Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN TAHUNAN OLAHRAGA 2016

MINGGU

TAJUK

AKTIVITI

OBJEKTIF

STRATEGI

Pendaftaran

Pendaftaran ahli yang terdiri Semua murid terlibat dengan


dari murid-murid tahun 4
aktiviti kokurikulum.
dan murid-murid yang baru.

a.
b.
c.

Mengumpul murid.
Memberi taklimat.
Pengagihankan pelajar.

Pendaftaran

Pembentukan ahli
jawatankuasa.

a.
b.

Melantik ahli jawatankuasa.


Membincangkan tugas-tugas ahli
jawatankuasa.
Membincangkan program-program
yang hendak dijalankan.

Memberi pendedahan tentang


olahraga.

c.

Pendedahan Teknik

Memberi taklimat secara


teori

Memberi pendedahan dan


cara-cara teknik permainan.

Undang-undang

Memberi taklimat undangundang lari pecut

Memberi pendedahan tentang


undang-undang.

a.
b.
c.

Mengumpul murid.
Memberi taklimat.
Menyalin nota.
(jika perlu)

a.
b.

Memberi taklimat
Menyalin nota.

(jika perlu)

Lari Pecut

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran dalam


permulaan lari pecut.
- Gaya berdiri

a.

Lari Pecut

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran dalam


permulaan lari pecut.

a.

Mencapai kemahiran dalam


permulaan lari pecut
menggunakan blok permulaan.
- Gaya dekam

Mengadakan latihan
- kedudukan kegarisan
- kedudukan sedia
- kedudukan berlepas
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan.
Mengadakan latihan
- kedudukan kegarisan
- kedudukan sedia
- kedudukan berlepas
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan
c. Mengadakan latihan permulaan lari
pecut dengan menggunakan blok
permulaan.
d. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan

Lari Pecut

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik


berlari yang betul
- Gaya tangan
- Pergerakan kaki

a.

Mengadakan latihan tentang teknik


tangan dan pergerakan kaki yang
betul.
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan

Lari berganti

Memberi taklimat secara


teori

Kemahiran memegang baton


dengan betul

a.

Latihan secara praktikal

Cara serahan baton yang betul

Mengadakan latihan tentang teknik


memegang baton dengan cara yang
betul.
b. Melatih cara serahan baton yang
betul.
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan

Lompat Tinggi

Memberi taklimat secara


teori

Memberi pendedahan dan


cara-cara teknik lompatan.
- Gaya gunting
(scissors).
- Gaya guling barat
(western roll).
- Gaya timur
- Gaya guling pelana
(straddle).
- Gaya flop

a.
b.

Memberi taklimat.
Menyalin nota.

Memberi taklimat undangundang lompat tinggi

Memberi pendedahan tentang


undang-undang.

a.
b.

Memberi taklimat
Menyalin nota.

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik


lompatan yang betul
- Gaya gunting
(scissors).

a.

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik


lompatan yang betul
- Gaya guling barat
(western roll).

a.

Mengadakan latihan mengikut fasafasa.


- penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan
Mengadakan latihan mengikut fasafasa.
- penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik


lompatan yang betul
- Gaya timur

a.

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik


lompatan yang betul
- Gaya guling pelana
(straddle).

a.

Lompat Tinggi

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran teknik


lompatan yang betul
- Gaya flop

a.

Lompat Jauh

a.

Taklimat secara teori


Taklimat undangundang lompat Jauh

Mengetahui teknikteknik lompat dengan


betul.
Memberi pendedahan
tentang undang- undang

Mengadakan latihan mengikut fasafasa.


- penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan
Mengadakan latihan mengikut fasafasa.
- penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan
Mengadakan latihan mengikut fasafasa.
- penuju
- lonjakan
- layangan
- pendaratan
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan
c. Ansur maju dipertekankan.

b.
c.

Memberi taklimat teknik-teknik


lompatan secara teori
Memberi taklimat undang-undang
Menyalin nota yang berkaitan.
(jika perlu

Lompat Jauh

Latihan secara praktikal

Mencapai kemahiran
teknik lompat jauh
dengan betul.

a. Mengadakan latihan.
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan

Melontar peluru

Mengetahui teknikteknik lontaran dengan


betul.
Memberi pendedahan
tentang undang- undang

a.

Mencapai kemahiran
teknik melontaran
dengan betul.

a. Mengadakan latihan.
b. Mengadakan latihan sacara
individu
dan kumpulan

Taklimat secara teori


Taklimat undangundang lompat Jauh

Melontar peluru

Latihan secara praktikal

b.
c.

Memberi taklimat teknik-teknik


lontaran secara teori
Memberi taklimat undang-undang
Menyalin nota yang berkaitan.
(jika perlu)

Anda mungkin juga menyukai