Anda di halaman 1dari 4

Akusebagaiotakmanusia

Aku otak manusia. Aku merupakan organ manusia yang terpenting. Akuterletak di dalam kepala manusia.

Aku digunakan untuk berfikir dan menilai perkara baik dan buruk. Seluruh tindakan badan manusia dikawal oleh aku. Aku menjadi organ utama kepada manusia.

Selain itu, tindakan manusia seperti berjalan, membaca, mendenggar dan sebagainya dibawa pimpinan aku. Aku merupakan sistem saraf pusat yang berfungsi menyampaikan utusan antara bahagian badan. Aku dilindungi oleh tulang belakang. Jika berlaku kemalangan pada aku, tuanku tidak dapat menjadi manusia normal dankehidupannyamenjadimerana .

Seterusnya jika tuanku meminum alcohol, ia membolehkan aku lambat untuk bertindak dan mengesan bahaya pada tuanku. Aku tidak dapat berfikir dengan baik dan menyebabkan kematian.

Tapi aku bangga kerana tuanku menggunakaku dengan baik. Dia kini menjadi saintis terkemuka di dunia. Dia merupakan saintis yang terbijak.

menjadi saintis terkemuka di dunia. Dia merupakan saintis yang terbijak. Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar Page
menjadi saintis terkemuka di dunia. Dia merupakan saintis yang terbijak. Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar Page

1.Aku sebagai otak.

Murid galus.

2.Aku terletak di dalam kepala.

3.Aku organ penting kepada manusia.

4.Aku digunakan untuk berfikir.

5.Aku mempunyai banyak fungsi kepada manusia.

6. Aku boleh tahu baik dan buruk.

7.Aku menjaga kerja manusia seperti berjalan, berlari, membaca, mendengar dan

sebagainya.

8.Tuanku sangat baik.

9.Tuanku tidak minum alcohol dan menggunakan aku dengan baik.

10.Tuanku seorang saintis.

11.Aku gembira kerana dapat tuan yang baik.

1.Aku sebagai

2.Aku terletak di dalam

3.Aku penting kepada

Isi tempat kosong.

4.Aku mempunyai banyak fungsi kepada

5.Aku digunakan untuk

6.Aku boleh tahu

dan

7.Aku menjaga kerja manusia seperti

8. Tuan aku sangat

dan sebagainya.

9. Tuan aku tidak minum

10.Tuan aku seorang

,

,

dan menggunakan aku dengan baik.

,

11.Aku gembira kerana dapat tuan yang baik.

menggunakan aku dengan baik. , 11.Aku gembira kerana dapat tuan yang baik. Raja SuriaSuppramaniam SJK T
menggunakan aku dengan baik. , 11.Aku gembira kerana dapat tuan yang baik. Raja SuriaSuppramaniam SJK T

Aku sebagai Otak manusia

Aku sebagai otak. Aku terletak di dalam kepala. Aku organ penting kepada manusia. Aku digunakan untuk berfikir. Aku mempunyai banyak fungsi kepada manusia. Aku boleh tahu baik dan buruk. Aku menjaga kerja manusia seperti berjalan, berlari, membaca, mendengar dan sebagainya. Tuan aku sangat baik. Tuan aku tidak minum alcohol dan menggunakan aku dengan baik. Tuanku seorang saintis. Aku gembira kerana dapat tuan yang baik

Aku sebagai

kepada fungsi kepada manusia seperti Tuan aku sangat Tuanku

Isi TempatKosong

Aku

terletak di dalam

Aku digunakan untuk

Aku boleh tahu ,.

, Tuan aku tidak minum Aku

,

seorang

dan

,

,

gembira

organ penting

mempunyai banyak

menjaga kerja

dan sebagainya.

dan menggunakan aku dengan

yang

Aku

Aku

Aku

kerana

dapat

tuan

sebagainya. dan menggunakan aku dengan yang Aku Aku Aku kerana dapat tuan Raja SuriaSuppramaniam SJK T
sebagainya. dan menggunakan aku dengan yang Aku Aku Aku kerana dapat tuan Raja SuriaSuppramaniam SJK T

Otak manusia

Setiap manusia mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Otak merupakan organ terpenting kepada manusia. Otak berfungsi sebagai pusat pemprosesan kepada setiap aktiviti serta tindakan manusia.

Otak merupakan system saraf pusat yang berfungsi untuk menyampaikan utusan antara badan dan mengawal segala tindakan manusia seperti melihat, membaca, mendengar, berjalan, berlari dan sebagainya. Setia grak geri manusia dibimbing, diselia, diawasi oleh otak. Tanpa otak manusia bagai mayat. Jika otak hilang upaya maka manusia boleh dikatakan telah meninggal dunia.

Otak manusia harus dijaga dengan baik. Meminum alcohol dan minuman keras pasti akan meninggalkan kesan negative terhadap kefungsian otak.

Otak manusia

Isi Tempat Kosong

Setiap

manusia

mempunyai

Otak

terletak

di

dalam

kita.

Otak

merupakan

terpenting

kepada

manusia.

Otak

sebagai

pusat

pemprosesan kepada setiap

serta tindakan manusia.

Otak merupakan system saraf antara badan dan

, berjalan, berlari dan sebagainya. Setiap

diselia, diawasi oleh otak. Tanpa otak manusia bagai maka manusia boleh dikatakan telah

yang

berfungsi untuk menyampaikan utusan

segala tindakan manusia seperti melihat, membaca,

manusia dibimbing, Jika otak hilang upaya

Otak

manusia

harus

dijaga

minuman keras pasti akan meninggalkan

baik.

Meminum

dan

negatif terhadap kefungsian otak.

pasti akan meninggalkan baik. Meminum dan negatif terhadap kefungsian otak. Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar Page
pasti akan meninggalkan baik. Meminum dan negatif terhadap kefungsian otak. Raja SuriaSuppramaniam SJK T Vageesar Page