menjalankan eskperimen

Mengapakan murid-murid tidak dibenarkan berlari dan bergurau di dalam bilik sains?
22
A

Akan menganggu murid lain

Menyebabkan keadaan yang bising

Menganggu eksperimen yang dijalankan

Boleh menyebabkan berlakunya kemalangan

11

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

12

018

Rajah 9 di bawah menunjukkan menunjukkan seekor haiwan.


23

Rajah 9
Bagaimanakan cara yang betul mengekalkan kemandirian spesies haiwan di atas.

24

Bertelur di dalam air.

Bertelur di bawah daun.

Bertelut di dalam tanah.

Bertelur di celah-celah batu.

Ulat gonggok akan menggulungkan dirinya apabila diganggu. Antara haiwan berikut, yang
manakah melindungi diri dengan cara yang sama dengan ulat gonggok?

25

26

Tenggiling

Landak

Kala jengking

Sotong kurita

Antara rantai makanan berikut, yang manakah didapati di sebuah kolam?

Rumput

Padi

Rumpai air

Daun

Belalang

Burung Pipit

Beluncas

Katak

Berudu
Arnab

Ikan

Helang

Antara sumber tenaga yang berikut, manakah yang TIDAK dapat digantikan apabila habis
digunakan?
A

Angin

Biojisim

Matahari

Petrolium
12

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

27

13

018

Rajah 10 di bawah menunjukkan dua peralatan elektrik

Rajah 10
Antara yang berikut, manakah merupakan sumber tenaga elektrik bagi X dan Y?
X

28

Akumulator

Sel kering

Bateri yang boleh dicas semula

Sel solar

Bateri yang boleh di cas semula

Dinamo

Sel solar

Sel kering

Rajah 11 di bawah satu fenomena yang berlaku apabila pensil berada dalam gelas yang
berisi air

Rajah 11
Apakah yang menyebabkan fenomena ini berlaku?
A

Pantulan cahaya

Pembiasan cahaya

Cahaya bergerak lurus

Cahaya boleh diserakkan

13

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

29

14

018

Rajah 12 menunjukkan planet X, Musytari dan planet Y mengikut urutan.


Musytari
Planet X

Planet Y

Rajah 12
Apakah planet X dan Y?
X

30

Marikh

Zuhal

Bumi

Marikh

Zuhal

Uranus

Marikh

Bumi

Rajah 13 di bawah menunjukkan bagaimana isi padu air di dalam silinder penyukat dibaca.

Rajah 13
Mengapakah mata mesti searas dengan dasar miniskus ?
A

Untuk mendapat bacaan yang tepat

Untuk melihat skala yang jelas

Untuk menghalang air dari tertumpah

Untuk menghalang silinder penyukat dari terjatuh

14

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
31

15

018

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri haiwan X.

Mencari makanan secara bersendirian

Menghabiskan kebanyakan masa secara


bersendirian

Antara berikut yang manakah boleh mewakili haiwan X ?

32

Lebah

Semut

Beruang

Serigala

Maria menjalankan satu penyiasatan tentang interaksi antara tumbuhan. Dia menanam
dua anak pokok keembung dalam pasu K dan tiga anak pokok keembung dalam pasu L.
Kedua-dua pasu disiram dan dibaja dengan kauntiti yang sama. Rajah 14 menunjukkan
pertumbuhan pokok keembung selepas 4 minggu.

Rajah 14
Apakah penyebab perbezaan ketinggian pokok keembung tersebut selepas 4 minggu?
A

Pokok dalam pasu K mendapat air sedikit.

Pokok dalam pasu L mendapat baja yang lebih.

Pokok dalam pasu K bersaing lebih tinggi untuk mendapatkan ruang daripada pokok
pasu L

Pokok dalam pasu L bersaing lebih tinggi untuk mendapatkan ruang daripada pokok
pasu K.

15

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

33

34

16

018

Aksi manakah menunjukkan daya tarikan ?

Q sahaja

R sahaja

P dan S

R dan S

Antara berikut, yang manakah bergerak paling laju ?

16

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
35

17

018

Rajah 15 menunjukkan tiga jenis bahan buangan.

Rajah 15

Apakah sumber bahan-bahan buangan ini ?

36

Kilang

Pertanian

Gerai makanan

Kenderaan bermotor

Maklumat berikut menunjukkan dua kaedah pengawetan makanan.

Pengeringan

penyejukbekuan

Antara makanan berikut, yang manakah boleh diawet dengan menggunakan kaedah-kaedah
di atas ?
A

17

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

18

018

37

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan buruj belantik ?

38

Antara berikut, kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan yang manakah menunjukkan gerhana
Bulan ?

A
matahari

Bulan

Bumi

B
Bulan
matahari

Bumi

18

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

19

018

C
Bumi

matahari

Bulan

D
Bulan

39

Bumi

matahari

Rajah 16 menunjukkan sejenis mesin ringkas.

Rajah 16
Apakah kegunaan mesin ringkas ini ?
A

Untuk memisahkan objek

Untuk memotong objek

Untuk mengubah kelajuan pergerakan

Untuk melekatkan dua objek bersama

19

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
40

20

018

Rajah 17 menunjukkan perubahan pada alat yang digunakan oleh suri rumah.

Pada masa kini

Pada masa dahulu

Rajah 17

Apakah faedah daripada perubahan ini ?


A

Menjimatkan masa

Mengurangkan perbelanjaan

Mengurangkan perbelanjaan

Menjadikan makanan lebih lazat

KERTA SOALAN TAMAT

20

Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

21

018

SKIMA JAWAPAN KERTAS 1

21

22

23

24

25

26

27

28

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

21

Lihat halaman sebelah


SULIT