Anda di halaman 1dari 6

MARI BELAJAR ABC

HURUF VOKAL

e
a

a
a yam

a yah

e mas

e pal

e kor

i kan

o
o ren

e mak

i tik

u
o bor

u bat

u lar

SUKU KATA KV
da
c

Ce ri

Ke re

n
Lo ri

c
y

e
he

La bu

ha

qe

Gu li

Me ja

Bu ku

ji

Pe na ri

Ka me ra

b
d

Gu ru

La gu

f
Pe lu ru

g
h

q
SUKU KATA KV
Ke me

SUKU KATA KVK

pen sel
sam pan

a yam

e pal

men tol

cat

ge
m

mi
m

do
k

cu
k

da
m

let

lip

kos

gul

far

me
n

kit

pot

jus

jag

ter

tin

gol

put

yal

de
k

zig

mo
h

lu
m

ma
k

ye
m

kir

zo
n

ku
n

za
p

be
g

pil

so
p

su
p

be lon
u lar
bas

gam

ker bau

lem bu

o ren

o bor

Pak Samad bela kerbau.


Kerbau Pak Samad nama Tompok.
Pak Samad beri Tompok makan rumput.
Pada waktu malam, Tompok tidur di
bawah pokok Rambutan.

SUKU KATA KVKK


SUKU KATA KVK

Ba wang

Ka cang

Lan

Te rung

Mu
Tu

Ja gung
Ken tang
Be lim bing

Ka loi

Boi

Nang ka

oi

Am

Ba loi
Se

1. Abang cuci longkang


2. Emak pasang langsir
3. Ayah gantung tanglung
4. Adik main anak patung
5. Kakak sedang susun pinggan

Pu

Ka

Tau

San

au
Au

Tau

Ke ma

Ker

DIGRAF
DIFTONG
Pe

nyi

Lan

nyu

nge
Pan

nya

ngo

ai

syu

Ran
nge

syi

sye
sye

nye

nye
ngu

sya

syo

Ra ka at

Mu la i
ua

nyo
ngi
nga

khi

kha

khu

kho

khe

Bu ah

Ku ah
Ra su ah

CONTOH PERKATAAN
ng

ny

Bu nga

kh

Nya
muk

Kha
mis

Nya
nyi

Khe
mah

Pe la
ngi

Nyo
nya

Khid
mat

Du ngu

Pe nyu

Khu sus

Wa ngi
Si nga

au

iu

Da un

Ti up

Ga un

Li ut

Ta un

Ki ut

sy
Sya rat
Syu
kur
Syer
Ku
syen

Nyatakan contoh perkataan lain yang mengandungi

Tui

Me nge

KONSONAN BERGABUNG
vokal berganding
Spa
Ais

VOKAL BERGANDING

aa

ai

Plus

Stor

Sa at

Ka in

Ju ma at

Sa ins

Gram
Ste

skru

Skru

Jet

Harimau dan singa turut melawan Gajah. Mereka juga


dikalahkan oleh Gajah. Gajah mula bersikap sombong kerana

Skim

tiada haiwan yang dapat mengalahkannya.


Pada suatu hari, Gajah masuk ke kebun Orang Asli. Ia makan
Blok

Draf

Brek

tebu sepuas-puasnya. Ia tidak sedar dirinya dalam bahaya.


Rupa-rupanya Orang Asli menunggu kedatangan Gajah. Mereka
menyerang Gajah.
Gajah lari menyelamatkan diri. Ia merempuh buluh-buluh
runcing yang dicacak di dalam belukar. Salah sebatang buluh
runcing tercucuk mata Gajah. Kedua-dua mata Gajah menjadi
buta.
Gajah meminta pertolongan haiwan-haiwan lain. Tetapi haiwan
haiwan lain tidak mahu membantunya. Gajah berasa sangat

MARI MEMBACA

sedih. Lama-kelamaan, Gajah pun mati.


Maka berakhirlah riwayat seekor Gajah yang sombong.

Gajah haiwan yang sangat gagah. Tiada haiwan yang dapat


menandingi kekuatan Gajah. Badak cuba berlawan dengan
Gajah, tetapi kalah.