Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016

NAMA RUMAH SUKAN :_____________________________


AKTIVITI

TARIKH : _____________

:_____________________________________

GURU PENASIHAT : 1. ___________________________


2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
Skala :
0 = Tiada
1 = Memuaskan
2 = Baik
3 = Cemerlang

BIL
.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Skala pencapaian:
85 100 % = Cemerlang
70 84 % = Baik
50 69 % = Sederhana
30 49 % = Lemah
21 29 % = Sangat Lemah

PERKARA

CATATAN

Persediaan:- guru
- murid
Kehadiran:- guru
- murid
Penglibatan:- guru
- murid
Perjalanan aktiviti:
- set induksi
- isi aktiviti
- penutup
Kesesuaian aktiviti
Keberkesanan aktiviti
JUMLAH BESAR
KEPUTUSAN PENCAPAIAN

PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% =

Nama Pemantau,
.................................

Ulasan : ___________________________________
___________________________________

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016


NAMA UNIT UNIFORM :_____________________________
AKTIVITI

TARIKH : _____________

:_____________________________________

GURU PENASIHAT : 1. ___________________________


2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
Skala :
0 = Tiada
1 = Memuaskan
2 = Baik
3 = Cemerlang

BIL
.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Skala pencapaian:
85 100 % = Cemerlang
70 84 % = Baik
50 69 % = Sederhana
30 49 % = Lemah
21 29 % = Sangat Lemah

PERKARA

CATATAN

Persediaan:- guru
- murid
Kehadiran:- guru
- murid
Penglibatan:- guru
- murid
Perjalanan aktiviti:
- set induksi
- isi aktiviti
- penutup
Kesesuaian aktiviti
Keberkesanan aktiviti
JUMLAH BESAR
KEPUTUSAN PENCAPAIAN

PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% =

Nama Pemantau,
Ulasan : ___________________________________

.................................

___________________________________

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016


NAMA KELAB/PERSATUAN :_____________________________
AKTIVITI

TARIKH : _____________

:_____________________________________

GURU PENASIHAT : 1. ___________________________


2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
Skala :
0 = Tiada
1 = Memuaskan
2 = Baik
3 = Cemerlang

BIL
.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Skala pencapaian:
85 100 % = Cemerlang
70 84 % = Baik
50 69 % = Sederhana
30 49 % = Lemah
21 29 % = Sangat Lemah

PERKARA

CATATAN

Persediaan:- guru
- murid
Kehadiran:- guru
- murid
Penglibatan:- guru
- murid
Perjalanan aktiviti:
- set induksi
- isi aktiviti
- penutup
Kesesuaian aktiviti
Keberkesanan aktiviti
JUMLAH BESAR
KEPUTUSAN PENCAPAIAN

PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% =

Nama Pemantau,

.................................

Ulasan : ___________________________________
___________________________________

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016


NAMA SUKAN PERMAINAN :_____________________________
AKTIVITI

TARIKH : _____________

:_____________________________________

GURU PENASIHAT : 1. ___________________________


2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
Skala :
0 = Tiada
1 = Memuaskan
2 = Baik
3 = Cemerlang

BIL
.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Skala pencapaian:
85 100 % = Cemerlang
70 84 % = Baik
50 69 % = Sederhana
30 49 % = Lemah
21 29 % = Sangat Lemah

PERKARA

CATATAN

Persediaan:- guru
- murid
Kehadiran:- guru
- murid
Penglibatan:- guru
- murid
Perjalanan aktiviti:
- set induksi
- isi aktiviti
- penutup
Kesesuaian aktiviti
Keberkesanan aktiviti
JUMLAH BESAR
KEPUTUSAN PENCAPAIAN

PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% =

Nama Pemantau,
.................................

Ulasan : ___________________________________
___________________________________