Anda di halaman 1dari 2

Mukadimah

Kisah-kisah merupakan unsur dominan di dalam surah ini.


Manakala baki ayat-ayat yang tertinggal menayangkan beberapa pemandangan Qiamat dan
Tema-tema utama yang mengikat seluruh perbicaraan dan penerangan surah berlegar disekitar
1. Tashih Aqidah
2. Tashih manhaj kajian dan berfikir
3. Tashih nilai-nilai dengan neraca aqidah
Tashih Aqidah
Tashih aqidah dijelaskan
1. Penjelasan di awal surah
2. Penjelasan di akhir surah ayat terakhir iaitu ayat
Begitulah permulaan dan pengakhiran surah ini saling mempromosikan iklan aqidah mentauhidkan
Allah dan menolak sekutu selain dari Allah,
Tema ini kerap kali disentuh dengan berbagai cara dan gaya dalam surah ini.
Diantaranya ialah
1. Kisah Ashabul
2. Kisah dua buah ladang, ketika berbual lelaki beriman berkata kepada temannya:
3. Pemandangan hari Qiamat,
Apakah orang-orang kafir itu menyangka bahawa mereka boleh mengambil hamba-hamba
Ku sebagai pelindung-pelindung,
Tashih Manhaj Kajian dan Berfikir
Tashih manhaj kajian dan berfikir dapat dilihat
1. Pada permulaan surah Allah berfirman yang bermaksud
2. Ashabul Kahfi berkata
Tashih Nilai-Nilai Dengan Neraca Aqidah
Ia disebut dalam surah ini diberbagai-bagai tempat secara yang berasingan.

1. Seluruh perhiasan dan keindahan di muka bumi adalah ciptaan Allah sebagai ujian dan
cubaan,
2. Naungan Allah itu amat luas dan lapang sekalipun seseorang itu berlindung di sebuah gua
yang kasar dan sempit.
3. Khitab Allah yang mentaujih Rasulullah saw supaya bersabar
4. Kisah dua buah ladang menggambarkan bagaimana seorang yang beiman itu lebih berbangga
dengan keimanannya dari harta kekayaan,
5. Al Quran membuat satu
6. Zul Karnain disebut bukan kerana dia seorang raja,
7. Pada penutup surah ini al Quran menjelaskan manusia yang paling rugi dan sia-sia amalanya
ialah orang-prang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan kufur pertemuannya dengan
Begitulah

Petikan Tafsir ZilalQuran


https://ustmuhammad.wordpress.com/2009/11/16/petikan-tafsir-zilalquran/