Anda di halaman 1dari 4

Akusebagaiotakmanusia

Aku otak manusia. Aku merupakan organ manusia yang terpenting. Akuterletak di
dalam kepala manusia.
Aku digunakan untuk berfikir dan menilai perkara baik dan buruk. Seluruh tindakan
badan manusia dikawal oleh aku. Aku menjadi organ utama kepada manusia.
Selain itu, tindakan manusia seperti berjalan,

membaca, mendenggar dan

sebagainya dibawa pimpinan aku. Aku merupakan sistem saraf pusat yang berfungsi
menyampaikan utusan antara bahagian badan. Aku dilindungi oleh tulang belakang. Jika
berlaku

kemalangan pada

aku, tuanku

tidak

dapat

menjadi manusia

normal

dankehidupannyamenjadimerana .
Seterusnya jika tuanku meminum alcohol, ia membolehkan aku lambat untuk
bertindak dan mengesan bahaya pada tuanku. Aku tidak dapat berfikir dengan baik dan
menyebabkan kematian.
Tapi aku bangga kerana tuanku menggunakaku dengan baik. Dia kini menjadi saintis
terkemuka di dunia. Dia merupakan saintis yang terbijak.

Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar

Page 1

Murid galus.
1.Aku sebagai otak.
2.Aku terletak di dalam kepala.
3.Aku organ penting kepada manusia.
4.Aku digunakan untuk berfikir.
5.Aku mempunyai banyak fungsi kepada manusia.
6. Aku boleh tahu baik dan buruk.
7.Aku menjaga kerja manusia seperti berjalan, berlari, membaca, mendengar dan
sebagainya.
8.Tuanku sangat baik.
9.Tuanku tidak minum alcohol dan menggunakan aku dengan baik.
10.Tuanku seorang saintis.
11.Aku gembira kerana dapat tuan yang baik.
Isi tempat kosong.
1.Aku sebagai ..............................
2.Aku terletak di dalam ................................
3.Aku penting kepada ...............................
4.Aku mempunyai banyak fungsi kepada .........................................
5.Aku digunakan untuk............................
6.Aku boleh tahu ...................... dan .....................
7.Aku menjaga kerja manusia seperti...................... ,........................ ,...................,
............................. dan sebagainya.
8. Tuan aku sangat ........................
9. Tuan aku tidak minum ........................ dan menggunakan aku dengan baik.
10.Tuan aku seorang .....................................
11.Aku gembira kerana dapat tuan yang baik.
Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar

Page 2

Aku sebagai Otak manusia


Aku sebagai otak. Aku terletak di dalam kepala. Aku organ penting kepada manusia.
Aku digunakan untuk berfikir. Aku mempunyai banyak fungsi kepada manusia. Aku boleh
tahu baik dan buruk. Aku menjaga kerja manusia seperti berjalan, berlari, membaca,
mendengar dan sebagainya. Tuan aku sangat baik. Tuan aku tidak minum alcohol dan
menggunakan aku dengan baik. Tuanku seorang saintis. Aku gembira kerana dapat tuan
yang baik

Isi TempatKosong

Aku sebagai .........................Aku terletak di dalam .......................Aku organ penting


kepada ............................ Aku digunakan untuk .........................Aku mempunyai banyak
fungsi kepada .................... Aku boleh tahu ............ dan ..........................Aku menjaga kerja
manusia seperti ...............,. ........................, ,................, ,........................ dan sebagainya.
Tuan aku sangat ............. Tuan aku tidak minum ..................... dan menggunakan aku dengan
.................Tuanku

seorang

..................

Aku

gembira

kerana

dapat

tuan

yang

...........................

Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar

Page 3

Otak manusia
Setiap manusia mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Otak
merupakan organ terpenting kepada manusia. Otak berfungsi sebagai pusat pemprosesan
kepada setiap aktiviti serta tindakan manusia.
Otak merupakan system saraf pusat yang berfungsi untuk menyampaikan utusan
antara badan dan mengawal segala tindakan manusia seperti melihat, membaca,
mendengar, berjalan, berlari dan sebagainya. Setia grak geri manusia dibimbing, diselia,
diawasi oleh otak. Tanpa otak manusia bagai mayat. Jika otak hilang upaya maka manusia
boleh dikatakan telah meninggal dunia.
Otak manusia harus dijaga dengan baik. Meminum alcohol dan minuman keras pasti
akan meninggalkan kesan negative terhadap kefungsian otak.

Isi Tempat Kosong

Otak manusia
Setiap manusia mempunyai _____. Otak terletak di dalam________kita. Otak
merupakan______terpenting kepada manusia. Otak __________ sebagai pusat
pemprosesan kepada setiap __________ serta tindakan manusia.
Otak merupakan system saraf_______yang berfungsi untuk menyampaikan utusan
antara badan dan _____________ segala tindakan manusia seperti melihat, membaca,
__________, berjalan, berlari dan sebagainya. Setiap ____________ manusia dibimbing,
diselia, diawasi oleh otak. Tanpa otak manusia bagai _________. Jika otak hilang upaya
maka manusia boleh dikatakan telah ________________.
Otak manusia harus dijaga _______________ baik. Meminum ________ dan
minuman keras pasti akan meninggalkan ____________ negatif terhadap kefungsian otak.

Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar

Page 4

Anda mungkin juga menyukai